+ Visa hela artikelserien
M

Så styrs USA: Delstaterna

Del 4 av 4 i en artikelserie om politik i USA. USA består av 50 delstater. Dessa delstater har ett stort mått av självständighet men lyder i vissa frågor under federala lagar (på riksnivå).
Bild:

Varje delstat har en egen huvudstad, en egen flagga och flera egna symboler.

Samma uppbyggnad som USA:s kongress

Delstatsförsamlingarna är i allmänhet kopior av kongressen. De flesta stater har ett tvåkammarsystem med senat och representanthus, undantaget är Nebraska som har ett enkammarsystem.

En skillnad i delstaterna jämfört med riksnivå är att de högsta ämbetsmännen, liksom domare och åklagare är folkvalda.

Delstatssenatorerna väljs för fyra år och medlemmarna i representanthusen som regel för två år.

Delstaterna beslutar om regionala frågor

Delstaterna lyder under USA:s konstitution (grundlagar) och USA:s högsta domstol. Enligt grundlagarna ska den federala regeringen ta hand om nationella frågor som utrikes och försvarspolitik, tullar och internationell handel. Medan delstaterna ska sköta övriga frågor, av vilka de viktigaste rör undervisning, socialpolitik och välfärd.

 

USA:s delstater har stor självständighet

Delstatsförsamlingarna har både lagstiftnings- och beskattningsrätt.

Lagarna varierar en hel del mellan de olika staterna. I ett trettiotal delstater är dödsstraff tillåtet, medan det är förbjudet i andra stater.

Även skolsystemet, social omsorg, trafikbestämmelser och regler för rattonykterhet varierar från stat till stat.

Bild:

USA:s delstater omfattar de 50 administrativa enheter som tillsammans utgör Amerikas förenta stater. Staterna delar sin suveränitet (självstyranderätt) med USA:s federala regering. Amerikaner är därför medborgare både i den federala republiken och i den delstat där han eller hon bor.

Delstaterna får ekonomiskt stöd från den federala budgeten, men delstaternas representanter anser oftast att de federala myndigheterna tar ut för mycket skatt och bestämmer för mycket. Eftersom de federala myndigheterna inte längre ställer upp på samma sätt som tidigare har delstaterna tvingats ta ut högre lokala skatter.

Delstaterna är mycket måna om sin självständighet och är beredda att betala ett högt pris för detta. Förmodligen är systemet med stor självständighet för delstaterna en förutsättning för att USA ska kunna hålla samman.

Varje delstat har en folkvald guvernör

Guvernören är delstaternas motsvarighet till presidenten. Han eller hon är folkvald och är statens främste representant. Guvernörsposten kan vara ett etappmål på vägen mot presidentämbetet.

Bild:

Den amerikanska flaggan med de 50 stjärnorna som representerar delstaterna och de 13 ränderna som representerar de ursprungliga kolonierna.

Guvernören väljs oftast för en fyraårsperiod. Han eller hon har bland annat rätt att utnämna högre tjänstemän och att benåda eller förkorta straffet för brottslingar.

Guvernören biträds av en ”Lieutenant Govenor” eller viceguvernören, som är delstatens motsvarighet till Amerikas vicepresident.

Vanligtvis finns det spänningar mellan delstaterna och de federala myndigheterna i Washington.

Uppgifter och frågor

 1. Nämn fakta om delstatsförsamlingarna.
   
 2. Vad är skillnaden mot riksnivå?
   
 3. Vad kan delstatsförsamlingarna bestämma om?
   
 4. Ge exempel på att lagarna varierar mellan delstaterna.
   
 5. Nämn fakta om guvernören.
   
 6. På vilket sätt finns det en spänning mellan delstaterna och de federala myndigheterna i Washington?
Uppdaterad: 23 september 2018
Publicerad: 23 januari 2016