M
Tagg
Staty
Caligula var den tredje romerske kejsaren. Han härskade från 37 till 41.

Caligula

Caligula (12-41 e.Kr) var romersk kejsare mellan 37-41 e.Kr. Han var son till den berömde fältherren Germanicus och hans maka Agrippina d.ä.

Caligula är mest känd för sitt obehärskade terrorstyre. Som kejsare levde han slösaktigt i utsvävningar och agerade ofta nyckfullt.

Egentligen hette han inte Caligula, utan hans riktiga namn var Gajus Julius Caesar Germanicus. Caligula betyder “den lilla stöveln” och var ett smeknamn han fick redan som barn av soldater i hans faders tjänst.

ANNONS

ANNONS

Eftersom Caligulas far var adoptivson till kejsar Tiberius (42 f.Kr - 37 e.Kr), spenderade Caligula fler år på ön Capri där Tiberius hade sitt residens. När Tiberius dog hade han utnämnt ett av sina barnbarn och Caligula till sina arvingar. Men Tiberius önskan om att de två tillsammans skulle styra romarriket besannades inte. Det blev istället Caligula själv som blev kejsare år 37 efter att ha fått stöd från praetoriangardet, den kejserliga livvaktsstyrkan i Rom.

Under den första tiden som kejsare var Caligula uppskattad och omtyckt. Det förändrades dock snart efter att han fått många mäktiga fiender bland Roms elit. Caligula ägnade en stor del av sin regeringstid åt festande och använde mycket grymhet i sitt maktutövande. Under hans styre förekom angiveri och konfiskationer av romerska medborgares egendom, ofta utan rättslig grund. Han blev även anklagad för ha inlett ett incestförhållande med sin syster Drusilla.

Det finns samtida källor som påstår att Caligula hade fått en sinnessjukdom redan samma år som han blev kejsare. Det skulle kunna förklara alla de galna handlingar han begick och hans motstridiga agerande.

Caligula lät utvidga kejsarkulten och övergick till ett mer despotiskt styrelseskick efter mönster av det egyptiska kungadömet där farao betraktades som en gud. Det gjorde honom illa omtyckt av merparten av medlemmarna i den romerska senaten.

Många av de inflytelserika i Rom ville se honom död. Det förekom därför flera attentatsförsök mot Caligula under hans regeringstid. Till sist mördades han av några officerare ur pretoriangardet, hans egen livvakt.

Efter hans död var Caligula fortfarande så hatad att den romerska senaten försökte utradera minnet efter honom. Alla bilder som kunde förknippas med honom skulle förstöras. Utplånandet av Caligulas minne stoppades senare av hans farbror Claudius (10 f.Kr - 54 e.Kr) som efterträdde honom som kejsare.

LÄS MER: Romarriket

LÄS MER: De romerska kejsarna

Text: Johan Vickberg IT-pedagog och Leg. gymnasielärare i historia och religion

Här nedan hittar du material som kan relateras till kejsare Caligula.

Uppdaterad: 26 februari 2024
Publicerad:
12 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Länkar om Caligula

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS