M
Tagg
Klosterdörr

Nydala kloster

Nydala kloster ligger i Småland vid sjön Rusken och grundades 1143 av Linköpingsbiskopen Gisle.

Nydala utgjorde tillsammans med Alvastra de första cisterciensklostren i Sverige.

Klostrets egendomar drogs in 1529 under reformationen och några år senare skingrades de sista munkarna. Byggnaderna lades i ruiner 1568.

ANNONS

Klostret har blivit beryktat eftersom många av de gåvobrev som utställts till Nydala misstänkts vara förfalskningar. Fenomenet var vanligt också i andra delar av Europa, men då hade medeltida munkar troligen en annan syn i dessa frågor än vi. Om ett gammalt dokument kommit bort skrev de ett nytt, och om någon egendom eller rättighet de ansåg sig äga ifrågasattes av någon skaffade de sig ett papper som kunde styrka deras krav. Om ett dokument var i snäv mening "äkta" var av mindre betydelse så länge det kunde tjäna som Guds tjänares vapen. Att kyrkans folk var bland de få skrivkunniga i samhället bör ha gjort frestelsen extra stor.

LÄS MER: Cisterciensorden

LÄS MER: Alvastra kloster

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Nydala kloster.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
20 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nydala kloster

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

Länkar om Nydala kloster

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS