Kilskriften

Kilskriften användes redan för 5 500 år sedan i Sumer i forntidens Mesopotamien. Sedan 150 år kan vi tyda skriften.
L

Begreppet fågel symboliserades först med en sittande fågel och begreppet oxe med ett oxhuvud. Så här förändrades bilderna med tiden.

Från början ristade skrivarna in bilder i leran, men ganska snart förenklades bilderna. De övergick till att bli ett mönster av pilar och streck. Skrivaren skar till en träpinne eller ett vassrör så att denna ”penna” i ena ändan såg ut som en kil.

Bilderna blev till ett mönster av kilformade tecken. Snart var det nästan omöjligt att urskilja den ursprungliga bilden. Den som skrev eller läste kilskriften måste helt enkelt plugga in vad varje invecklat tecken betydde. På bilden till vänster visas hur omvandlingen kunde gå till.

Figurer utvecklades till ett bildspråk

Enkla figurer blev till ett systematiskt bildspråk. Detta bildspråk förenklades och stiliserades. Hjälpmedel och material påverkade tecknens utseende och stilisering. Tecknen måste formas snabbt, eftersom leran torkade ganska fort.

ANNONS

ANNONS

En stiliserad symbol för en bild kallas piktogram (ideogram = symbol för en idé eller ett begrepp). Samma tecken kunde användas för sol, dag och tid.

Inget direkt samband fanns mellan tecken och ljud (som i vårt språk). För mer komplicerade meddelanden måste det finnas cirka 2000 olika tecken.

Symbolerna anpassades så småningom till ljud

Långsamt anpassades symbolerna till ljud. Symbolen för bi kom att beteckna ljudet b i andra ord. Symboler som betecknar ljud kallas fonogram.

Kombinationen av två eller flera fonogram för att bilda ett ord brukar kallas rebuskonstruktion.

Skriften användes inom administrationen för att få kontroll

Prästerna höll strikt kontroll över vilka tecken som skulle användas. De två tusen tecknen kunde småningom reduceras till sex hundra. Ofta var det förvaltningen av templens verksamhet och egendomar som skulle registreras. Det kunde till exempel gälla uthyrning av mark. Anteckningar gjordes om antalet arbetare, om deras yrken och arbetstider. Ofta kan vi läsa om penningsummor och räntor. Många lertavlor innehåller snabba minnesanteckningar. Dessutom finner vi många medicinska texter.

Babylonierna spred skrivkonsten i Mellanöstern

Babylonierna erövrade Sumer ca 1700 f.Kr och övertog skriften. Sedan spreds den vidare bland andra semitiska folk i Mellanöstern.

Den assyriske härskaren Assurbanipal utförde vid sidan av alla sina grymma illdåd även en kulturgärning, när han lämnade efter sig ett bibliotek innehållande 4 000 lertavlor.

I detta sammanhang kan de som löste kilskriftens gåta nämnas – den tyske gymnasieläraren Georg Friedrich Grotefens och den engelske militären sir Henry Rawlinson.

ANNONS


LÄS MER: Skriftens tidigaste historia

LÄS MER: De mesopotamiska kulturerna

LÄS MER: Sumererna

LÄS MER: Babylonien och Assyrien

LÄS MER: Babylonien

LÄS MER: De första städerna

LÄS MER: Hammurabis lag ristades i sten

LÄS MER: Alfabetets uppkomst

Uppgifter och frågor

  1. Vad är  a) ett piktogram  b) ett fonogram?
     
  2. Hur växte de kilformade tecknen fram?
     
  3. Var kilskriften en bildskrift eller en ljudskrift? (Fundera rejält innan du svarar!)


Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till Prio Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår som fördjupningstext i det digitala lärarstödet till Prio Historia.
Webbplats: PRIO - Sanoma Utbildnings nya läromedelserie i SO åk 7-9

 

Senast uppdaterad: 5 december 2021
Publicerad: 2 februari 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Mongolernas plundring av Bagdad gjorde slut på islams guldålder

Härskare som lever avskilda från folket de bestämmer över, som tror sig vara utvalda av gudarna,...

L

De första städerna

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens...

M

Kuwaitkriget

Den 19 augusti 1990 vaknade västvärldens ledare till en nyhet som fick dem att sätta morgonkaffet i...

M

Alfabetets uppkomst

Skriften är en av människans viktigaste uppfinningar. Stora delar av all kunskap som når oss varje...

SO-rummet bok
M

De tidiga upptäckarna 1: Elden låter människan erövra världen

Det krävdes flera värdefulla framsteg och uppfinningar innan människan kunde göra sig till härskare...

M

Glas förändrade vår världsbild - glasblåsningens historia

Här har vi att göra med en anonym hjälte, vars uppfinning först passerade obemärkt, men som långt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Iraks historia

Fördjupa dig i Iraks historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Språkhistoria

Språket och skrivkonsten är två grundläggande mänskliga uppfinningar. Språket är antagligen den...

Babylonien

Babylonien var ett rike i forntidens Mesopotamien i nuvarande Irak. Rikets kärnområde var det...