M

Varför gick romarriket under?

År 476 avsattes den siste kejsaren Rom, vilket brukar markera slutet på den antika epoken. Romarriket hade då funnits i nästan tusen år. I den här artikeln presenteras några av orsakerna till romarrikets undergång.
Bild:

Orsaker till romarrikets undergång

Romarriket var det största och mäktigaste rike som världen skådat. Ändå föll det samman. Det skedde under lång tid och av flera olika orsaker:

 • Germanerna trängde på. I slutet av 300-talet ryckte asiatiska ryttarfolk fram mot norra och östra Europa. De germanfolk som bodde där tvingades på vandring in i romarriket. Det ledde till oavbrutna krig och härjningar.
   
 • Skatterna förlamade riket. Armén, som bestod av 300 000 man under Augustus, fördubblades och kostade allt mer. Lönerna till alla statens tjänstemän kostade oerhört mycket pengar. De fattiga som staten försörjde blev allt fler. Skatterna måste höjas, men allt färre medborgare kunde betala skatt.
 • Människor blev arbetslösa och lämnade städerna. Krigen gav inte så många slavar som förut och priset på dem steg. Därför blev det dyrt att använda slavar på godsen och i manufakturerna, den tidens fabriker. Kläder och annan utrustning till armén tillverkade staten själv, vilket gjorde att många hantverkare i Rom blev arbetslösa.
   
 • I Rom och andra städer fanns inga pengar till underhåll av vattenledningar och avlopp. Livsmedel kom inte fram. Städerna föll i ruiner och invånarna försökte lämna dem.

Efter alla anfall och plundringar upphörde Västrom att finnas till år 476, när dess siste kejsare avsattes av sina soldater.

Östrom, som kallades Bysans, var fortfarande starkt och enat. Västrom däremot delades upp i germanska kungariken som låg i ständiga krig med varandra.
 

Uppgifter och frågor

 1. kartan ser du att rikets nordgräns följde två stora floder. Vilka?
   
 2. Räkna upp ett antal nutida länder i Europa, Asien och Afrika som ligger inom det romerska imperiets gränser.
   
 3. Romarrikets nedgång och fall. Stryk de felaktiga av följande påståenden.

  a) Allt fler människor flyttade in till städerna som blev överbefolkade.

  b) Statens kostnader ökade, men antalet skattebetalare minskade.

  c) Grannfolkens lugn gjorde de stora romerska arméerna sysslolösa.

  d) Slavsystemet upphörde att fungera och många människor blev arbetslösa.

  e) Kejsardömet Västrom fanns kvar långt efter att Östrom gått under.
   
 4. Vad hade krävts för att det romerska riket skulle kunnat leva kvar?

 

Text: Hans Thorbjörnsson, medförfattare till bl.a. Direkt Historia, Sanoma Utbildning
Texten ingår i läroboken Direkt Historia.

Uppdaterad: 15 mars 2018
Publicerad: 15 oktober 2016