S
Tagg
Franciskanorden
Gråbrödraklostret på Gråmunkeholmen i Stockholm.

Franciskanorden

Franciskanorden, Ordo fratrum minorum, mindrebröderna, kyrklig orden stadfäst 1223, ursprungligen grundad av Frariciskus av Assisi. På grund av färgen på den medeltida ordensdräkten kallades de också gråbröder.

Den kvinnliga grenen kallades klarissor efter Klara av Assisi, som vigdes till nunna av Franciskus 1212.

Franciskanorden var i likhet med Dominikanorden en tiggarorden och betonade hårt det kristna fattigdomsidealet.

I Sverige upprättades franciskankonvent (kloster) i de flesta stiftsstäderna och på platser som Visby, Stockholm, Enköping, Söderköping och Arboga. Sammanlagt fanns det ett 15-tal i Sverige.

ANNONS

I Stockholm fanns dessutom ett kvinnligt konvent, Klara kloster, grundat 1289. Magnus Ladulås dotter Rikissa blev som sexåring nunna där och senare också klostrets abbedissa. Det manliga konventet, som gav namn åt Gråmunkeholmen (nuvarande Riddarholmen), anses politiskt ha stått både Karl Knutsson och Sturarna nära. Förbindelsedikten och Sturekrönikan anses ha tillkommit där.

LÄS MER: Franciskus av Assisi och Franciskanorden

LÄS MER: Cisterciensorden

LÄS MER: Dominikanorden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Franciskanorden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Franciskanorden

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

M

Franciskus av Assisi och Franciskanorden

av: Carsten Ryytty
2016-10-08

Franciscus av Assisi tillhör ett av den kristna världens mest omtyckta helgon. Många städer, gator och kyrkor bär hans namn. Hans anda lever i den stora Franciskanorden, den största munkorden inom den katolska kyrkan...

+ Läs mer

Länkar om Franciskanorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS