Tagg om Charles Darwin
M
Charles Darwin

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teori om evolutionen och arternas uppkomst mötte stort motstånd från kyrkan då den lades fram under andra hälften av 1800-talet, men blev senare allmänt accepterad.

Charles pappa som var en framgångsrik läkare ville att sonen skulle studera medicin. Det gick dåligt med de medicinska studierna, men blev bättre när Darwin satsade på zoologi, botanik och geologi. 1831 fick han möjlighet att följa med marinens fartyg Beagle på en världsomsegling.

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

När han återvände fem år senare hade han redan utvecklat idén om utvecklingsläran som skulle få en sådan enorm effekt på vårt sätt att tänka och se på människans existens.

Darwins studier av den märkliga sammansättningen av Galapagosöarnas fauna fick honom att dra slutsatsen att det var kampen för tillvaron som bestämde urvalet av arter. Darwin konstaterade att naturen präglas av stora födelseöverskott. Därigenom uppstår ett naturligt urval, den som har bättre biologiska förutsättningar överlever, den sämre rustade går under. På så sätt uppstår nya arter.

Dessa teorier publicerade han i verket Om arternas uppkomst år 1859. Boken blev en vetenskaplig sensation. För om arterna hade uppstått genom ett naturligt urval, så hade de inte skapats av Gud.

Många teologer betraktade Darwins teori som hädelse. I Darwins första bok gick han inte in på människans uppkomst. Men naturligtvis kom kritikerna in på den så kallade ”apfrågan”, om vi människor var släkt med aporna eller rentav härstammade från dem.

Darwin, som var en blyg och tillbakadragen person, deltog inte i denna strid. I stället var det Darwins lärjungar som framgångsrikt försvarade honom.

Trots vissa teologers kritik accepterades Darwins lära ganska snabbt, men på vissa håll motarbetades hans teorier. Så sent som 1925 utkämpades den så kallade ”aprättegången” i Tennessee, USA. Där åtalades en lärare eftersom han undervisade efter Darwins utvecklingslära.

Charles Darwin dog i en hjärtattack år 1882 vid 73 års ålder. Han ligger begravd i Westminster Abbey tillsammans med andra engelska storheter som Newton och James Watt.

LÄS MER: Charles Darwin och evolutionsläran

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Charles Darwin och hans liv.

Uppdaterad:
04 januari 2019
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Artiklar om Charles Darwin

SO-rummet bok
M

Charles Darwin och evolutionsläran

av: Hans Thorbjörnsson
2016-06-01

Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om "det naturliga urvalet", framlagda vid mitten av 1800-talet, kom att förändra hela världsbilden inte minst för att den gick emot Bibelns skapelseberättelse. Darwins teorier lade därmed grunden för den moderna utvecklingsläran...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Kreationismen och "aprättegången"

av: Hans Thorbjörnsson
2014-01-29

Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot kristna trossatser och värderingar. Människan, ja hela världen, var ju skapad av Gud, menade kreationisterna...

+ Läs mer

Podcast om Charles Darwin

SO-rummet podcast icon
L

Religion och vetenskap

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

+ Läs mer

Länkar om Charles Darwin

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

ANNONS

Är detta en olämplig annonsör? Klicka här