Tagg om Charles Darwin
Bild:
Charles Darwin

Charles Darwin

Naturvetaren Charles Darwin (1809-1882) är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teori om evolutionen och arternas uppkomst mötte stort motstånd från kyrkan då den lades fram under andra hälften av 1800-talet, men blev senare allmänt accepterad.

Charles pappa som var en framgångsrik läkare ville att sonen skulle studera medicin. Det gick dåligt med de medicinska studierna, men blev bättre när Darwin satsade på zoologi, botanik och geologi. 1831 fick han möjlighet att följa med marinens fartyg Beagle på en världsomsegling.

När han återvände fem år senare hade han redan utvecklat idén om utvecklingsläran som skulle få en sådan enorm effekt på vårt sätt att tänka och se på människans existens.

Darwins studier av den märkliga sammansättningen av Galapagosöarnas fauna fick honom att dra slutsatsen att det var kampen för tillvaron som bestämde urvalet av arter. Darwin konstaterade att naturen präglas av stora födelseöverskott. Därigenom uppstår ett naturligt urval, den som har bättre biologiska förutsättningar överlever, den sämre rustade går under. På så sätt uppstår nya arter.

Dessa teorier publicerade han i verket Om arternas uppkomst år 1859. Boken blev en vetenskaplig sensation. För om arterna hade uppstått genom ett naturligt urval, så hade de inte skapats av Gud.

Många teologer betraktade Darwins teori som hädelse. I Darwins första bok gick han inte in på människans uppkomst. Men naturligtvis kom kritikerna in på den så kallade ”apfrågan”, om vi människor var släkt med aporna eller rentav härstammade från dem.

Darwin, som var en blyg och tillbakadragen person, deltog inte i denna strid. I stället var det Darwins lärjungar som framgångsrikt försvarade honom.

Trots vissa teologers kritik accepterades Darwins lära ganska snabbt, men på vissa håll motarbetades hans teorier. Så sent som 1925 utkämpades den så kallade ”aprättegången” i Tennessee, USA. Där åtalades en lärare eftersom han undervisade efter Darwins utvecklingslära.

Charles Darwin dog i en hjärtattack år 1882 vid 73 års ålder. Han ligger begravd i Westminster Abbey tillsammans med andra engelska storheter som Newton och James Watt.

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Läs mer om Charles Darwin och evolutionsläran >

Här nedan hittar du material som kan relateras till Charles Darwin och hans liv.

Uppdaterad: 
24 april 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Charles Darwin

M
Hans Thorbjörnsson
2016-06-01
Charles Darwin är en av historiens mest inflytelserika vetenskapsmän. Hans teorier om "det naturliga urvalet", framlagda vid mitten av 1800-talet, kom att förändra hela världsbilden...
M
Hans Thorbjörnsson
2014-01-29
Speciell för USA är den starka kreationiströrelse som växte fram på 1920-talet. Kristna grupper såg evolutionsteorin som en del av den ökande sekulariseringen i samhället, och som ett hot mot...

Podcast om Charles Darwin

SO-rummet podcast icon
L
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-09-21

Julia, Mattias och Kristoffer reder ut vad religion är och vad vetenskap är samt hur relationen dem emellan ser ut.

Länkar om Charles Darwin

Sortera efter:
          

Artikel på Anna Larsdotters hemsida där du läsa om Charles Darwin. När Charles Darwins bok Om arternas uppkomst kom ut 1859 kallades han Englands farligaste man. Darwin puffade nämligen ner människan från den piedestal där hon tronade i den falska övertygelsen att hon var skapad av Gud, dessutom som själva höjdpunkten i hans kreation. Evolutionen, som Darwin beskrev i sin bok, hade ingenting med gudar eller något annat övernaturligt att göra. Den var en naturlig (i motsats till människoskapad) process vars drivkraft var det naturliga urvalet. De egenskaper ur ett oändligt antal som är bäst anpassade till en viss miljö har störst chans att överleva...

Anna Larsdotter är journalist och författare som mest skriver om historia.

Spara som favorit
          

Genomgång (18:02 min) där gymnasieläraren Magnus Ehinger berättar om evolutionens grundpelare - det naturliga urvalet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (5:19 min) som handlar om biologins historia. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Genomgång (12:20 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar på ett lättförståeligt sätt om Charles Darwin (1809-1882).

Spara som favorit
          

Artikel där Lars Johan Erkell, zoologilektor vid Göteborgs universitet, reder ut vad det kan finnas för samband mellan Darwin och socialdarwinism. Darwin tyckte själv inte om socialdarwinismens idéer...

Spara som favorit
          
Bild:

Föreläsning (14:58 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar kortfattat om några sekulära livsåskådningar (humanism, existentialism, ekosofi, marxism och evolutionism). Här berörs också människans tro och icke tro på Gud. Finns Gud?  Filmen riktar sig till gymnasiet.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (36:52 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om imperialismens orsaker och konsekvenser. Här berättas om de europeiska förutsättningarna och motiven som ledde till Europas dominans. Du får också veta en del om imperialismens följder, d.v.s. hur imperialismen har påverkat världen.

Spara som favorit
          

Avsnitt ur Vetenskapsradion Historia (15 min) där det berättas om Charles Darwin och hans epokgörande skrift ”Om arternas uppkomst”. Tvärtemot vad man kanske kunde tro så var Darwin en stor humanist. Istället för att uppmuntra till idéer om rasism så var avsikten med ”Om arternas uppkomst” att reagera mot det som Darwin själv uppfattade som sin tids största samhällsproblem och orättvisa: slaveriet...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning resoneras det kring likheter och olikheter mellan människor och djur. Visste du t.ex. att människans DNA är till 98,5% identiskt med schimpansens?

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om den unge fältbiologen Charles Darwin och den fem år långa jordenruntresan med briggen Beagle där han fanns med enbart för att utgöra sällskap åt fartygets kapten. Charles Darwin kom utvecklingsläran på spåren redan när han i unga år på 1830-talet besökte Galápagosarkipelagen i Stilla havet...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där Henrik Höjer berättar om när Charles Darwins omtvistade evolutionslära nådde Sverige under andra halvan av 1800-talet. En ohygglig lära eller en lovsång över den fria forskningen? Åsikterna gick isär när evolutionsläran nådde Sverige...

Spara som favorit
          

Sveriges Radios temasida om Charles Darwin. 2009 var det 200 år sedan Charles Darwin föddes, och 150 år sedan hans mest berömda verk "On the Origin of Species", "Om arternas uppkomst", utkom. Det uppmärksammades över hela världen. Här presenteras Vetenskapsradions Darwin-material...

Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning kan du läsa om synen på jordens skapelse och utveckling ur ett religiöst och vetenskapligt perspektiv. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Spara som favorit
          

På Unga Faktas trevliga webbsida kan du bland annat läsa om människosläktets historia.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om när de europeiska stormakterna fullbordade sin dominans över världen. Här kan du läsa om imperialismens drivkrafter och följder.

Spara som favorit
          

På Naturhistoriska museets webbsida får du veta mer om Charles Darwin och hans utvecklingslära.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Charles Darwin och hans utvecklingslära. Evolutionsläran som gjorde människan till ett djur bland andra väckte, och väcker än i dag, förargelse. Få har betytt så mycket för vårt sätt att se på oss själva och vårt sätt att tänka som Charles Darwin...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Staffan Forssell berättar om Charles Darwins liv. I flera år förvarade Charles Darwin sitt manus om evolutionsteorin i en garderob. Han anade att rönen skulle skaka det kristna samhället i dess grundvalar...

Spara som favorit