M
Tagg
Assyriska krigare
Assyrisk bågskytt på en hästdragen stridsvagn. Assyrien var under 800- och 700-talen f.Kr världens mest effektiva krigsmaskin.

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från ca 2000 f.Kr till 600-talet f.Kr. Deras kultur - som hade många krigiska inslag - var besläktad med kulturen i Babylonien.

Namnet härstammar från rikets första huvudstad, Assur, och från statsguden med samma namn. Assur växte ursprungligen (på 2300-talet f.Kr) fram som en stadsstat och några århundraden senare hade ett större rike (Assyrien) bildats (se karta).

Assyrien var under lång tid under andra rikens dominans, främst Babyloniens. Men på 1300-talet f.Kr blev Assyrien åter självständigt.

Under 800-talet f.Kr stärktes kungamakten i Assyrien. Nu inleddes en krigisk expansionsperiod då det assyriska riket utvidgades till att omfatta bl.a. Syrien, Israel och Babylonien.

ANNONS

ANNONS

De assyriska kungarna byggde upp en effektiv krigsmaskin. Med våld och terror höll assyrierna stora delar av Mellanöstern i ett järngrepp. Under de nya erövrarnas brutala styre deporterades miljontals människor från sina hemtrakter. Assyrierna tillämpande (liksom romarna senare skulle göra) metoden att "söndra och härska".

På 670-talet f.Kr när riket var som störst sträckte det sig ända ner i Egypten (se karta).

På 620-talet f.Kr drabbades Assyrien av ett tio år långt inbördeskrig där olika generaler stred om makten. Efter inbördeskriget var det assyriska riket försvagat. De underkuvade folken inom imperiets gränser såg nu sin chans till självständighet. Uppror blossade upp i bland annat Egypten och Babylonien. Det assyriska imperiet föll därefter samman som ett korthus. Efter att en koalition (allians) som leddes av Babylonien, erövrat städerna Assur och Nineve 614-612 f.Kr, upphörde det assyriska riket att existera.

LÄS MER: Babylonien och Assyrien

LÄS MER: Forntidens Mesopotamien

Litteratur:
G. Håland, Bra Böckers världshistoria, del 1 – I begynnelsen, Bokförlaget Bra Böcker, 1983
Bra Böckers Lexikon 2000, del 2, Bokförlaget Bra Böcker, 1995
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till Assyriens historia.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Assyrien

M

Babylonien och Assyrien

av: Lars Hammarén
2016-04-23

Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området...

+ Läs mer

Länkar om Assyrien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS