+ Visa hela artikelserien

Så styrs USA: Högsta domstolen

Del 3 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s högsta domstol (Supreme Court) har stor politisk makt i USA. Domstolen har nio ledamöter som sitter där på livstid.
M

Högsta domstolen i USA:s sigill.

Mäktigaste rättsliga instansen i USA

Högsta domstolen dömer i enskilda mål. Men de domar som fattas har stor prejudicerande verkan. Med det menas att domstolsavgöranden som beslutas där bör följas som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter i andra domstolar.

Högsta domstolen kan också förklara de lagar som kongressen beslutat som ogiltiga, under förutsättning att de anses strida mot USA:s konstitution (grundlagar).

Ledamöterna som sitter i Högsta domstolen är mycket gamla. Drygt hälften av domarna är över 70 år.

ANNONS

ANNONS

Maktdelningen i USA

I USA:s konstitution (grundlagar) står att makten i landet ska vara uppdelad mellan presidenten, kongressen och Högsta domstolen.

 • Presidenten styr landet.
 • Kongressen stiftar lagar och bestämmer över landets ekonomi.
 • Högsta domstolen kontrollerar att alla lagar stämmer med grundlagarna.

Presidenten utser domarna

Det är den amerikanske presidenten som utser domarna. När de har blivit invalda får de sitta i domstolen på livstid. Naturligtvis försöker de olika presidenterna utse domare som har värderingar som överensstämmer med deras egna. Ronald Reagan utnämnde exempelvis starkt konservativa domare.

Viktiga domar

Under 1950 och 1960-talen fattade Högsta domstolen en rad viktiga beslut som innebar att medborgarrättsrörelsen fick stöd i olika frågor. Segregationen (bl.a. rasåtskillnad) i skolor förbjöds och i en del fall togs beslut som gynnade kvinnorna som grupp.

Under 1970-talet och 1980-talet var Högsta domstolen mindre pådrivande. Men 1973 fastslog domstolen att kvinnan själv har rätt att bestämma om abort.

En person som förlorat en process i en federal domstol eller i en delstatsdomstol har rätt att föra frågan vidare till Högsta domstolen, under förutsättning att fallet har något med den amerikanska konstitutionen att göra.

Varje år försöker tusentals personer föra en fråga till Högsta domstolen, men det krävs fyra av de nio domarnas samtycke för att de ska lyckas. Högsta domstolen brukar avgöra omkring 150 mål om året.

USA:s rättsväsende - ett federalt och ett delstatligt system

USA:s rättsväsende är i övrigt delat i ett federalt och ett delstatligt system.

Domstolsbyggnaden i Washington.

De federala domstolarna tar upp brott som faller under den federala lagstiftningen (riksnivå) samt civilmål mellan invånare i olika delstater.

Instanserna i det federala domstolsväsendet är distriktsdomstolar (District Courts), appellationsdomstolar (Circuit Courts of Appeal) och Högsta domstolen (Supreme Court).

Delstaternas domstolar dömer i rättsfall som inryms i den delstatliga lagstiftningen. Domstolsväsendet är i princip likadant uppbyggt som det federala.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Nämn fakta om ledamöterna i Högsta domstolen.
   
 2. Vem utser domarna?
   
 3. Vilka viktiga beslut togs under 1950 och 1960-talen?
   
 4. Vad krävs för att ett mål ska komma upp i domstolen?
Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Publicerad: 23 januari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Sponsrad
M

Vilket ledarskap väljer vi?

Eleverna ska i kursen samhällskunskap 1b arbeta med komplexa samhällsfrågor och analysera dem...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Presidenten

Del 1 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s president är en av världens mäktigaste...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Kongressen

Del 2 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA:s riksdag heter Kongressen. Den består av...

SO-rummet bok
M

Så styrs USA: Delstaterna

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett...

ANNONS

Ämneskategorier

Demokratiska system och olika statsskick

Här presenteras några statsskick och styrelseskick i världen. Vi ska också titta på maktfördelning och...

Fakta om USA

Aktuell samhällsfakta om USA. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Relaterade taggar

Statsskick

Begreppet statsskick utgår från det sätt som ett land (en nation) styrs. Det handlar bland annat om...

Presidentialism och semipresidentialism

Presidentialism Presidentialism är ett statsskick som har sitt ursprung i USA. Inom presidentalism...