Tagg om Birgittinorden

Birgittinorden

S
Birgitta, Birgittinordens grundare.

Birgittinorden, Ords Sancti Salvatoris, Den helige Frälsarens orden, är en klosterorden som grundades av den heliga Birgitta och fick påvens stadfästelse 1370.

Birgittinernas ordensdräkt var grå. Moderklostret i Östergötland startades 1384, och dess första ledare var Birgittas dotter Katarina.

Vid medeltidens slut fanns ett 20-tal kloster, varav de flesta i Nordeuropa och två - Vadstena och Nådendal (utanför Åbo) - i Sverige.

Klostren skulle bestå av både ett kvinnligt och ett manligt konvent.

ANNONS

ANNONS

Det kvinnliga konventet skulle bestå av 60 systrar, det manliga av 13 präster och ett mindre antal diakoner och lekmän. De manliga medlemmarna skulle förrätta mässor och sköta kontakterna med omvärlden, men den högsta ledningen skulle anförtros en abbedissa och systrarna skulle också ha de förnämsta platserna i kyrkan. Biskopen i stiftet skulle jämfört med andra ordnar också ha stort inflytande.

Orden gick tillbaka genom reformationen och det svenska moderklostrets stängning.

LÄS MER: Heliga Birgitta

LÄS MER: Heliga Birgitta - Nordens första helgon

LÄS MER: Vadstena kloster

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Birgittinorden.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birgittinorden

S

Heliga Birgitta - Europas skyddshelgon

av: Torbjörn Nilsson
2019-08-28

Heliga Birgitta har en stark ställning som katolskt helgon och är sedan 1999 Europas skyddshelgon. Hennes fascinerande liv ger inblickar i såväl 1300-talets svenska samhällselit som tidens krisdrabbade kristna centrum i Rom...

+ Läs mer

L

Heliga Birgitta - Nordens första helgon

av: Carsten Ryytty
2014-06-25

Heliga Birgitta var under lång tid den enda från Norden som påven utnämnt till helgon. Till minne av det firar vi i Sverige än i dag Birgittas namnsdag den 7 oktober...

+ Läs mer

Länkar om Birgittinorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS