Tagg om fornborgar

Fornborgar

M
Flygfoto över Ismantorps fornborg.

Järnålderns befästningsanläggningar - framför allt från tiden 200-600 e.Kr - benämns inom arkeologin och historieforskningen ofta som fornborgar. Fornborgarna byggdes i regel på höjdkrön och befästes med stenvallar på sina mer tillgängliga sidor. Vissa fornborgar har spår efter husgrunder och har tjänat som permanent bosättningsort för hundratals människor och deras boskap.

Andra, mer avsides belägna fornborgar, har troligen tjänat som tillfälliga uppehållsorter, kanske också som boskapsfållor, marknadsplatser och centrum för kult och religiösa ceremonier.

ANNONS

ANNONS

Sammanlagt finns över 1000 fornborgar i Sverige, varav de mest kända är Darsgärde, Eketorp och Ismanstorp på Öland samt Havor och Torsburgen på Gotland. Torsburgen, vars vallar är sammanlagt mer än 2 km långa, har byggts om under vikingatiden och användes fram till 1300.

LÄS MER: Järnåldern i Norden

LÄS MER: Vendeltiden

LÄS MER: Borgar och fästningar

LÄS MER: Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

LÄS MER: Sveriges stenålder, bronsålder och järnålder

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till fornborgar.

Uppdaterad: 27 februari 2022
Publicerad:
21 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fornborgar

L

Sverige under forntiden, del 2: Bronsåldern och järnåldern

av: Hans Thorbjörnsson
2016-02-19

Forntiden brukar vi kalla den långa period som omfattar stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Det är tiden från de första människornas ankomst till Sverige ca 10 000 f.Kr. fram till slutet av järnåldern ca år 1000 e.Kr. De tre åldrarna har fått sina namn efter de material som människornas verktyg mestadels tillverkades av. I den här artikeln berättas om bronsåldern och järnåldern...

+ Läs mer

Länkar om Fornborgar

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS