Tagg om Assyrien
Bild:
Assyriska bågskyttar. Assyrien var under 800- och 700-talen f.Kr världens mest effektiva krigsmaskin.

Assyrien

Assyrien var ett rike i forntidens Mesopotamien (nuvarande Irak) och existerade i olika former från ca 2000 f.Kr till 600-talet f.Kr. Deras kultur - som hade många krigiska inslag - var besläktad med kulturen i Babylonien.

Namnet härstammar från rikets första huvudstad, Assur, och från statsguden med samma namn. Assur växte ursprungligen (på 2300-talet f.Kr) fram som en statdsstat och några århundraden senare hade ett större rike (Assyrien) bildats (se karta).

Assyrien var under lång tid under andra rikens dominans, främst Babyloniens. Men på 1300-talet f.Kr blev Assyrien åter självständigt.

Under 800-talet f.Kr stärktes kungamakten i Assyrien. Nu inleddes en krigisk expansionsperiod då det assyriska riket utvidgades till att omfatta bl.a. Syrien, Israel och Babylonien. De assyriska kungarna byggde upp en effektiv krigsmaskin. Med våld och terror höll assyrierna stora delar av Mellanöstern i ett järngrepp. Under de nya erövrarnas brutala styre deporterades miljontals människor från sina hemtrakter. Assyrierna tillämpande (liksom romarna senare skulle göra) metoden att "söndra och härska".

På 670-talet f.Kr när riket var som störst sträckte det sig ända ner i Egypten (se karta).

På 620-talet f.Kr drabbades Assyrien av ett tio år långt inbördeskrig där olika generaler stred om makten. Efter inbördeskriget var det assyriska riket försvagat. De underkuvade folken inom imperiets gränser såg nu sin chans till självständighet. Uppror blossade upp i bland annat Egypten och Babylonien. Det assyriska imperiet föll därefter samman som ett korthus. Efter att en koalition (allians) som leddes av Babylonien, erövrat städerna Assur och Nineve 614-612 f.Kr, upphörde det assyriska riket att existera.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om Assyrien >

Relaterade taggar:

Här hittar du material med anknytning till Assyriens historia.

Uppdaterad: 
19 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Assyrien

M
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har...

Länkar om Assyrien

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om riket Assyrien som uppstod vid floden Tigris i dagens Irak. Assyrien växte till en mäktig krigsmaskin som under sin storhetstid kontrollerade hela Mellanöstern. Under 1 500 år var assyrierna en makt­faktor som fruktades av alla mindre folk...

Spara som favorit
          

Genomgång (14:53 min) om Bronsålderns övergång i järnålder. här berättas bl.a. om klimatförändringar i slutet av bronsåldern och den mera krigiska järnåldern med några framväxande imperier. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Grundskoleboken är en webbsida som riktar sig till elever på högstadiet. I det här avsnittet kan du läsa om Mesopotamien ur olika perspektiv. Webbsidan drivs av SO-läraren och IT-pedagogen Ingemar Wiklund.

Spara som favorit
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Historia 2 där du kan läsa om det Assyrien och Persien - två imperier som uppkom i Mellanöstern under antiken. Webbsidan drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell och är avsedd att vara en lärresurs på internet för bl.a. gymnasieskolans kurser i historia.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du ges en översikt över antikens imperier och filosofins uppkomst. Vad är egentligen ett imperium och hur uppkommer de?

Spara som favorit
          

På Drängahusets webbsida om design- och stilhistoria finns massor av faktasidor om olika historiska epoker där du kan läsa om dess tidstypiska kulturella, vetenskapliga och politiska företeelser.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där det berättas om Mesopotamien – tvåflodslandet. Civilisationens vagga förläggs oftast till Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Under de följande 2 000 åren var tvåflodslandet världens mest högtstående kultur och utövade ett starkt inflytande på sina grannar i Egypten, Mellanöstern och Indusdalen...

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns webbsida kan du läsa om de första städernas och civilisationernas uppkomst. Jordbruksrevolutionens följder blev tidigast märkbara i Mesopotamien. Konstbevattningen hade tvingat fram samarbete och organisation som var den grundläggande förutsättningen för uppkomsten av en högkultur...

Spara som favorit

Relaterade taggar