Kulturen i Tredje riket

Del 3 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas syn på konst, musik och litteratur i Nazityskland.
M

"Där man börjar bränna böcker slutar det med att man bränner människor" - Heinrich Heine, 1823.

Hitler och den moderna konsten

Adolf Hitler hade misslyckades med att komma in på konstakademin. De senaste yttringarna inom konsten intresserade honom inte. Han skriver i Mein Kampf: För sextio år sedan skulle en utställning av så kallade dadaistiska upplevelser helt enkelt ha varit omöjlig och upphovsmännen skulle ha satts på dårhus i stället för att som idag sitta som ordförande i kulturella institutioner.

Antimodernismen

Nazisterna tyckte alltså inte om den moderna konsten. I stället var det 1800-talets konstsmak som gällde för dem. De uppskattade heroiska motiv eller idyller med lantligt familjeliv. Under Tredje rikets tid fylldes konsthallarna av 1800-talsromantikernas verk, som exempelvis Karl Friedrich Schinkels och Caspar David Friedrichs landskapsmålningar.

ANNONS

ANNONS

Den moderna och experimentella konsten däremot, ansåg man bara visa missformade människor och ha en sjuklig syn på naturen. Psykologen Erich Jaensch sa till och med att de modernistiska konstnärerna hade defekter i hjärnan. Vissa delar i hjärnan var skadade så att konstnären saknade förmåga att avbilda verkligheten. Framförallt ansågs ju judarna i de flesta sammanhang stå för det moderna. Man talade om expressionismens "judiska karaktär".

Tredje rikets män ville sopa bort den moderna och i deras ögon sexuellt perversa konsten från Weimarrepublikens tid. Samma öde drabbade litteraturen.

Men samtidigt fanns hos expressionismen liksom hos nazismen en dragning till myten och biologin samt ett förnuftshat. Expressionister, som målaren Emil Nolde, sökte också närma sig naziregimen. Hos många nazister, framförallt bland de yngre och mer intellektuella, fanns faktiskt en önskan att ta till sig den moderna konsten. Hitler motsatte sig dock alla försök i den vägen.
 

Bokbålet

Nazitysklands ungdom skulle lära sig att krig var något stiligt, förädlande, romantiskt och ridderligt. De skulle lära sig att offer för nationen var det högsta i livet. Därför måste också alla böcker som lärde ut något annat rensas ut. De "nationella studenterna" trängde in i bibliotek och bokhandlar och beslagtog "anti-nationell" litteratur. De flesta av Tysklands mer betydande författare drabbades. Goebbels lät göra ett stort offentligt bokbål av "icke önskvärd litteratur" på Operaplatsen i Berlin. Han ropade i triumf upp namnen på författarna till de böcker som kastades i elden.
 

Hitler och de moderna judiska kulturpersonligheterna

Många av mellankrigstidens ledande och nydanande inom musik som Bruno Walter, Fritz Kreisler och Arnold Schönberg var av judisk börd. Även inom litteraturen och filmkonsten var personer av judisk härkomst framgångsrika. Därför förbjöd nazisterna alla av judiskt påbrå att skapa konst eller musik. Inte heller tilläts de arbeta som författare eller förläggare.

Meningen var att de "stora" judiska kulturmänniskorna skulle glömmas bort och deras namn raderas ut ur historien. Nazisterna uttryckte de så:

"Ja, de är så grundligt bortglömda att när ett sådant namn råkar dyka upp, så kommer de flesta knappast ihåg att det rör sig om en ökänd, tidigare mycket omtalad jude."

ANNONS

ANNONS

Hitler skrev om judarna att de var oförmögna att skapa någon egen kultur. Deras enda målsättning var att förgifta och undergräva de sanna "kulturnationernas" värden. Karakteristiskt för judendomen var, enligt Hitler, "förhånandet av kulturhistoriska arbeten, förlöjligandet av ärevördiga traditioner, den cyniska parodin på odödliga mästerverk och begabbandet (förlöjligandet) av heliga ting, den medvetna förvrängningen av konsthistoriska uppfattningar, förlöjligandet av människans sunda och naturliga känsla".

Tyska studenter bränner insamlade "otyska" skrifter och böcker vid Opernplatz på avenyn Unter den Linden den 11 maj 1933.

Vad Hitler ogillade var judarnas "moderna tänkesätt". Han vände sig mot deras vilja att ompröva och förnya gamla strukturer och förhållanden.

Jazzen kommer tillbaka

Goebbels insåg att Tysklands rykte utomlands skulle skadas om man alltför hårt förföljde det moderna kulturlivet. Han ville därför handskades mer försiktigt med kända kulturpersonligheter. Författaren Thomas Mann och skådespelerskan Marlene Dietrich var några av dem som lämnat landet när nazisterna kom till makten. Förgäves försökte nu Goebbels förmå dem att återvända till Tyskland.

Värdet i underhållningsmusiken fick heller inte underskattas. Det var ju viktigt att hålla det tyska folket på så gott humör som möjligt, trots de allt större krav kriget ställde. Så småningom kom därför den populära, men förbjudna jazzen delvis tillbaka. Ingen dansmusik kunde konkurrera med jazzen. Regimen gjorde en kompromiss genom att skilja mellan "swing" och "svart jazz". Swingen blev tillåten. I Berlin kunde man komma över musik av exempelvis Josephine Baker och Josef Schmidt. Men vissa framträdande nazister protesterade mot att man tillät denna sorts musik.

ANNONS

ANNONS

Tekniken tar över

Nazisternas främsta mål var ett starkt Tyskland. Detta krävde att Tyskland måste bli en industrimakt och ligga i täten vad gällde teknisk utveckling. Hitler genomförde därför en genomgripande teknologisk upprustning av Tyskland. I praktiken innebar detta att nazistpartiet måste överge sin antimodernistiska linje.

Hitler var personligen engagerad i Volkswagens formgivning. Bilen skulle vara en folkbil som varje tysk familj skulle ha råd att skaffa sig.

Allt mer lämnade man den första tidens svärmiska "tillbaka till jorden-romantik". Istället växte en maskinkult fram i Hitlers Tyskland. Rykande fabriksskorstenar och pumpande maskiner upplevdes som vackra därför att de bidrog till nationens styrka. Ingenjören blev den nya tidens konstnär. Fritz Todt var ansvarig för byggandet av de nya motorvägarna, "Reichsautobahnen, die Strassen des Führers". Motorvägarna blev en del av landskapsbilden. Natur och teknik smälte samman.

Volkswagen, den nya folkbilen, skapades också som en del i det här synsättet. Den blev en symbol för skönhet, rörelse, kraft och glädje. Man hittade ett namn för detta: Kraft durch Freude - styrka genom glädje - allmänt förkortat KdF. Den tyske arbetarens själ skulle fostras genom olika aktiviteter inom organisationen "Kraft durch Freude" - KdF. Arbetsfronten, som ersatte de gamla fackföreningarna, gav ut tidningar och böcker. Det var också via Arbetsfronten som man började bygga KdF-bilen, dvs Volkswagen - en billig folkbil.

Effektivitet och rasism

I nazisternas teknologiska effektivitetstänkande fanns en inbyggd rasism. Det nazisterna definierade som underlägset skulle rensas ut. Detta i sin tur förutsatte att man ur sin tankevärld avlägsnade det som vanligen menas med mänsklighet och humanism.

Att tillhöra det utvalda "herrefolket" medförde sociala och ekonomiska fördelar. Därför utövade det en lockelse för många, även för dem som egentligen förstod vad det hela gick ut på. Men man blundade för det pris judar och andra fick betala.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Nazismen i Tredje riket (artikelserie)

LÄS MER: Nazityskland

LÄS MER: NSDAP

LÄS MER: Fascism och nazism

Kyrkan i Tredje riket

Många såväl protestanter som katoliker tog avstånd från nazismen. Detta gällde framför allt på landsbygden där prästen hade stort anseende. Dessa präster talade om den bruna uniformen som djävulens smoking. Däremot var ofta den högre kyrkoledningen mer samarbetsvillig med regimen. Många präster gjorde dock motstånd mot nazismen. Ofta hamnade de i koncentrationsläger eller dödades. Gestapoagenter besökte gudstjänsterna. Och den präst som då uttalade sig ofördelaktigt om regimen råkade illa ut.

Befolkningen i det ärkekatolska Tyskland hade tusentals gånger demonstrerat sitt missnöje mot att nazisterna förvandlade många kloster till partidistriktens kontor. Radband kastades ut. Nazistisk propagandabilder lagrades i klostercellerna. Münstertraktens troende talade om en oförklarlig oro som rådde i nazisternas gravar. Där var det djävulen som hade herravälde över själarna.

Man får komma ihåg att Hitler dyrkades som en Gud av sina anhängare. När något som stred mot rättvisan ägde rum sa folk ofta "tänk om Führern visste om detta"
 

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad tyckte nazisterna om modern konst?
   
 2. Vilka konstnärer och vilken typ av konst uppskattade nazisterna?
   
 3. Hur påverkades litteraturen och författare i Nazityskland?
   
 4. Vilken roll spelade teknologin i nazisternas vision för Tyskland?
   
 5. Hur förhöll sig nazisterna till kultur och musik från judiska personer?
   
 6. Vad var "Kraft durch Freude" och hur var det tänkt att påverka det tyska folket?

Fundera på:

 1. Varför tror du att nazisterna hade en så bestämd syn på vilken konst och kultur som var "rätt" eller "fel"?
   
 2. Vilken roll spelade kulturen i nazisternas strävan efter att skapa ett "starkt Tyskland"?

Ta reda på:

 1. Undersök vilka andra sätt diktaturer har använt konst och kultur för att påverka befolkningen.
   
Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 22 januari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna