Internationella aktörer och folkrätt

Av: John Arwidsson |
Tid:
22:20
|
|
          

Genomgång (22:20 min) där samhällskunskapsläraren John Arwidsson berättar om internationella aktörer och folkrätt. Vad är en stat? Vad är statlig suveränitet? Vad avgör hur mycket makt en stat har? Vad är en etnisk grupp? Vad är NGO:s? Vad innebär folkrätt?

5
Average: 5 (1 vote)