S
Tagg
Cisterciensorden
Cisterciensmunkar under skörden.

Cisterciensorden

Cisterciensorden eller cistercienserna, är en klosterorden som grundades i Citeaux i Frankrike 1098. I Sverige inriktade sig Cisterciensorden tidigt på att expandera genom att odla upp ödemarker. Sverker d.ä:s drottning Ulvhild begärde hos ordens ledare Bernhard av Clairvaux att cisterciensmunkar skulle sändas till Sverige. De första anlände hit 1143, då de grundade Alvastra i Östergötland och Nydala i Småland. Sammanlagt grundades ett 15-tal cistercienskloster i Sverige under medeltiden, alla utom ett under 1100-talet och första hälften av 1200-talet.

ANNONS

ANNONS

Förutom de ovannämnda grundarklostren kan nämnas Varnhem i Västergötland, Vreta i Östergötland, Roma och Solberga på Gotland, Vårfruberga och Julita i Sörmland, Sko i Uppland och Gudsberga i Dalarna (grundat 1486).

Cistercienserna strävade efter att motverka vad de uppfattade som förfallstendenser inom kyrkan. De ville vara självständiga från kungar och biskopar, prioriterade andakt och hårt arbete och byggde sina kyrkor i enkel stil.

Cisterciensorden var den största klosterorden i Sverige och anses ha lämnat ett viktigt bidrag till landets kolonisering under nyodlingsepoken.

LÄS MER: Nydala kloster

LÄS MER: Dominikanorden

LÄS MER: Franciskanorden

Sveriges första ärkebiskop var cisterciensmunk

Stefan (död 1185) var Sveriges förste ärkebiskop. Stefan, som ska ha varit född i England, var en cisterciensmunk från Alvastra och därigenom nära förbunden med den Sverkerska ätten. Han vigdes till ärkebiskop i katedralen i Sens i Frankrike i augusti 1164. Det var storpolitiska konjunkturer som möjliggjorde detta. Påven Alexander III hade fördrivits till Frankrike av den tyske kejsaren Fredrik Barbarossa, och en motpåve hade installerats. Sverige lydde sedan 1104 under Lunds ärkestift i Danmark och den danske kungen, som var kejsarens vasall, stödde motpåven. Genom att hålla fast vid Alexander kunde då kung Karl Sverkersson tillförsäkra Sverige ett eget ärkesäte.

Emellertid hade den dåvarande ärkebiskopen av Lund - Eskil - ställt sig lojal till påven och följt honom i landsflykten. Det var han som vigde Stefan, och fram till 1315 - när Olavus Beronis vigdes - fortsatte de svenska ärkebiskoparna att vigas i Lund istället för i Rom. Medeltiden ut erkändes också ärkebiskopen i Lund som den svenska kyrkans överhuvud (primas).
 

 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

 

Här hittar du material som kan relateras till Cisterciensorden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Cisterciensorden

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

Länkar om Cisterciensorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS