M
Tagg
Korsgången Alvastra kloster
Del av Alvastra klosterruin.

Alvastra kloster

Alvastra kloster ligger vid Omberg i Östergötland och var ett kyrkligt och politiskt centrum i Sverige, framför allt under tidig medeltid. I Alvastra hade ursprungligen den Sverkerska ätten sina stamgods och här upplät Sverker d.ä. och hans drottning Ulvhild mark till Cisterciensorden, som 1143 grundade ett kloster med Ulvhild som beskyddarinna.

År 1185 invigdes klosterkyrkan, där senare flera av Sverkerska ättens medlemmar gravsattes och där även den heliga Birgittas man Ulf Gudmarsson begravdes 1344.

ANNONS

När klostret drogs in vid reformationen ägde det över 400 gårdar. Anläggningarna revs för att ge byggmaterial till Vadstena slott, men imponerande ruiner återstår ännu.

LÄS MER: Nydala kloster

LÄS MER: Cisterciensorden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Alvastra kloster.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
20 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Alvastra kloster

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

Länkar om Alvastra kloster

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS