Tagg om hettiter
Bild:
Hettiterna var kända för sin krigskonst där de bland annat använde hästdragna stridsvagnar.

Hettiter

Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i landet Hatti, i det inre av Anatolien i nuvarande Turkiet mellan århundradena omkring 1900-1200 f.Kr (från den mellersta bronsåldern till början av järnåldern). Området hade tidigare bebotts av hattier vilka finns omnämnda på lertavlor funna i Mesopotamien från tiden för den assyriska kungen Sargon den store av Akkads regim, ca 2300 f.Kr. När sedan hettiterna erövrade landet hamnade hattierna under deras styre. Därmed inleddes det hettitiska väldet i området (se kartor). Utöver hattier och hettiter kom även andra indoeuropeiska grupper såsom luwier och palaer att ingå i det hettitiska rikets befolkning.

Hettiterna har ofta blivit omnämnda som bland de första att använda sig av järn. De har för eftervärlden också blivit kända för sin krigskonst, bland annat användandet av hästdragna stridsvagnar.

Men faktum är att det inte finns tillräckligt många arkeologiska fynd av järnhantering som bevisar att det hettitiska riket är järnets moderland. Mycket talar numera istället för att det hettitiska samhället under lång tid närmast uteslutande var en bronsålderscivilisation med en minimal användning av järn. Detta utesluter dock inte att hettiterna vid järnålderns ankomst hade ett tekniskt försprång inom järnhanteringen i förhållande till de omkringliggande rikena. En dolk med järnklinga har hittats i en hattisk grav från runt 2 500 f.Kr, vilket visar på att järn använts i området tidigare. Kanske tog hettiterna - om än i förhållandevis liten skala - över kunskapen från sina föregångare?

Sannolikt var det hur som helst någonstans i dessa regioner i och omkring Kaukasus, eller norr därom, som det första järnet utvanns.
 

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Hemsida: Poetzsch Historica

Läs mer om hettiterna och deras historia >

Relaterade taggar:

Här nedan hittar du material med anknytning till hettiter.

Uppdaterad: 
13 mars 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Hettiter

S
Johnny Poetzsch
2018-03-21
Hettiterna var ett indoeuropeiskt folk som levde i det inre av Anatolien i nuvarande Turkiet mellan århundradena omkring 1900-1200 f.Kr. De har ofta blivit omnämnda som bland de första att...

Länkar om Hettiter

Sortera efter:
          

Digital karta (film) som visar olika imperiers uppkomst och spridning genom historien. Fokus ligger på Mellanöstern och Medelhavsregionen.

Spara som favorit
          

Forntiden i Mellanöstern handlade inte bara om Egypten och Mesopotamien. Bland alla andra folk och riken som passerade revy bör man kanske främst nämna hettiterna. Här på Lars Hammaréns webbsida kan du läsa mer om detta minst sagt krigiska folk.

Kategorier:
Taggar:
Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om hur användandet av metaller revolutionerade människans liv. Här berättas bland annat om det första användandet av metaller och hur man framställde brons och järn.

Spara som favorit