Tagg om kelter
Bild:
Druider som eldar på några keltiska krigare.

Kelter

Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av Central- och Västeuropa (se karta). Kelterna dyrkade många gudar. Deras präster, druiderna, hade en viktig ställning i samhället. Druiderna ledde religiösa ceremonier, men fungerade också som läkare, domare, spåmän, rådgivare och diktare. Eken och misteln var heliga för druiderna.

Kelterna talade ett indoeuropeiskt språk och var bland annat duktiga krigare, jordbrukare, smeder och konstnärer. Deras konst och kultur dominerade i nordvästra Europa under hundratals år. Kelterna bedrev även välorganiserad handel. Flera av dagens storstäder, t.ex. Paris, har en gång varit keltiska handelsplatser.

Kelterna utgjorde inte en enhetlig befolkningsgrupp, men alla levde på ungefär samma sätt. Kelterna bildade aldrig en enad gemensam stat. De flesta kelter bodde i enskilda byar och befästa småstäder.

På 50-talet f.Kr erövrade Julius Caesar hela Gallien - kelternas område i nuvarande Frankrike - som då infogades i det snabbt växande romarriket. Knappt hundra år senare påbörjade romarna sin erövring av Britannien (det latinska namnet för det som idag är England). När den romerska erövringen av Britannien inleddes år 43 e.Kr, trängdes kelterna som bodde där undan till Wales och Skottland medan England införlivades i det romerska riket.

Kelternas kultur blandades så småningom upp med den romerska och på andra ställen med den germanska (germanerna var ett annat folkslag som levde öster om romarriket i Europa, på andra sidan floden Rhen - se karta).

Det keltiska språket lever fortfarande kvar i avlägsna platser i Wales, Skottland och på Irland.

Den keltiska (inkl. galliska) kulturen är bland annat känd genom seriealbumen om Asterix och gallerna, som kämpar trotsigt mot Caesar och hans legionärer.

Text: Robert de Vries (red.)

Relaterade taggar:

Här hittar du material med anknytning till kelter.

Uppdaterad: 
16 april 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Kelter

M
Anders Bredhe
2018-02-14
Under 50-talet f.Kr bedrev Julius Caesar ett långvarigt krig i Gallien som resulterade i att området införlivades i romarriket. Detta fick stor betydelse för Caesar och romarriket, men var minst...
M
Magnus Västerbro
2018-02-03
År 61 e.Kr var måttet rågat för de hårt kuvade keltiska stammarna i sydöstra Britannien. Nu var hämndens tid inne och det var dags att slå tillbaka mot den hårdföra romerska ockupationsmakten. I...
L
Carsten Ryytty
2017-07-22
En av Englands största sevärdheter, Stonehenge, är beläget på ett fält 12 kilometer nordväst om staden Salisbury. Stonehenge består av höga stenpelare som är resta i en ring med överliggande...

Länkar om Kelter

Sortera efter:
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison reder ut begreppen "kelter" och "galler". Är galler detsamma som kelter, eller skall gallerna uppfattas som en grupp inom detta folk?

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan skaffa dig kunskaper om kelterna. Här berättas framför allt om kelternas drabbningar med det romerska krigsmaskineriet under Caesars ledning. Men du kan också läsa om keltiska seder och bruk.

Spara som favorit

Relaterade taggar