M
Tagg
Darwin
Charles Darwin 1884.

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teori om evolutionen och arternas uppkomst mötte stort motstånd från kyrkan då den lades fram under andra hälften av 1800-talet, men blev senare allmänt accepterad.

Charles pappa som var en framgångsrik läkare ville att sonen skulle studera medicin. Det gick dåligt med de medicinska studierna, men blev bättre när Darwin satsade på zoologi, botanik och geologi. 1831 fick han möjlighet att följa med marinens fartyg Beagle på en världsomsegling.

ANNONS

ANNONS

När han återvände fem år senare hade han redan utvecklat idén om utvecklingsläran som skulle få en sådan enorm effekt på vårt sätt att tänka och se på människans existens.

Darwins studier av den märkliga sammansättningen av Galapagosöarnas fauna fick honom att dra slutsatsen att det var kampen för tillvaron som bestämde urvalet av arter. Darwin konstaterade att naturen präglas av stora födelseöverskott. Därigenom uppstår ett naturligt urval, den som har bättre biologiska förutsättningar överlever, den sämre rustade går under. På så sätt uppstår nya arter.

Dessa teorier publicerade han i verket Om arternas uppkomst år 1859. Boken blev en vetenskaplig sensation. För om arterna hade uppstått genom ett naturligt urval, så hade de inte skapats av Gud.

Många teologer betraktade Darwins teori som hädelse. I Darwins första bok gick han inte in på människans uppkomst. Men naturligtvis kom kritikerna in på den så kallade ”apfrågan”, om vi människor var släkt med aporna eller rentav härstammade från dem.

Darwin, som var en blyg och tillbakadragen person, deltog inte i denna strid. I stället var det Darwins lärjungar som framgångsrikt försvarade honom.

Trots vissa teologers kritik accepterades Darwins lära ganska snabbt, men på vissa håll motarbetades hans teorier. Så sent som 1925 utkämpades den så kallade ”aprättegången” i Tennessee, USA. Där åtalades en lärare eftersom han undervisade efter Darwins utvecklingslära.

Charles Darwin dog i en hjärtattack år 1882 vid 73 års ålder. Han ligger begravd i Westminster Abbey tillsammans med andra engelska storheter som Newton och James Watt.

LÄS MER: Charles Darwin och evolutionsläran

LÄS MER: Charles Darwin - om arternas uppkomst och människans härstamning

LÄS MER: Charles Darwin - evolutionslärans fader

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

LÄS MER: Kreationismen och "aprättegången"

PODCAST: Religion och vetenskap


FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Charles Darwin och hans liv.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Charles Darwin

S

Charles Darwin - evolutionslärans fader

av: Carl-Henrik Larsson
2022-12-19

Under 1830-talet deltog den brittiske biologen Charles Darwin i en fem år lång expedition till bland annat Galápagosöarna. Darwin publicerade senare sina upptäckter från resan och hans teorier om livets utveckling på jorden lade grunden till evolutionsläran, en hörnsten inom den moderna utvecklingsläran...

+ Läs mer

M

Charles Darwin - om arternas uppkomst och människans härstamning

av: Kaj Hildingson
2020-09-28

Det var nära att formen på Darwins näsa gjorde att han inte fick komma med på en av de mest betydelsefulla sjöresorna i vetenskapens historia. Kaptenen tyckte nämligen att näsan tydde på en svag karaktär. Men till sist fick Darwin gå ombord och med hjälp av 14 olika fågelnäbbar lägga grunden till en omstörtande teori. Han skrev - tvärtemot vad som stod i Bibeln - att Gud inte skapat arterna en gång för alla utan att de långsamt förändrades och nya arter uppkom. Kyrkans företrädare rasade över attacken på Guds ord och den brittiske politikern Disraeli fällde några bevingade ord: "Frågan är om människan är en apa eller en ängel. Jag, för min del, står på änglarnas sida."...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Charles Darwin och evolutionsläran

av: Hans Thorbjörnsson
2016-06-01

Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om "det naturliga urvalet", framlagda vid mitten av 1800-talet, kom att förändra hela världsbilden inte minst för att den gick emot Bibelns skapelseberättelse. Darwins teorier lade därmed grunden för den moderna utvecklingsläran...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kreationismen och "aprättegången"

av: Hans Thorbjörnsson
2014-01-29

Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot kristna trossatser och värderingar. Människan, ja hela världen, var ju skapad av Gud, menade kreationisterna...

+ Läs mer

Podcast om Charles Darwin

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Läs mer

Länkar om Charles Darwin

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS