S
Tagg
Porträtt
Kristoffer av Bayern.

Kristoffer av Bayern

Kristoffer av Bayern (1418-1448) var dansk, norsk och svensk (1441-1448) kung.

Kristoffer av Bayern var systerson till Erik av Pommern och fördes fram som kandidat till unionstronen av det danska riksrådet sedan hans morbror störtats. Det svenska riksrådet satt dock i en förmånlig förhandlingsposition genom att det förutom Kristoffer även kunde peka på den avsatte Erik och riksföreståndaren Karl Knutsson som tronkandidater. För att väljas tvingades därför Kristoffer gå med på ganska långt gående eftergifter, där makten över förläningar, finanser och lagstiftning lämnades till rådet.

ANNONS

ANNONS

Hans regim kom att innebära en guldålder för adeln och kyrkan, som snabbt återhämtade sig efter Erik av Pommerns regim.

Själv tycks han inte ha spelat någon nämnvärd politisk roll, och nästan hela hans regim präglades av oron för att morbrodern skalle återvända från sin exil på Gotland och återta tronen.

Kristoffers landslag

Kristoffers landslag var en reformerad version av Magnus Erikssons landslag; antagen 1442. Tillskotten i lagen röjer det rådsaristokratiska inflytandet. I kungabalken understryks åter att kungen måste härska med infödda män och bara får styra tillsammans med rådet. Vidare finns skärpta regler när det gäller landbornas villkor för flyttning, deras skyldigheter gentemot jordägaren när det gäller gårdens skötsel etc.
 

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Karl Knutsson
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Kristoffer av Bayern.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
12 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kristoffer av Bayern

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS