S
Tagg
Birgitta på ett frimärke
Birgitta, Birgittinordens grundare.

Birgittinorden

Birgittinorden, egentligen Den Allraheligaste Frälsarens orden (latin: Ordo Sanctissimi Salvatoris), är en klosterorden som grundades av den heliga Birgitta och fick påvens stadfästelse 1370.

Birgittinernas ordensdräkt var grå. Moderklostret i Östergötland startades 1384, och dess första ledare var Birgittas dotter Katarina.

Vid medeltidens slut fanns ett 20-tal kloster, varav de flesta i Nordeuropa och två - Vadstena och Nådendal (utanför Åbo) - i Sverige.

Klostren skulle bestå av både ett kvinnligt och ett manligt konvent.

ANNONS

Det kvinnliga konventet skulle bestå av 60 systrar, det manliga av 13 präster och ett mindre antal diakoner och lekmän. De manliga medlemmarna skulle förrätta mässor och sköta kontakterna med omvärlden, men den högsta ledningen skulle anförtros en abbedissa och systrarna skulle också ha de förnämsta platserna i kyrkan. Biskopen i stiftet skulle jämfört med andra ordnar också ha stort inflytande.

Orden gick tillbaka genom reformationen och det svenska moderklostrets stängning.

LÄS MER: Heliga Birgitta

LÄS MER: Heliga Birgitta - Nordens första helgon

LÄS MER: Vadstena kloster

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

ANNONS

ANNONS

Här hittar du material som kan relateras till Birgittinorden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Birgittinorden

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

S

Heliga Birgitta - Europas skyddshelgon

av: Torbjörn Nilsson
2019-08-28

Heliga Birgitta har en stark ställning som katolskt helgon och är sedan 1999 Europas skyddshelgon. Hennes fascinerande liv ger inblickar i såväl 1300-talets svenska samhällselit som tidens krisdrabbade kristna centrum i Rom...

+ Läs mer

L

Heliga Birgitta - Nordens första helgon

av: Carsten Ryytty
2014-06-25

Heliga Birgitta var under lång tid den enda från Norden som påven utnämnt till helgon. Till minne av det firar vi i Sverige än i dag Birgittas namnsdag den 7 oktober...

+ Läs mer

Länkar om Birgittinorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS