M
Tagg
Kelter
Krigardrottningen Boudicca.

Kelter

Kelterna var ett folk som under forntiden och antiken bodde på de brittiska öarna och i delar av Central- och Västeuropa (se karta). Kelterna dyrkade många gudar. Deras präster, druiderna, hade en viktig ställning i samhället. Druiderna ledde religiösa ceremonier, men fungerade också som läkare, domare, spåmän, rådgivare och diktare. Eken och misteln var heliga för druiderna.

Kelterna talade ett indoeuropeiskt språk och var bland annat duktiga krigare, jordbrukare, smeder och konstnärer. Deras konst och kultur dominerade i nordvästra Europa under hundratals år. Kelterna bedrev även välorganiserad handel. Flera av dagens storstäder, t.ex. Paris, har en gång varit keltiska handelsplatser.

ANNONS

ANNONS

Kelterna utgjorde inte en enhetlig befolkningsgrupp, men alla levde på ungefär samma sätt. Kelterna bildade aldrig en enad gemensam stat. De flesta kelter bodde i enskilda byar och befästa småstäder.

På 50-talet f.Kr erövrade Julius Caesar hela Gallien - kelternas område i nuvarande Frankrike - som då infogades i det snabbt växande romarriket. Knappt hundra år senare påbörjade romarna sin erövring av Britannien (det latinska namnet för det som idag är England). När den romerska erövringen av Britannien inleddes år 43 e.Kr, trängdes kelterna som bodde där undan till Wales och Skottland medan England införlivades i det romerska riket.

Kelternas kultur blandades så småningom upp med den romerska och på andra ställen med den germanska (germanerna var ett annat folkslag som levde öster om romarriket i Europa, på andra sidan floden Rhen - se karta).

Det keltiska språket lever fortfarande kvar i avlägsna platser i Wales, Skottland och på Irland.

Den keltiska (inkl. galliska) kulturen är bland annat känd genom seriealbumen om Asterix och gallerna, som kämpar trotsigt mot Caesar och hans legionärer.

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till kelter.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kelter

M

Caesars erövring av Gallien

av: Anders Bredhe
2018-02-14

Under 50-talet f.Kr bedrev Julius Caesar ett långvarigt krig i Gallien som resulterade i att området införlivades i romarriket. Detta fick stor betydelse för Caesar och romarriket, men var minst lika omvälvande för Gallien och därmed för dagens Frankrike. Varför erövrade Caesar Gallien och vad har det haft för betydelse för Frankrike?

+ Läs mer

M

Boudicca - drottningen som gjorde uppror mot romarna

av: Magnus Västerbro
2018-02-03

År 61 e.Kr var måttet rågat för de hårt kuvade keltiska stammarna i sydöstra Britannien. Nu var hämndens tid inne och det var dags att slå tillbaka mot den hårdföra romerska ockupationsmakten. I den här artikeln kan du läsa om drottning Boudicca och det stora upproret mot romarna under kejsar Neros regeringstid...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Stonehenge

av: Carsten Ryytty
2017-07-22

En av Englands största sevärdheter, Stonehenge, är beläget på ett fält 12 kilometer nordväst om staden Salisbury. Stonehenge består av höga stenpelare som är resta i en ring med överliggande stenblock. Detta gör att monumentet ser ut att bestå av portaler...

+ Läs mer

Länkar om Kelter

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS