+ Visa hela artikelserien

Så styrs USA: Kongressen

Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter kongressen. Den består av två kammare: representanthuset med 435 ledamöter samt senaten med 100 ledamöter.
M

Kongressens sigill.

Kongressen består av representanthuset och senaten

Representanternas hus (även kallad representanthuset) omväljs vartannat år och delstaterna är representerade i förhållande till sin folkmängd. Senaten omväljs med en tredjedel vartannat år och har en mandattid på sex år. Varje delstat väljer två senatorer oavsett folkmängd.

Omsättningen av ledamöter i kongressen är måttlig. Speciellt i representanthuset där utmanarna har svårt att slå en person som ställer upp till omval.

Valdeltagandet i amerikanska val är lågt. Vid de kongressval som inte sammanfaller med presidentval röstar vanligtvis endast ca 40 procent av valmanskåren. Vid presidentval brukar deltagandet ligga omkring 60 procent.

ANNONS

ANNONS

Maktdelningen i USA

I USA:s konstitution (grundlagar) står att makten i landet ska vara uppdelad mellan presidenten, kongressen och Högsta domstolen.

 • Presidenten styr landet.
 • Kongressen stiftar lagar och bestämmer över landets ekonomi.
 • Högsta domstolen kontrollerar att alla lagar stämmer med grundlagarna.

Formellt sett har de båda organen ungefär lika stor politisk makt. Representanthuset har dock ett visst företräde när det gäller unionens inkomster. Representanthuset har också rätt att väcka åtal mot presidenten.

Den största politiska tyngden ligger i verkligheten hos senaten, som även fungerar som en domstol.

Kongressen domineras av jurister, men under senare år har det blivit vanligare med andra yrken. I jämförelse med svenska riksdagsmän tjänar de amerikanska kongressledamöterna bra. Årslönen ligger över 175 000 dollar och dessutom tillkommer andra förmåner.

Partitroheten minskar alltmer i kongressen. Även i viktiga frågor kan en ledamot gå emot partiets linje och driva egna beslut.

Bland allmänheten har kongressen ofta haft ett dåligt rykte. Den betraktas som ineffektiv och ovillig att fatta snabba beslut. Många amerikaner anser att kongressen är alltför villiga att höja skatterna och att spendera på onödiga program.

Kongressens utskott

USA:s kongress är landets högsta lagstiftande församling med säte i Kapitolium i huvudstaden Washington. På engelska kallas USA:s kongress ofta Capitol Hill efter kullen varpå dess huvudbyggnad är belägen.

Det finns ett stort antal utskott och underutskott i den amerikanska kongressen. Underutskotten har fått allt större politisk betydelse eftersom sakkunskapen (expertisen) inom olika ämnesområden finns där och att debatterna ofta bevakas av radio och TV.

Kongressledamöterna har många medhjälpare. I genomsnitt har varje ledamot 35 personer till sin hjälp. Oftast är de mycket kvalificerade personer som hjälper ledamöterna i deras arbete. Drygt 20 000 personer är anställda i utskott, underutskott och i de olika kanslierna.

Lobbyister - ett naturligt inslag i USA:s politiska system

Det finns omkring 20 000 lobbyister (som representerar organisationer och företag) i Washington som försöker påverka kongressen att fatta beslut som gynnar deras medlemmar. Denna grupp har stor politisk makt och betraktas som en naturlig del i den amerikanska politiska processen.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Vad heter USA:s riksdag?
   
 2. Hur är den indelad?
   
 3. Hur väljs man till senaten och representanthuset?
   
 4. Vilken del har störst makt?
   
 5. Varför har kongressen ett dåligt rykte.
   
 6. Vad gör en lobbyist?
Senast uppdaterad: 3 september 2019
Publicerad: 23 januari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Sponsrad
M

Vilket ledarskap väljer vi?

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Presidenten

Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Högsta domstolen

Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Delstaterna

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett...

ANNONS

Ämneskategorier

Demokratiska system och olika statsskick

Här presenteras några statsskick och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och...

Fakta om USA

Aktuell samhällsfakta om USA. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Statsskick

Begreppet statsskick utgår från det sätt som ett land (en nation) styrs. Det handlar bland annat om...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...