Lätta fakta om järnvägens tidiga historia

Den industriella revolutionen började i Storbritannien kring mitten av 1700-talet. Storbritanniens tidiga industrialisering, järnvägarna och det brittiska imperiet har i hög grad bidragit till att forma dagens Europa. De tre faktorerna var också beroende av varandra. Till exempel skulle inte Indien ha kunnat kontrolleras under så lång tid utan ett järnvägsnät, industrierna i Storbritannien skulle inte ha utvecklats så mycket utan indisk bomull, järnvägarna inte skapats utan industri som i sin tur behövde järnvägar.
L

Euston station i London på 1830-talet. Lägg märke till de öppna vagnarna.

Järnvägarna påskyndade industrialiseringen

Tack vare Storbritanniens tidiga industrialisering fick landet ett ekonomiskt försprång gentemot resten av Europas länder. Det brittiska imperiets stora utbredning gav nödvändiga råvaror och en stor marknad.

När infrastrukturen på land förbättrades med ett snabbt utbyggt järnvägsnät under första hälften av 1800-talet kunde inget land i Europa tävla med Storbritannien förrän landet självt byggt ut sitt järnvägsnät. Utvecklingen av järnvägarna bidrog i högsta grad till den industriella revolutionen i Europa under 1800-talet.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Imperium:  En stor stat som omfattar flera nationer eller folkslag. Jämfört med senare tiders nationalstater skiljer sig ett imperium genom att vara mer mångkulturellt.

Industrialisering: Ett samhälles omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Industrialisering för med sig en mekaniserad tillverkning med långt gående arbetsfördelning där arbetsprocessen grundar sig på andra energikällor än enbart muskelkraft

Infrastruktur: Vägar, järnvägar och andra system för transporter av varor och människor, men även för energi och information.

Råvaror: Varor som utvunnits ur naturen men inte behandlats/förädlats. Exempel på råvaror är skog, malm, ull och olja.

En urgammal idé

Redan under antiken hade man byggt plana vägar av släta stenblock som ofta var spårade. Kunskapen om detta föll i glömska under medeltiden. På 1500-talet började man dock använda vagnar på träspår i gruvor både i England och på kontinenten. På 1600-talet byggdes i England de första järnvägarna ovan jord för transport av kol och malm från gruvor till hamnar och industrier. Alla dessa vagnar drogs av hästar.

Ångmaskinen var avgörande för järnvägens utveckling

I och med ångmaskinens tillkomst och användning i brittiska gruvor och industrier gjorde man i slutet av 1700-talet olika försök att dra vagnar med ångmaskin. Från början drogs de med hjälp av linor men snart hade en ångmaskin på hjul sett dagens ljus.

Det första loket byggdes av Richard Trevithick 1804 och provades i Wales. Man upptäckte att loket var för tungt för banan. Räls av valsat smidesjärn började då användas. Den rälsen tålde tyngden av loket bättre. Flera lokomotiv byggdes under de närmast följande åren och användes i gruvor och industrier.

Tillkomsten av Europas järnvägsnät

Den första järnvägslinjen som öppnades för allmän trafik med ångloksdrift blev sträckan Stockton-Darlington i norra England. Den öppnades 1825 för godstrafik. Enstaka persontåg trafikerade banan men dessa drogs av hästar. Så byggde man den första järnvägssträckan mellan två större städer, Liverpool och Manchester, som öppnades 1830. Efter detta gick utvecklingen mycket snabbt. Redan på 1840-talet hade man i Storbritannien ett väl fungerande järnvägsnät som hela tiden byggdes ut och kom att bli mycket tätt.

ANNONS

ANNONS

På kontinenten följde järnvägsbyggandet ungefär samma mönster men kom igång senare. De första järnvägarna var dels en linje mellan Bryssel och Malines i Belgien, dels en mellan Nürnberg och Fürth i Tyskland, båda öppnade 1835. De svenska stambanorna byggdes under 1860- och 1870-talet.

Tågen drogs i många länder av ånglok ända fram till efter andra världskriget. Dock elektrifierades delar av näten i Tyskland, Schweiz, Österrike, Italien och Frankrike redan under 1920- och 1930-talen. Redan år 1881 hade den första elektrifierade järnvägen öppnats i Tyskland för allmän trafik.

LÄS MER: Industriella revolutionen

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Industriella revolutionens orsaker

LÄS MER: Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

LÄS MER: Ångmaskinen möjliggjorde den industriella revolutionen

LÄS MER: Järnvägar och tåg

LÄS MER: George Stephenson - järnvägarnas fader

LÄS MER: När Sverige fick järnväg

LÄS MER: Loktävlingen i Rainhill 1829 när järnvägarna föddes

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Järnvägarna påskyndade industrialiseringen i Europa. Motivera.
   
 2. Ge några exempel som pekar på att räls tidigare använts för transporter, långt innan de första "moderna" järnvägarna började byggas.
   
 3. Varför var ångmaskinen så viktig för järnvägens utveckling?
   
 4. Ungefär när började de första järnvägsnäten byggas i Europa?
   
 5. Ungefär när fasades ångloken ut mot eldrivna lok?
   


Text: Kalle Güettler (f.d. lärare, nu författare av läromedel, facklitteratur och ungdomsböcker) och Kristina Güettler (läromedelsförfattare och SO-lärare i bl.a. geografi)
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i läromedlet "Mellan himmel och jord", (geografibok för åk 4-9), tidigare utgiven av Studentlitteratur AB.
 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 25 augusti 2022

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

SO-rummet bok
S

Patriarkalismen vid svenska järnbruk under 1800-talet

Järnbruken har sedan flera hundra år representerat en typisk företagsform i vårt land. Under 1800-...

SO-rummet bok
M

Vattenkraft i modern tid: Ångmaskinen och vattenkraftverk

Omkring år 1700 var vattenkraften Europas viktigaste energikälla. Den spelade större roll än...

S

Charles Darwin - evolutionslärans fader

Under 1830-talet deltog den brittiske biologen Charles Darwin i en fem år lång expedition till...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Industriella revolutionen

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället i västvärlden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Relaterade taggar

Hi
Ånglok

Järnvägar och tåg

Järnvägar och tåg började användas i början av 1800-talet. Ett industrisamhälle kräver bra...

Hi
Textilindustri

Industrialism

Industrialisering eller industrialism kännetecknas av fabriker, maskiner och masstillverkning....

Hi
Häst och vagn

Resor och transporter

Människan har varit på resande fot genom hela historien. Men det är först de senaste hundra årens...

Hi
Bild saknas

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Hi
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Hi
bönder

Industriella revolutionens orsaker

Den industriella revolutionen började i Storbritannien. Under 1700-talet växte folkmängden,...

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna