S
Tagg
Erikska ättens vapen
Vapensköld som användes av Erikska ätten.

Erikska ätten

Erikska ätten är en benämning på den kungaätt som härstammade från Erik den helige (död 1160) och som kämpade med den Sverkerska ätten om tronen under senare hälften av 1100-talet och början av 1200-talet.

Erik den heliges son var Knut Eriksson (död ca 1195-1196). År 1167 organiserade han ett överfall på faderns efterträdare kung Karl Sverkersson i hans borg på Visingsö och dödade honom. Efter att även ha eliminerat Karl Sverkerssons brorsöner Kol och Burislev vid Bjälbo i Östergötland kunde han sedan - senast 1172 - ta tronen i besittning. Inrikespolitiskt tycks resten av hans regeringstid ha förflutit lugnt. Hans långa tid på tronen, nära ett kvartssekel, var exceptionell för det oroliga 1100-talet, liksom det faktum att han dog en naturlig död. Han var den förste kung vi känner till som utfärdade brev i sitt eget namn, och han lät även återuppta den sedan 1000-talet avbrutna myntpräglingen.

ANNONS

ANNONS

Däremot var det utrikespolitiskt stormigt. I ett påvebrev från 1193 sägs att kung Knut ska ha legat i fält (varit ute i krig) år efter år mot hedniska folk. Under hans regering trängde även estniska sjörövare in i Mälaren, brände Sigtuna och dödade ärkebiskopen Johannes (1187). Mängder av kastaler (tornliknande försvarsbyggnader) som byggts längs kusterna under perioden vittnar om de oroliga tiderna.

Samtidigt byggdes Sveriges förbindelser med den mer civiliserade världen ut. Under 1170-talet tillkom ett handelsfördrag med Henrik Lejonet av Sachsen, och det är även belagt att en diplomatisk beskickning senare avsändes till kungen av England.

Vid Knut Erikssons död gick tronen tillbaka till den Sverkerska ätten (Sverker d.y.). Tillsammans med sina bröder försökte dock Knut Erikssons son Erik Knutsson (död 1216) gripa makten, men han led nederlag vid Älgarås år 1205, varvid bröderna stupade.

Med stöd från Norge återkom Erik senare och lyckades i slaget vid Kungslena 1208 besegra och fördriva Sverker, som slutgiltigt undanröjdes i slaget vid Gestilren 1210. Erik Knutsson är den förste svenske kung som vi vet låtit kröna sig.

Den siste kungen av den Erikska ätten var Erik Knutssons son Erik Eriksson (död 1250). Han föddes först efter sin fars död, och därmed blev det möjligt för den Sverkerska ätten att en sista gång lägga sig till med kronan. Först efter Johan Sverkerssons död 1222 kunde Erik Eriksson bestiga tronen. Men han blev ganska snart åter utmanövrerad av sina förmyndare.

En stormannafraktion som stöddes av folkungarna under ledning av Knut Långe gjorde uppror. Sedan hans trupper besegrats vid Olustrum i Södermanland i november 1230 måste Erik fly till Danmark. Först efter Knut Långes död kunde han återvända. Under resten av sin regering stod han i skuggan av mäktiga rådgivare som jarlen Ulf Fase (död 1248) och svågern Birger jarl.

ANNONS

Erik Eriksson, som dog barnlös, har i Erikskrönikan fått tillnamnet "läspe och halte". Om hans tillnamn faktiskt berättar något om honom kan detta vara förklaringen till att han inte spelade någon självständig politisk roll.

Vissa forskare har menat att den Erikska ätten representerade en "nationalkyrklig" uppfattning, i opposition mot den Sverkerska ättens påvevänliga linje. Andra har menat att en sådan tolkning är influerad av det tidiga 1900-talets nationalistiska strömningar inom kyrkan, och att det torftiga källmaterialet inte tillåter några slutsatser alls.

LÄS MER: Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

LÄS MER: Sverkerska ätten

LÄS MER: Folkungarna
 

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Erikska ätten.

Uppdaterad: 13 januari 2024
Publicerad:
17 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Erikska ätten

S

Sveriges medeltid

av: Gunnar Åselius
2020-07-10

Sveriges medeltid (1050-1520) brukar räknas från mitten av 1000-talet då riket började bli kristet. Sveriges enande som ett rike var dock en långdragen process. Under 1100-talet rådde ständiga tronstrider och det var först under Folkungaättens styre (1250-1364) och dess centralisering av statsmakten som Sverige blev ett mer enat rike. Under 1300-talet drabbades Sverige av två stora katastrofer - agrarkrisen och digerdöden - varefter det politiska läget under senare delen av århundradet blev instabilt. I samband med bildandet av Kalmarunionen 1397 tycktes allt bli bättre, men en bit in på 1400-talet uppstod konflikter. Unionstiden kom att präglas av maktkamp mellan olika politiska grupperingar, inbördeskrig och bondeuppror. Sveriges medeltid slutar vid Stockholms blodbad 1520 som ledde till Gustav Vasas maktövertagande och Kalmarunionens upplösning 1523...

+ Läs mer

M

Katolska kyrkan i Sverige och Finland under medeltiden

av: Herman Lindqvist
2018-07-19

Med kristendomen knöts Sverige som ett av de sista länderna till den europeiska kulturen. Det skedde genom att präster och munkar från England, Tyskland och Frankrike kom med handskrifter och böcker, modern läkarvetenskap, byggteknik och nya verktyg till vårt land...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Sverige under medeltiden, del 1 av 3: Sveriges uppkomst

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-21

Den första delen i en artikelserie om Sveriges medeltid. I svensk historia anses medeltiden omfatta perioden från ca år 1000 till 1500. Det var under den här tiden som Sverige växte fram som ett enat kungarike. I den här artikeln kan du bland annat läsa om Birger jarl och hans söners byggande av riket Sverige...

+ Läs mer

Länkar om Erikska ätten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS