L
Tagg
Vetefält
Jordbruksrevolutionen är kanske den största förändringen i människans historia.

Bondestenålder

Bondestenåldern (yngre stenåldern) inleddes för omkring 12 000 år sedan då folk i Mellanöstern började odla grödor (ätbara växter) av olika slag och hålla sig med tama djur. Människan blev därmed bofast och kunde ordna tillvaron på ett effektivare sätt. Det blev nu möjligt att försörja en större befolkning varefter de första byarna växte fram.

Men övergången till jordbruk medförde också att människorna fick arbeta hårdare och leva mer tätt tillsammans. Därmed blev de bland annat mera utsatta för sjukdomar.

Som bofasta växte det totala välståndet och det började så småningom uppstå en skillnad mellan de som var fattiga och de som var rika.

ANNONS

ANNONS

Utvecklingen från jägar- och samlarsamhället till jordbrukssamhället innebar en enorm omställning av människans levnadsvillkor. Händelsen kallas därför ofta för jordbruksrevolutionen.

S  Bondestenåldern i Sverige

Jordbruksrevolutionen spreds från Mellanöstern, via Balkanhalvön norrut i Europa. Den nådde alltså Sverige omkring eller något före 4000 f.Kr. Bronsåldern och järnåldern inträffade betydligt senare i Sverige än längre söderut i världen. På den tiden tog det lång tid för nymodigheter (t.ex. uppfinningar, utveckling av redskap och metoder etc) att spridas och slå igenom i avlägsna länder.

Huruvida jordbruket fördes till Sverige genom en invandring av ett nytt folk vet vi egentligen ingenting om. Det är heller inte klarlagt när det svenska språket, eller snarare dess tidiga föregångare, började talas här. Såväl jordbruk som språk kan ha spritts huvudsakligen genom kulturell påverkan. Någon större invandring behöver inte förutsättas för de omvälvande händelser som ändå ägde rum.

Ändå menar många forskare att de dramatiska förändringar som skedde omkring 2000 f.Kr. var följden av ett nytt folks inträngande. Ett indoeuropeiskt folk, som alltså skulle ha haft med sig det indoeuropeiska språket. De utmärkte sig genom en ny typ av båtformig yxa och deras kultur kallas därför båtyxekulturen eller numera oftast stridsyxekulturen. Båtyxefolket hade troligen också med sig hästen.

Det som talar för en viss konfrontation mellan kulturer talar att man funnit ovanligt många skelett med krossade skallar från denna tid. Till spekulationerna i samband med detta hör också att vi vid denna tid skulle ha fått våra nya gudar: Tor, Oden och de andra asarna. De skulle, enligt Ynglingasagan, ha kommit från Asien, närmare bestämt Mindre Asien (det som idag utgörs av Turkiet).

Under bondestenåldern förändrades gravskicket gradvis. På många ställen runt om i Sverige finns imponerande så kallade megalitgravar eller storstensgravar. De tidigaste megalitgravarna var dösarna som följdes av gånggrifter och hällkistor. De senare användes även under bronsåldern och in i järnåldern. En annan kulturyttring var de berömda hällristningarna.
 

LÄS MER: Jordbruksrevolutionen

LÄS MER: Människans förhistoria och stenåldern

LÄS MER: Mat och matvanor på stenåldern


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.); faktarutan är skriven av Lars Hammarén, författare och gymnasielärare i historia

Här hittar du material som handlar om de första bönderna och deras liv under den yngre stenåldern.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bondestenålder

SO-rummet bok
L

När jordbruket kom till Sverige

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2022-10-15

För 14 000 år sedan började den stora inlandsis som täckte södra Sverige sakta smälta. Efter hand blev land synligt längst ner i söder. Efter några hundra år började det växa lavar och videbuskar slog rot. Björkar som grönskade kom några tusen år senare. Ännu senare kom renarna och efter dem kom människorna som jagade renarna. Under flera tusen år var renjägarna bara tillfälliga besökare i det land som långt senare skulle kallas Sverige...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

De första bönderna

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2022-10-15

För 11 000 år sedan växte stora fält med vilt vete i flera områden öster om Medelhavet. Samlarna, som letade mat i områdena där, hade lärt sig att ta vara på vetet, men det gällde att vara på rätt plats vid rätt tid. Allt vildvete mognar inte samtidigt och vilt vete har den egenskapen att kornen faller till marken så snart plantan är mogen. Det är vetets sätt att skydda kornen tills de ska gro nästa år. I jorden är kornen skyddade både för den brännande solen och för djur. Om människorna kom en vecka för sent, kunde allt vete ha fallit av och det enda som fanns kvar var torra stjälkar. Vetet måste alltså skördas just när det var moget...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Husdjurens betydelse för människan

av: Lars Hildingson
2022-05-13

Utan husdjur skulle vårt liv bli annorlunda, i varje fall när det gäller boskapsdjur, som ger både mat och kläder. Tänk på korna vars mjölk vi lägger beslag på och dricker eller gör ost och smör av. Vi äter dessutom nötboskapens kött. Annat kött vi äter i stora mängder kommer från grisar och kycklingar. Vi äter kanske inte ägg till frukost som farmor alltid gjorde. Men det är ägg i den frasiga omeletten och i den söta sockerkakan och i den chokladöverdragna glassen. Och inte nog med att vi äter upp våra släktingar djuren. Av deras hudar skaffar vi skinn till jackor och skor och läder till sulor. Pälsverk gör oss varma och vackra...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Mat och matvanor på stenåldern

av: Kaj Hildingson
2022-03-06

Matens historia går inte att skilja från människans historia. Utan mat skulle det varken finnas någon historia eller några människor. I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt. Från de första områdena där människan lärde sig odla, något som skedde på flera platser ungefär samtidigt, spred sig kunskapen över världen. Människorna lärde sig därefter odla alltfler grödor. Samtidigt lärde de sig alltmer om konstbevattning, vilket till sist skulle leda till uppkomsten av städer och de första stora civilisationerna, exempelvis Sumer. Tillgången på mat har varit avgörande för hur mycket befolkningen kan öka och var städer växt fram...

+ Läs mer

L

De första städerna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-12-05

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens Israel. I denna del av floden Jordans dalgång forsade tusentals liter friskt källvatten per dygn fram ur jorden. I området fanns det gott om vilda djur och vilt vete. Kort sagt, en perfekt plats att bo på. Där byggdes Jeriko, en av jordens äldsta städer. Kanske bodde så många som 1 000 människor där för 10 000 år sedan. Då fanns där hus, en mur runt staden och ett vakttorn...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Tre sätt att se på tid: Om jordens, människans och civilisationernas historia

av: Lars Hildingson och Kaj Hildingson
2021-05-26

Forskarna uppskattar att jorden skapades för omkring 4 600 miljoner år sedan. Det är en tidsrymd som är så enorm att den är svår för människan att förstå. För att göra det lite lättare att överblicka kan vi räkna om jordens ålder till ett vanligt år på tolv månader. Vi låtsas att det i dag är årets sista dag. Det är en måndag och klockan är tolv på förmiddagen...

+ Läs mer

Länkar om Bondestenålder

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS