Tagg om Cisterciensorden

Cisterciensorden

S
Cisterciensmunkar under skörden.

Cisterciensorden eller cistercienserna, är en klosterorden som grundades i Citeaux i Frankrike 1098. I Sverige inriktade sig Cisterciensorden tidigt på att expandera genom att odla upp ödemarker. Sverker d.ä:s drottning Ulvhild begärde hos ordens ledare Bernhard av Clairvaux att cisterciensmunkar skulle sändas till Sverige. De första anlände hit 1143, då de grundade Alvastra i Östergötland och Nydala i Småland. Sammanlagt grundades ett 15-tal cistercienskloster i Sverige under medeltiden, alla utom ett under 1100-talet och första hälften av 1200-talet.

Förutom de ovannämnda grundarklostren kan nämnas Varnhem i Västergötland, Vreta i Östergötland, Roma och Solberga på Gotland, Vårfruberga och Julita i Sörmland, Sko i Uppland och Gudsberga i Dalarna (grundat 1486).

ANNONS

ANNONS

Cistercienserna strävade efter att motverka vad de uppfattade som förfallstendenser inom kyrkan. De ville vara självständiga från kungar och biskopar, prioriterade andakt och hårt arbete och byggde sina kyrkor i enkel stil.

Cisterciensorden var den största klosterorden i Sverige och anses ha lämnat ett viktigt bidrag till landets kolonisering under nyodlingsepoken.

LÄS MER: Nydala kloster

LÄS MER: Dominikanorden

LÄS MER: Franciskanorden

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Cisterciensorden.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Cisterciensorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS