Lätta fakta om Nilen

Nilen är jordens näst längsta flod (efter Amazonfloden). Den är 6670 kilometer lång. Om floden var absolut rak och rann upp vid Treriksröset i Sverige skulle den nå söder om Tchadsjön i Afrika.
L

Nilen utgör än idag en nödvändig livsförutsättning för en stor del av Egyptens befolkning som annars bara har Saharaöknen att förlita sig till.

På arabiska heter Nilen Bahr an Nil (floden Nilen). Flodområdet är 2,86 miljoner kvadratkilometer och jordens sjätte i storlek. I Egypten bor nästan hela befolkningen utefter Nilens bördiga sluttningar. Huvudstaden Kairo ligger vid Nilens strand.

Nilens lopp

Nilens källflod Kagera rinner upp öster om Kivusjön i Rwanda och mynnar i Victoriasjön (se karta). Den lämnar därefter Victoriasjön under ett nytt namn, Victoria-Nilen, och flyter norrut genom Kyogasjön och Albertsjön. Då har floden färdats genom tolv vattenfall.

ANNONS

ANNONS

Floden fortsätter sedan genom träsklandet i södra Sudan, där avdunstningen är stark på grund av flodens tröga lopp genom hindrande vattenväxter. I Sudan kallas floden Vita Nilen. Vid Khartoum förenar den sig med den vattenrika Blå Nilen från Etiopien och därefter kallas floden endast Nilen.

Nedanför Kairo förgrenar sig Nilen i ett 24 000 kvadratkilometer vidsträckt delta som är 260 kilometer brett mellan de bägge huvudmynningsarmarna Damietta och Rosetta.

KARTA: Nilens lopp

Satellitbild över Egypten som visar Nilen (till vänster på bilden) med intilliggande jordbruksmark.

Assuandammen

Tidigare översvämmades Nildalen alltid mellan juni och oktober. Numera regleras bevattningen genom spärrdammar, av vilka Assuandammen i södra Egypten är den största (se karta). Sjön eller dammen är mer än 500 km lång. Det är lika långt som från Malmö till Stockholm. Dammen har flera stora vattenkraftverk som ger landet el.

Genom de nya dammarna har bevattningen gjorts oberoende av översvämningarna och nya arealer (områden) har kunnat konstbevattnas.

Assuandammen reglerar Nilens flöde för bevattning av odlad mark även under den långa lågvattenperioden. Egypten har därmed kunnat öka sin odlade yta med en tredjedel.

Nilens vatten utnyttjas numera så effektivt inom jordbruket att endast mindre mängder av flodens vatten når Medelhavet.

ANNONS

ANNONS

Nackdelen med dammarna är att den tillförsel av bördigt slam till de omgivande flodslätterna, som automatiskt skedde vid översvämningarna, har upphört. Nildeltat som tidigare ökade, minskar nu istället genom erosion.

Andra följdverkningar av den nya Assuandammen är den starka minskningen av fisket utanför deltat samt ökningen av sjukdomar som bilharzia (snäckfeber) och malaria.

Jordbruk längs Nilen i forntidens Egypten.

Under forntiden uppstod ett mäktigt rike längs Nilen

Egypten är egentligen ganska märkligt eftersom större delen av landet består av öken (Sahara) Det är i stort sett endast längs med Nilen - en sträcka på 100 mil - som det går att bo. Förutom vid Nildeltat (där Nilen mynnar ut i Medelhavet) är det bara på en ca 20 km bred landremsa intill floden som det går att bedriva jordbruk (se bild).

I forntidens Egypten uppstod världens mest långlivade högkultur längst med Nilen. Nildalens bördiga jord lockade tidigt människor att bosätta sig. Flodens vatten kunde användas både till transport och bevattning. Vattnet förde dessutom med sig slam som gjorde jorden bördigare.

För att kunna utnyttja Nilens resurser i större skala var människor tvungna att samarbeta. Vatten skulle ledas ut över åkrarna och behövde regleras genom dammar. Allt detta krävde mycket arbetskraft. Det var därför nödvändigt att alla hjälptes åt. Samarbetet utvecklades så småningom i allt större skala och ledde till att stora byar och städer växte fram. Med tiden uppstod mäktiga riken.

LÄS MER: Egyptens geografi

LÄS MER: Jordbruk och pyramidbyggen i forntidens Egypten

LÄS MER: Forntidens Egypten

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Varje år för Nilen med sig ca 150 miljoner ton slam ut i Medelhavet. Under de cirka 7000 år som Egypten varit jordbruksland har så mycket slam förts ut, att det skulle bli ett 10 centimeter tjockt lager över hela Europas åkerjord.
 • Om Nilen är längre än Amazonfloden i Sydamerika är fortfarande omdiskuterat vilket beror på flera omständigheter: Dels varierar flodernas längd med tiden, dels råder inte enighet om från vilken punkt en flods längd ska mätas.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Ge exempel på att Nilen är en lång flod.
   
 2. Var startar Nilen?
   
 3. Vilken betydelse har Assuandammen?
   
 4. Under forntiden uppstod ett mäktigt och långlivat rike i Egypten. Vad var orsaken till detta?
   

 

Text: Carsten Ryytty författare och f.d. SO-lärare

Senast uppdaterad: 29 november 2022
Publicerad: 19 maj 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

M

Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

Efter mordet på Caesar fick tre män i uppdrag att hämnas hans död: Caesars unge släkting Octavianus...

M

Forntidens handel på Medelhavet

En vårdag någon gång på 1300-talet f.Kr lättade ett handelsfartyg ankar i staden Kas i sydvästra...

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades...

L

Skrivaryrket i gamla Egypten

För att kunna styra ett så väldigt rike som faraonernas Egypten behövdes ett skriftspråk. Men det...

L

Pyramiderna

För flera tusen år sedan ansåg egyptierna att kroppen måste bevaras efter döden. De trodde att...

M

Alfabetets uppkomst

Skriften är en av människans viktigaste uppfinningar. Stora delar av all kunskap som når oss varje...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Växtlighet och vatten

Naturgeografi handlar om jordens olika landformer och de processer som påverkar dem. Här hittar du bland annat material...

Egyptens geografi

Fördjupa dig i Egyptens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Sudans geografi

Fördjupa dig i Sudans geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Allemansrätten

av: Mattias Axelsson
2022-11-16

I Regeringsformen, som är en av de fyra svenska grundlagarna, står det att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna