1500-talets Sverige, del 4: Vasasönerna

Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund.
L

Gustav Vasa (i bakgrunden) och sönerna Erik XIV (till höger), Johan III (i mitten) och Karl IX (till vänster).

Erik XIV

Gustav Vasa hade tre söner som alla i tur och ordning efterträdde honom på tronen. Den förste var Erik XIV som var mycket begåvad och lärd.

Erik var misstänksam mot adelsmännen och sina bröder, hertigarna Johan och Karl. Han ansåg att de ville ta makten från honom. Han litade mer på sin sekreterare Jöran Persson som var den som fick hjälpa Erik att styra riket.

Kungen anklagade flera adelsmän för landsförräderi och lät fängsla dem. I ett anfall av sinnesförvirring lät han döda dem i fängelset på Uppsala slott. Eriks bröder Johan och Karl gjorde nu uppror möt honom och spärrade in honom i fängelse. Här dog han några år senare, sannolikt förgiftad av sin bror Johan.

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp:

Hertig: Titel för manliga medlemmar av ett kungahus, oftast regerande över ett hertigdöme.

Inbördeskrig: Ett krig i vilket de stridande parterna tillhör samma stat.

Livegenskap syftar på en form av slaveri som främst används för att beteckna vissa bönders ofrihet i förhållande till jordägarna i delar av Europa i medeltidens och nya tidens feodalsamhälle.

Tull: Skatt som betalas vid import (införsel) eller export (utförsel) av varor över en landgräns.

Johan III

Johan III efterträdde Erik som kung. Han byggde och förskönade flera slott i landet, bl.a. i Kalmar, Västerås och Åbo i Finland. Johan var gift med en polsk prinsessa. Deras son Sigismund uppfostrades i den katolska tron och blev kung i Polen redan under faderns livstid.

Sigismund

Efter Johan III:s död blev Sigismund kung också i Sverige. Sigismunds farbror, hertig Karl, var en ivrig protestant. Han ville förhindra att kungen införde katolicismen och polska seder, t.ex. livegenskapen, i Sverige. Karl ville också gärna själv ha makten. Medan kung Sigismund för det mesta vistades i Polen, tog Karl ledningen i Sverige.

Vid ett möte i Uppsala år 1593, där kungen (Sigismund) inte var med, beslöt man att den lutherska läran skulle vara Sveriges statsreligion. Den svenska kyrkan stod nu enig mot Sigismunds försök att återföra Sverige till katolicismen.

År 1598 kom Sigismund över med en här från Polen för att slå ner upproret. Men han blev besegrad och avsattes som kung i Sverige.

Karl IX

Karl IX blev nu kung i Sverige. Han styrde riket med hård hand och blev ovän med många stormän. Några adelsmän som hjälpt Sigismund blev dömda till döden och avrättades i det så kallade Linköpings blodbad år 1600.

Karl IX understödde bergsbruket och grundlade flera städer, bland dem Karlstad och Karlskoga.
 

Vasatidens regentlängd

Gustav Vasa (1496-1560) var kung av Sverige 1523-1560.

Erik XIV (1533-1577) var Sveriges kung mellan 1560 och 1568.

Johan III (1537-1592) var kung av Sverige 1568-1592.

Sigismund (1566-1632) var som Sigismund III Vasa kung av Polen samt storfurste av Litauen 1587-1632 och även kung av Sverige 1592-1599.

Karl IX (1550-1611) först känd som hertig Karl, riksföreståndare 1599-1604, och därefter kung av Sverige 1604-1611.
 

ANNONS

ANNONS

Att lägga grunden till ett stormaktsvälde

Gustav Vasas söner lade grunden till att ett svenskt välde kunde byggas upp kring Östersjöns kuster under 1600-talet. Stormaktstiden är det namn som 1600-talet fått i den svenska historieskrivningen.

När ryska köpmän skulle handla med länder i Västeuropa gick deras handelsfärder över Estland och Lettland (dåtidens Livland). Det land som behärskade Östersjön kunde bl.a. ta tull på alla handelsskepp till och från Ryssland. Det gav mycket pengar. Därför var alla de närmaste grannarna - Ryssland, Polen och Sverige - mycket intresserade av att erövra Estland och Lettland. Också Danmark hade intressen att bevaka.

 

Vasasönerna och Sigismund
Bild: SO-rummet.se
Gustav Vasas söner (i förgrunden) och barnbarnet Sigismund (i bakgrunden) styrde Sverige mellan åren 1560-1611.

Norra delen av Estland var svensk besittning (ägdes av Sverige) sedan Erik XIV:s tid på 1560-talet.

År 1609 utbröt inbördeskrig i Ryssland och både Sverige och Polen blandade sig i striderna. En svensk armé tågade in i Ryssland och erövrade Moskva, men måste sedan dra sig tillbaka.

Ryssarna samlade sig senare återigen kring en egen tsar (kejsare), och från och med slutet av 1600-talet utvecklades det väldiga riket till en europeisk stormakt.

LÄS MER: 1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

LÄS MER: 1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

LÄS MER: 1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Vasasönerna: Erik XIV, Johan III och Karl IX

LÄS MER: Erik XIV

LÄS MER: Johan III

LÄS MER: Sigismund

LÄS MER: Karl IX

LÄS MER: Vasatidens Sverige - ett statsbygge i Europas utkant

PODCAST: Vasatiden

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilka av Gustav Vasas söner blev kungar i Sverige?
   
 2. Hur kunde det komma sig att en polsk kung (Sigismund) blev kung i Sverige?
   
 3. Vad bestämdes på Uppsala möte 1593?
   
 4. Nämn några viktiga fakta om var och en av Gustav Vasas söner.
   
 5. Gustav Vasas söner bidrog till att lägga grunden för det senare svenska stormaktsväldet. Motivera.
   

 

Text: Lars Hildingson, historielärare och läromedelsförfattare 
 

Senast uppdaterad: 11 mars 2024
Publicerad: 22 juni 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M
1600-tals-familj

Kvinnans roll i 1500-talets och 1600-talets Sverige

Under 1500- och 1600-talen var kvinnans roll djupt rotad i samhällets sociala och kulturella normer...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 3: Bondeupproren och Gustav Vasas statsbygge

Många människor var missnöjda med Gustav Vasas enväldiga styre. Bönderna tyckte att skatterna var...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 2: Livet på landet

Under 1500-talet, liksom tidigare under medeltiden, bestod större delen av befolkningen av bönder...

SO-rummet bok
L

1500-talets Sverige, del 1: Gustav Vasa tar makten

Gustav Vasa fick bönderna i Dalarna att göra uppror mot danskarna som styrde Sverige. Upproret...

M

Sverige och Tyskland - grannar vid Östersjön under 800 år

På Hansans många kontor runtom i hela det stora handelsområdet var språket tyska (i form av...

S

Skolans och läraryrkets historia i Sverige

Kan du läsa det här har du säkert gått i skola. Eller så går du i skolan nu. Idag går alla i skolan...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Vasatidens Sverige

Vasatiden (1521-1611), då Sverige styrdes av Gustav Vasa och hans söner. Tiden mellan Gustav Vasas maktövertagande 1521...

Relaterade taggar

Hi
Kung

Kungar och kejsare

De sammansvurna som mördade Julius Caesar hade hävdat att de dödat honom för att rädda den romerska...

Hi
Porträtt

Erik XIV

Erik XIV (1533-1577) var äldste sonen till Gustav Vasa och Katarina av Sachsen-Lauenburg. Erik var...

Hi
Porträtt

Johan III

Johan III (1537-1592) var son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud och efterträdde sin äldre...

Hi
Porträtt

Sigismund

Sigismund (1566-1632) var både polsk och svensk (1592-1599) kung. Han var son till Johan III och...

Hi
Porträtt

Karl IX

Karl IX (1550-1611) var den yngste sonen till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud. Han är känd...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Reformationen och kyrkans splittring

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-13

Julia, Mattias och Kristoffer berättar om händelserna bakom reformationen och vilka följderna blev. Varför ville Martin Luther förändra kyrkan? Varför gillade många kungar och furstar Martin Luthers nya idéer om kyrkans roll?

+ Lyssna