Tagg om kung Hans

Kung Hans

S
Kung Hans

Hans (1455-1513) var dansk, norsk och svensk (1497-1501) kung. Hans var son till Kristian I och erkändes som faderns arvtagare under dennes livstid. Under förevändning att han därigenom lättare skulle bli accepterad som kung även i Norge och Sverige avtvingade dock det danska rådet Hans ett omfattande medinflytande vid trontillträdet 1483: varje betydande beslut skulle ha rådets godkännande.

Detta förslag kom även att ligga till grund för förhandlingarna med råden i de övriga unionsländerna. Den svenska aristokratin accepterade honom på dessa villkor i recessen i Halmstad samma år.

ANNONS

ANNONS

Emellertid lyckades den svenske riksföreståndaren Sten Sture d.ä. förhindra att överenskommelsen trädde i kraft.

Först när missnöjet med Sten Sture vuxit sig tillräckligt stort kunde Hans träda i aktion. Han slöt en allians med storfursten av Moskva, som angrep Viborg 1495.

Rådets missnöje med Sten Stores ledning av kriget gjorde det sedan lätt att inta Sverige 1497, varpå fred genast slöts med ryssarna.

År 1501 lyckades emellertid Sten Sture samla den svenska aristokratin till ett nytt uppror. Strider och förhandlingar med den besvärlige unionsmedlemmen pågick sedan om vartannat fram till Hans död 1512.

Slaget vid Rotebro

Rotebro är en ort norr om Stockholm där unionskungen Hans besegrade en bondehär från Dalarna den 28 september 1497.

Sedan riksrådet i mars 1497 avsatt Sten Sture d.ä. som riksföreståndare och kallat in Hans av Danmark som kung, invaderade denne Sverige. Sten Sture blev snart inringad i Stockholm och mobiliserade då bönderna i Dalarna för att komma till undsättning. Med stöd av unionsvänliga Upplandsbönder lyckades Hans dock hejda de framryckande dalkarlarna när de skulle gå över Rotebroån. Sedan ett utfall från staden misslyckats gav Sten Sture spelet förlorat, red ut till dalaböndernas läger och skickade hem dem.

I de följande förhandlingarna måste Sten Sture avstå från riksföreståndarskapet, men han lyckades ändå tillförsäkra sig en framskjuten ställning.
 

LÄS MER: Sten Sture den äldre

LÄS MER: Kristian I

LÄS MER: Kristian II

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till kung Hans.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
13 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Kung Hans

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS