Sverige förlorar Finland 1808-1809

I slutet av 1700-talet och början av 1800-talet stod Europa i brand. De franska revolutionskrigen efterföljdes av Napoleons erövringar. Den gamla fransk-svenska alliansen hade upplösts och den stora frågan för Sveriges del var hur landet i framtiden skulle manövrera sin utrikespolitik i det nya Europa som började ta form.
M

I februari 1808 gick ryssarna till anfall mot den dåligt utrustade svenska armén i Finland. Kriget varade i drygt ett och ett halvt år och slutade med att Sverige fick lämna över Finland till Ryssland. Illustration av Albert Edelfelt (1854-1905).

Napoleon dominerar Europa

Efter att Napoleon 1806 hade besegrat alla sina fiender på den europeiska kontinenten återstod endast Storbritannien som motståndare. Storbritannien hade ett år tidigare besegrat den franska flottan under sjöslaget vid Trafalgar och därmed befäst sin ställning som världens mäktigaste sjöstridsmakt.

I ett försök att komma åt Storbritannien lät Napoleon 1806 införa en omfattande handelsblockad, det s.k. kontinentalsystemet, som gick ut på att stänga Europas alla hamnar för den brittiska flottan för att på så sätt tvinga landet till underkastelse. När sedan Napoleon skickade ut direktiv om den nya strategin till alla berörda länder, blev även Sverige indraget i den stora europeiska konflikten. [Karta över Sverige-Finland 1808]

ANNONS

ANNONS

Visste du att...

Johan Ludvig Runebergs (1804-1877) mest kända verk är Fänrik Ståls sägner. Det är en samling dikter med motiv från finska kriget 1808-1809. Runeberg ansåg att det var kung Gustav IV Adolfs fel att Sverige förlorade Finland till Ryssland.

Fänrik Ståls sägner är en hyllning till de tappra soldaterna som var modiga, uthålliga och plikttrogna. Han hyllar den enkla soldaten Sven Duva, som trots att han är klent begåvad, lyckas rädda sina kamrater men stupar själv. Runebergs dikter blev åter populära under andra världskriget då de tappra finska soldaterna kämpade mot den stora sovjetiska armén.

Gustav IV Adolf trotsar Napoleon

Sverige hamnade i en mycket svår situation. De valmöjligheter som fanns till hands, var för Sveriges del att antingen fortsätta att bedriva handel med sin viktiga handelspartner Storbritannien - och därigenom hamna i krig med Frankrike som redan hade erövrat stora delar av Europa - eller att ge efter för Napoleons krav och istället formellt hamna i krig med Storbritannien som hade världens starkaste örlogsflotta.

Men för Sveriges dåvarande regent, Gustav IV Adolf, var valet inte svårt. Gustav IV Adolf hade med tiden kommit att avsky Napoleon och stod orubbligt fast vid sin personligt färgade antinapoleonska politik – Sverige skulle därför även i fortsättningen bedriva handel med Storbritannien. Efter att också Danmark tidigare tvingats över på Napoleons sida var nu Sverige omringat av fiender.

Sveriges öde avgörs

Sveriges framtida roll i det storpolitiska spelet avgjordes strax därefter, 1807, under ett kungligt möte i staden Tilsit i Ostpreussen, då Napoleon träffade sin nya allierade, tsar Alexander I - Rysslands härskare, för att göra upp om Europas framtid. Vid förhandlingsbordet diskuterades bland annat hur Sverige skulle fås att delta i Napoleons handelsblockad mot Storbritannien. Det föll på den ryske tsarens lott att reda ut problemet. Beslutet var fördelaktigt för Ryssland som sedan långt tidigare haft som mål att erövra områden av Finland för att skydda den ryska huvudstaden S:t Petersburg med sitt utsatta läge vid Finska viken.

ANNONS

ANNONS

Ryska trupper invaderar Finland

I februari 1808 gick ryssarna till anfall mot den dåligt utrustade svenska armén i Finland som genast började retirera norrut. Några förstärkningar från det svenska fastlandet var inte att vänta på flera månader. Redan i mitten av mars förklarade Danmark krig mot Sverige och kort därefter anlände en stor fransk styrka till Jylland för att bistå dem i deras krig mot Sverige. Sverige hotades av ett tvåfrontskrig. Det franska hotet kunde emellertid snart avvärjas tack vare ett ingripande från den brittiska flottan. Men Sverige stod nu ensamt och danskarna utgjorde fortfarande ett hot samtidigt som de ryska trupperna trängde allt djupare in i Finland.

Vy från söder som visar ett mindre avsnitt av Sveaborg, Nordeuropas mäktigaste fästning, som ligger på en ö intill Helsingfors i Finland. Sveaborg hade i sin samtid ett rykte om sig att vara ointaglig. Tanken var att fästningen skulle fungera som ett lås mot fiender i Finland och hålla ut och försvara landsdelen tills förstärkningar hunnit skeppas över från Sverige. Men redan i början av finska kriget 1808 gav fästningskommendanten Carl Olof Cronstedt upp Sveaborg till de belägrande ryssarna, i stort sett utan strid. Sveaborgs kapitulation avgjorde tidigt krigets utgång. Bilden är en ögonblicksbild från ett tidigare skede i fästningens historia - 1765 då galärdockan var under uppbyggnad. Målning gjord av Elias Martin (1739-1818).

Slutet såg ut att vara nära för Sverige, och när den starka fästningen Sveaborg kapitulerade i maj 1808 utan nämnvärt motstånd, började den svenska bristen på motståndsvilja att breda ut sig. Kort därefter följde emellertid en rad svenska småsegrar vilket ingav nytt hopp. Men ryssarna fick förstärkningar och fortsatte att driva svenskarna norrut i Finland. Vid staden Vasa blev den svenska armén nästan innesluten av de ryska trupperna men räddades av general Döbelns seger vid Jutas.

Kriget avgjordes till sist i det blodiga slaget vid Oravais, i september 1808, där den svenska huvudarmén led ett svårt nederlag. Ryssarna förde därefter in kriget på svensk mark. Även Åland besattes av ryska trupper.

ANNONS

ANNONS

I mars 1809 avsattes kungen Gustav IV Adolf genom en oblodig statskupp. Men nu var det för sent att få ryssarna till förhandlingsbordet och få till en fördelaktig fredsuppgörelse för Sveriges del.

"Björneborgarnas marsch", målning gjord av Albert Edelfelt (1854–1905).

Efter att ryssarna hade intagit Umeå och hotade Stockholm stod det klart att kriget var förlorat.

Sverige förlorar Finland till Ryssland

Vid fredsavtalet i Fredrikshamn 17 september 1809 förlorade Sverige en tredjedel av sin landareal och en fjärdedel (ca 800 000) av sin befolkning. En av de svenska underhandlarna i Fredrikshamn skrev: ”Himlen är mitt vittne, att jag skulle vilja underskriva min egen död hellre än denna fred.”

Finland som hade varit en naturlig del av Sverige i mer än 600 år hade nu blivit ryskt territorium. Sverige fick därmed sina nuvarande gränser. För det finska folkets del inleddes istället en period under ryskt styre som skulle fortgå i över hundra år tills landet uppnådde självständighet i samband med det politiska kaos som följde i kölvattnet av den ryska revolutionen.

LÄS MER: Finska kriget

LÄS MER: Sveaborg

LÄS MER: Napoleonkrigen

ANNONS

ANNONS

Sammanfattning

Den 21 februari 1808 inleddes kriget i Finland genom att 24 000 ryska soldater gick över gränsfloden Kymmene älv. Anfallet kom överraskande och utan krigsförklaring. Den svensk-finska armén som var illa rustad drog sig steg för steg tillbaka norrut med ryssarna tätt efter. Under 1808 gick hela Finland förlorat. I mars 1809 avsattes kungen Gustav IV Adolf.

Under 1809 trängde ryssarna in i det egentliga Sverige. Bland annat erövrades Umeå och ryska trupper härjade tio mil från Stockholm.

På hösten 1809 slöts freden i Fredrikshamn. Det var den hårdaste fred Sverige någonsin hade slutit. Rikets yta minskades med drygt en tredjedel vilket resulterade i att nästan en miljon av dess befolkning kom under ryskt välde.
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Berätta om vad kontinentalsystemet var och vad det gick ut på.
   
 2. Varför blev Sverige fiende med Napoleons Frankrike?
   
 3. Hur löste Napoleon problemet med Sverige?
   
 4. Sveriges försvar var under stor press i början av1808. I februari anföll Ryssland Finland (som då var en del av Sverige), men vilka mer hot fanns mot Sverige 1808?
   
 5. Hur slutade kriget och varför kan man säga att fredsuppgörelsen (villkoren för freden) blev den hårdaste som någonsin drabbat Sverige?
   
 6. Berätta lite om Fänrik Ståls sägner.
   
 7. Varför avsattes Gustav IV Adolf?
   
 8. Hur länge hade Finland varit en del av Sverige?

Ta reda på:

 1. I vilka delar av Finland är svenska än idag ett viktigt språk? Se Wikipedia

Diskutera:

 1. Än idag, över 200 år efter att Sverige förlorade Finland, så märks det att länderna en gång (i mer än 600 år) utgjorde ett och samma land. Hur tycker du att det framgår/syns?
   
 2. Hur tror du Sveriges fortsatta historia från 1809 till idag hade sett ut i grova drag om Finland hade förblivit en del av Sverige?
   

 

Litteratur:
Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Fagerlund m.fl., Finlands historia 2,
Schildts, 1993
Carlsson & Rosén, Svensk historia 2, Bonniers, 1980
Lars Lundin,
Kriget som bär Napoleons skugga - Finska kriget 1808-1809, Schildt, 2008
Allan Sandström, Det stora nederlaget. När Sverige och Finland delades 1808-1809, Gullers, 2008
 

Text: Robert de Vries (red.)
 

Läs mer om

Kartor

Karta som visar viktiga krigsskådeplatser under det finska kriget 1808-1809

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 5 oktober 2018

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

M

Kaffets, teets och kakaons historia i Sverige

Förr var livet fyllt av mycket mer slitsamt arbete än det är för de flesta idag, men det bjöd...

M

Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

Åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret, som är en av de blodigaste...

Samarbete

Den transatlantiska slavhandeln är en del av vår svenska historia

Det handlar om makt, våld och rasism. Det nya undervisningsmaterialet Sverige, slavhandeln och...

S

Finska vinterkriget - Davids kamp mot Goliat

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland av jätten Sovjetunionen. Det...

L

Eldvapnens historia

Krutet uppfanns i Kina och användes först till fyrverkeripjäser och smällare. Under sina angrepp...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Gustavianska tidens Sverige

Gustav III:s statskupp 1772 satte punkt för frihetstiden och inledde den gustavianska tiden (1772-1809) då Sverige...

Hi

Krig och försvar 1776-1914

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under det långa 1800-talet.

Hi
Karta

Finlands historia

Fördjupa dig i Finlands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Soldater på marsch.

Finska kriget

Finska kriget utgjorde en del av Napoleonkrigen och utkämpades mellan Sverige och Ryssland 1808-...

Hi
Napoleon under ryska fälttåget.

Napoleonkrigen

Napoleonkrigen är ett samlingsnamn för de krig och väpnade konflikter som ägde rum i Europa och på...

Hi
Porträtt

Gustav IV Adolf

Gustav IV Adolf (1778-1837) var son till Gustav III och Sofia Magdalena av Danmark. Han var...

Hi
Karta

Sveaborg

Sveaborg är en stor sjöfästning utanför Helsingfors i Finland som uppfördes under senare delen av...

Hi
Filmbild

Georg Carl von Döbeln

Georg Carl von Döbeln (1758-1820) var militär och hjälte under finska kriget 1808-1809. På 1780-...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Finlands historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-11-27

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Finlands historia.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordens historia

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-02

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Nordens historia från c.a. år 800 e.Kr till idag.

+ Lyssna