S
Tagg
Sigill
Biskop Brasks sigill.

Hans Brask

Hans Brask (1464-1538), riksråd, biskop i Linköping 1513-1527. Liksom många andra kyrkomän var Brask unionsvänlig och stödde 1512 valet av ärkebiskop Gustav Trolle till riksföreståndare. Sedan Trolle fått träda tillbaka för Sten Sture d.y. hamnade dock Brask, som nu blivit biskop, i en besvärlig situation. När Sten Sture drev igenom att ärkebiskopen skulle avsättas 1517 ska Brask enligt historieskrivaren Olaus Petri ha reserverat sig på en lapp som han fäste vid sitt sigill under beslutet, en s.k. brasklapp: "Till denna besegling är jag nödd och tvungen".

ANNONS

ANNONS

När Sten Sture dött 1520 och kung Kristian II tågade mot Stockholm, skyndade sig Brask därför på nytt att byta sida och undgick den hämnd som drabbade så många andra rådsherrar vid Stockholms blodbad. Kort därefter utbröt emellertid Gustav Vasas uppror mot kung Kristian, och Brask måste på nytt återgå till det unionsfientliga partiet.

Under Gustav Vasas första år vid makten var Brask en av kungens mest betrodda rådgivare, särskilt när det gällde utrikespolitiken. Kungens kyrkopolitik med krav på indragning av kyrkans egendomar ledde emellertid till en brytning. Efter Västerås riksdag 1527 och konfiskeringen av biskoparnas gods lämnade Brask Sverige för att aldrig mera återvända. Han dog i klostret Landa i Polen.

Trots sin bitvis opportunistiska hållning som politiker var Brask alltså orubblig när det gällde kyrkans rättigheter. Han var också en mycket bildad och berest man, som bl.a. grundade ett tryckeri i Söderköping och var en av de första att föreslå byggandet av en kanal tvärs igenom Sverige.

LÄS MER: Stockholms blodbad

LÄS MER: Kristian II

LÄS MER: Kalmarunionen

LÄS MER: Gustav Vasa
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Hans Brask.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Hans Brask

SO-rummet bok
S

Sten Sture den yngre

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-02-08

I januari 1520 bröt Kristian II:s utländska legosoldater in i Västergötland. Sten Sture mötte den danska hären på Åsundens is utanför Ulricehamn där han blev dödligt sårad och hans bondehär gick förlorad. Snart hade Kristian erövrat hela Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Stockholms blodbad 1520

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-03

I början av november 1520 blev Kristian II krönt och hyllad som Sveriges och Danmarks kung, vilket också medförde att han blev Kalmarunionens regent. Kröningen följdes av stora festligheter. Det berättas att kungen vid detta gästabud uppträdde mycket älskvärt mot sina gamla fiender. Men inom sig dolde han uppenbarligen helt andra känslor...

+ Läs mer

Länkar om Hans Brask

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS