Alfabetets uppkomst

Skriften är en av människans viktigaste uppfinningar. Stora delar av all kunskap som når oss varje dag kommer från skrift. Och hur mycket av allt vi lär oss skulle vi ens komma ihåg om vi inte kunde läsa och skriva? Med skriftens hjälp kan man så att säga fotografera det talade språket. Vad folk tänkt och lärt sig kan tack vare skriften nå oss genom tid och rum och binda samman generationers kunskap.
M

Språkets makt

Tänk till exempel på judarna. Judendomen har överlevt ett par tusen års förföljelser och detta trots att folket varit skingrat över hela världen. Tack vare de religiösa skrifterna har folket kunnat hållas samman.

Vi vet mycket om livet i det gamla Egypten, antikens Grekland och Rom därför att det finns så mycket skrivet bevarat. Vi vet däremot mycket lite om kelternas liv i Gallien eller på Pyreneiska halvön. Folken där hade inget skriftspråk.

ANNONS

ANNONS

Däremot fanns det uppenbarligen ett väl utvecklat samhälle som bl.a. efterlämnat ett underbart konsthantverk. Under de romerska lagren hittar man t.ex vid arkeologiska utgrävningar i Frankrike ofta keltiska mynt. Mynten tyder på ett utvecklat näringsliv.

Varför skulle för övrigt Caesar ha varit intresserad av Gallien om det inte funnits lockande rikedomar av olika slag?

Bilder men inget språk

Det är ofta svårt att få en sann bild av hur folk levde förr i tiden. När arkeologerna arbetar måste de för det mesta klara sig med slumpartade fynd från soptippar, gravar och annat som ligger i jorden. Det blir ofta en ofullständig bild. Ett barns teckning av ett hus på en lertavla kan bevaras i 5 000 år. Underbart vackra melodier, som kanske glatt många och påverkat dem på olika sätt, har däremot försvunnit eftersom de inte blivit nedtecknade. Vi kan beundra de fantastiska grottbilderna från Altamira och andra grottor, men vi vet ingenting om varför de målades.

Tänk om konstnärerna kunnat skriva en guidebok till sentida besökare!

Just frånvaron av skriftspråk präglade länge vår syn på Afrikas historia. Många menade att större delen av kontinenten inte haft någon historia förrän européerna kom dit.

I takt med utgrävningar, i synnerhet i Östafrika, friläggs en helt annan verklighet. Samma resonemang gäller för stora delar av världen. De fantastiska ruinerna och byggnaderna i mayafolkets land i Centralamerika vittnar om ett helt annat samhälle än det som spanjorerna fann. Det har därför varit en extra utmaning att med hjälp av mayaskriften finna en dörr till mayafolkets förflutna.

Skriften skapar utveckling

Även om det funnits välmående samhällen utan skriftspråk, har ändå den stora utvecklingen skett där skriftspråk utvecklats. En självklar förutsättning för steget från samlarstadiet var att människorna kunde tala med varandra. Med talet kunde kunskap föras vidare till kommande generationer på ett helt annat sätt än om man bara kunde härma de äldre.

När skriften började växa fram, kunde kunskaper och meddelanden spridas över långa avstånd och bevaras genom tiderna. Inte minst viktigt var detta för handeln och därmed för den ekonomiska utvecklingen.

Skriftspråken runtom i världen var från början bildskrifter. I en bildskrift kunde en händelse återges med en serie bilder. Läsaren behövde inte kunna berättarens språk för att förstå vad som menades.

Bildskrift blir fonetisk skrift

Bildskrifterna kunde utvecklas på olika sätt, men oftast kom man via övergångsformer fram till något slags fonetisk skrift. I en fonetisk skrift finns det ett samband mellan ett tecken och uttalet. Varje tecken i en fonetisk skrift motsvarar ett eller flera ljud i det språk som det skrivs på.

Här har vi en avgörande skillnad mot den ursprungliga bildskriften, som vem som helst kunde läsa. För att förstå en fonetisk skrift, alltså vad ett tecken betyder, måste man kunna språket som det skrivs på. Ett enstaka tecken kan se ut hur som helst. Det behöver inte finnas något samband mellan tecknets form och det ljud som det motsvarar.

ANNONS

ANNONS

Fonetisk skrift kan vara av två slag: alfabetisk eller stavelseskrift. Stavelseskriften först. Istället för att rita bilder för allting kan en bild eller ett tecken för t..ex. ko också stå för stavelsen ko eller ljudet k i alla sammanhang där den finns med. Du har säkert löst rebusar någon gång. Stavelseskriften kan liknas vid en rebus, men svårare, och även om den är mycket lätthanterligare än en bildskrift, blir den ändå rätt otymplig. Det kommer att bli förfärligt många tecken om varje stavelse i ett språk ska ha ett särskilt tecken.

Fonetisk skrift blir bokstavsskrift

När man har den här bakgrunden klar, är det lätt att förstå vilket enormt framsteg det var när man kom på att låta ett tecken - en bokstav - motsvara ett speciellt ljud istället för en idé, ett föremål eller en stavelse.

Det vi kallar alfabet och som innehåller 22-28 tecken - antalet varierar mellan språken - är det enklaste och mest användbara skriftsystem som uppfunnits. Till skillnad från andra skriftsystem har det kunnat anpassas till många språk. Det är ganska självklart att alfabetet har en mycket viktig, kanske avgörande, roll för kultur- och välståndsutvecklingen i vår kulturkrets.

Var uppfanns alfabetet?

Vi vet inte exakt när och var alfabetet började utvecklas. Men någon gång mellan 1700 och 1500 f.Kr finns de första exemplen i östra Medelhavsområdet. Då började semitisktalande folk, som bodde i den "bördiga halvmånen" (ett område som sträcker sig från södra Turkiet över bergsområdena mellan Iran och Irak till Syrien) att experimentera sig fram med tecken som motsvarade ljud.

Det semitiska handelsfolket fenicierna, som slagit sig ner på den östra Medelhavskusten, utvecklade ett alfabet. Det feniciska alfabetet spreds efter hand till grekerna och romarna.

Utvecklingen av bokstaven A under flera tusen år visar att det romerska och arabiska alfabetet har ett gemensamt ursprung.

Det är intressant att det var folk med livliga kontakter med Egypten som var tidigast i gång. Vissa forskare menar att det tyder på att det är i den egyptiska skriften som vi har ursprunget till alfabetet. Andra menar att förbindelserna med andra kulturkretsar lika gärna kan ha inspirerat.

Hur som helst - alfabetet började utvecklas hos semiterna. Från detta alfabet kommer sedan övriga alfabet i Europa, Sydasien och Västasien.

Araméernas roll

En intressant roll spelade araméerna. De bildade en rad småriken i Syrien och norra Mesopotamien på 1100- och 1000-talen f.Kr. Politiskt kunde de i längden inte stå emot de starka grannarna, men deras språk och alfabet gjorde det i hög grad. Arameiskan blev Främre Orientens internationella språk, som senare latinet i Europa och engelskan i vår tid. I Över tusen år var det så. Förmodligen talade Jesus och hans lärjungar arameiska liksom judarna i övrigt.

ANNONS

ANNONS

Arameiska inskrifter har hittats från Grekland i väster till Indien och Afghanistan i öster. Antagligen var den arameiska skriften förebild för den indiska brahmiskriften, som i sin tur var ursprunget för de flesta indiska alfabetena in i vår tid.

Grekernas insats

Vårt eget alfabet då? Ja, forskarna är inte helt eniga, men de flesta menar att grekerna under 900- och 800-talen f.Kr formade om den semitiska skriften till att passa det grekiska språket. Bokstävernas utseende ändrades här liksom i alla andra språk.

En förändring var att man omkring 500 f.Kr började skriva från vänster till höger och uppifrån och ner. Den ordningen har vi alltjämt efter 2 500 år. Från det grekiska alfabetet kommer sedan det latinska och de olika slaviska språkens alfabet.

LÄS MER: Skriftens tidigaste historia

LÄS MER: Kilskriften

LÄS MER: Skrivaryrket i gamla Egypten

LÄS MER: Rosettastenen löste hieroglyfernas gåta

LÄS MER: Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

LÄS MER: Forntidens och antikens huvudlinjer

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Varför är skriftspråket en av människans viktigaste uppfinningar?
   
 2. Nämn en fördel samt en nackdel med bildskriftspråk.
   
 3. Förklara vad som menas med rubriken "Skriften skapar utveckling".
   
 4. Vilken stor fördel har bokstavsskrift jämfört med bildskrift?
   
 5. Vad vet vi om alfabetets uppkomst?
   
 6. Vilken roll spelade araméerna i alfabetets historia?
   
 7. Vilken var grekernas insats gällande alfabetets utveckling?
   

 

Text: Jan-Olof Fallström, recensent och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 24 oktober 2021

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Sapfo

Sapfo

Sapfo är en av de mest kända lyrikerna från antikens Grekland. Hon är samtidigt den första kända...

SO-rummet bok
M
Egyptiskt par

Kärlek vid Nilen

Dikten "Jag vill till henne" skrevs för över 3 000 år sedan i det forntida Egypten. Denna...

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan...

M

Kvinnor i antikens Grekland och Rom

Det antika samhället var starkt militaristiskt och den manliga krigaren framstod som ett ideal....

M

Trojanska kriget - en saga?

Berättelserna om trojanska kriget har påverkat oss i flera tusen år. Trojanska hästen, akilleshäl,...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket längs med Nilen varade i flera tusen år. Invånarna i forntidens Egypten styrdes av en farao som...

Hi

Antikens Grekland

I antikens Grekland (700-300 f.Kr) lades grunden till den västerländska kulturen. Antikens grekiska välde var splittrat...

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Hi

De mesopotamiska kulturerna

De mesopotamiska kulturerna (3000-500 f.Kr) utgör civilisationens vagga. Mesopotamien låg mellan floderna Eufrat och...

Relaterade taggar

Hi
relief

Språkhistoria

Språket och skrivkonsten är två grundläggande mänskliga uppfinningar.Språket är antagligen den...

Hi
Kvinna som läser tidningen.

Kommunikation och information

Meddelanden i skriftlig form har funnits i tusentals år. En föregångare till våra dagars tidningar...

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Hi
Hamnaktivitet

Fenicier

Fenicierna var ett handels- och sjöfararfolk som under antiken levde vid östra delen av Medelhavet...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Demokratin i antikens Aten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-10-14

I fokus första avsnitt handlar om atensk demokrati. Julia, Mattias och Kristoffer pratar om vad ordet demokrati betyder och hur den atenska demokratin fungerade. Var det verkligen demokrati i antikens Aten?

+ Lyssna