Massriterna i Tredje riket

Del 2 av 12 i en artikelserie om nazismen i Tredje riket. Här kan du läsa om nazisternas politiska massmöten som i själva verket var iscensatta massriter som hade organiserats och planerats av den nazistiska propagandaapparaten.
M

Parad i Nürnberg 1934.

Riterna var regisserade skådespel

Nazisterna var svaga för massriter. En vanlig bild från en sådan ceremoni kan se ut så här: Hitler mottar "blodsbanéret", d.v.s. den fana som en av nazisternas martyrer bar när han genomborrades av kulor vid Feldherrenhalle i samband med den misslyckade ölkällarkuppen 1923. Sextiotusen SA-män marscherar förbi fanan. Armarna är framsträckta till hälsning när de svär att kämpa till döden för "saken". Göring träder in och håller ett kort tal, varpå man sjunger sången "Deutschland erwasche". Hitler gör därefter sin entré klädd i brunskjorteuniform.

ANNONS

ANNONS

Sådana scener var vanliga under den här tiden. Riterna var fyllda av såväl underkastelsementalitet som styrkedemonstrationer. De ville väcka en extatisk närvaroupplevelse hos betraktaren. Meningen var att visa på kraften i kollektivet och uppmuntra viljan att bli ett redskap för ledaren. Individen var endast en liten del i något stort och evigt. Tillvarons yttersta mening var rasens bestånd och herravälde. Mannen uttryckte kraften och kvinnan det heliga moderskapet.
 

Ledarprincipen

Tredje rikets militära organisation och byråkratiska administration kännetecknades av lydnad mot ledarens vilja. Det var Hitler personligen man svor att lyda i allt. Lydnaden skulle vara reflexmässig på alla nivåer. Hierarkin var strikt och den som tillsatts som chef bestämde enligt ledarprincipen. Den enskilde individen kunde därför avhända sig allt ansvar genom att hänvisa till en högre instans.

Med hänvisning till ledarprincipen kunde också nazistiska massmördare efter kriget förklara sig oskyldiga. De hade bara utfört givna order...
 

Offerkulten i Tredje riket

I den nazistiska propagandan talades om den nya gemenskapen, kampen, offret och viljan att underkasta sig ledarens vilja. Nazisterna ville avskaffa den individuella friheten. I stormtruppernas sånger ljöd det: "Vi spottar åt frihet...". Samhället räknades som allt, individen ensam var inte värt något. "Saken" står i centrum, inte hoppet om personliga fördelar. Högsta belöningen är att få underordna sig Führerns vilja och offra sig i kampen för den tyska nationen. Var och en som var beredd att offra sig och kämpa bar något stor och ärorikt inom sig, var ett redskap för nationens "historiska öde".

Denna offervilja framhävs också ofta i såväl romaner som i annan typ av litteratur från denna tid (Theo Benkert, Hanns Johst och Ernst Jünger är några exempel på samtida författare).

Ögonblicksbild från partidagarna i Nürnberg 1936. De nazistiska massmötena ägde ofta rum efter mörkrets inbrott då man använde mörkret för att få den rätta stämningen. De nattliga mötena ramades in av en dramatisk belysning - en ljusorm. Fanborgarna blev då mer effektfulla och åskådarna mer lättpåverkade.

Partidagarna i Nürnberg

Främst var det under de årliga partidagarna i Nürnberg som de nazistiska massceremonierna nådde sin höjdpunkt. Albert Speer var oftast den som designade dessa rituella skådespel.

Ceremonierna krävde vackert väder, så kallat "Führerväder". Men framförallt försökte man använda mörkret för att få den rätta stämningen. De nattliga marscherna inramades av en dramatisk belysning, en ljusorm. Fanborgarna blev då mer effektfulla och åskådarna mer lättpåverkade. Hitler sa själv att "på kvällen underordnar de sig lättare en starkare viljas dominerande inflytande". Det hände ofta att åskådare kom i sådan extas att de skrek och svimmade. Till och med kritiker till regimen blev så upptända att de skrek "Sieg Heil".

ANNONS

ANNONS

Leni Riefenstahl sittandes bakom kameramannen under en inspelning.

Triumph des Willens

Leni Riefenstahls mycket skickliga propagandafilm Triumph des Willens (Viljans triumf) återger nazisternas partidagar i Nürnberg 1934. Tittaren får följa Hitlers flygplan när det närmar sig Nürnberg. Man ser de medeltida kyrktornen och korsvirkeshusen. Musiken i bakgrunden börjar med Wagners Mästersångarna och övergår sedan till Horst-Wesselsången. Riefenstahl blandar klipp från Tysklands historia med samtida händelser från Tredje riket. Nazisternas blodsfana och marscherande SS-män saxas med romantiska medeltida miljöer (se hela filmen nedan). Riefenstahl har även gjort en propagandafilm om olympiaden i Berlin 1936.
 


LÄS MER: Nazismen i Tredje riket (artikelserie)

LÄS MER: Nazityskland

LÄS MER: Propaganda

LÄS MER: Propagandans historia

LÄS MER: NSDAP

LÄS MER: Fascism och nazism

PODCAST: Hitlers och nazisternas väg till makten

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är "blodsbanéret" och vilken händelse är det kopplat till?
   
 2. Vad menas med "ledarprincipen" i Tredje riket?
   
 3. Hur användes mörker och belysning under de nazistiska ceremonierna?
   
 4. Vad var målet med nazisternas massceremonier och riter?
   
 5. Vilken roll spelade Albert Speer i de nazistiska massceremonierna?
   
 6. Vad är "Triumph des Willens" och vem har skapat den?

Fundera på:

 1. Hur tror du att musik och belysning påverkade människors upplevelser och reaktioner under dessa ceremonier?
   
 2. Hur kan ledarprincipen ha påverkat människors vilja att följa order, även om det handlade om oetiska eller omoraliska handlingar?

Ta reda på:

 1.  Vilka psykologiska mekanismer kan ligga bakom människors vilja att följa en stark ledare, trots etiska och moraliska dilemman?
   

 

Litteratur:
Norbert Frei, National Socialist Rule in Germany, Oxford, 1993
David F. Crew (red), Nazism and German Society, 1933-1945, London, 1994
Horst von Maltitz, The Evolution of Hitler's Germany, New York, 1973
Den inre kretsen, (ingår i bokserien Tredje riket ), 1992
Mot makten, (ingår i bokserien Tredje riket ), 1991
En ödesdiger vision, (ingår i bokserien Tredje riket ),1994
Albert Speer, Inside the Third Reich, London, 1971
Bo Svensson och Brutus Östling (red), Terror och förhoppningar: vardag under nazismen och i dagens Västtyskland, del 1-2, , Stockholm, 1984
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023
Publicerad: 20 januari 2016

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Hi
propagandaposter nsdap

Propaganda

Propaganda är en form av politiska eller nationalistiska budskap vars syfte är att påverka ett...

Hi
emblem

NSDAP

NSDAP är en förkortning för det tyska nazistpartiet "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei...

Hi
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Hi
Idé

Idéhistoria

Idéhistoria handlar om hur människor uppfattar sig själva och världen. Idéhistoria är historien om...

Hi
Hakkorsflagga

Nazityskland

Nazityskland (Tredje riket) innefattar perioden 1933-1945 då Tyskland styrdes av Adolf Hitler och...

Hi
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Porträtt

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels (1897-1945) var Adolf Hitlers propagandaminister som ansvarade för spridningen av...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna