Förintelsen, del 3: Nazisternas koncentrations- och utrotningsläger

Redan 1933 öppnade nazisterna sitt första koncentrationsläger i Dachau utanför München. Med tiden skulle det bli åtskilligt fler. Här sattes till att börja med nazismens politiska motståndare.
M

"Arbeit macht frei" är en tysk paroll som betyder arbete ger frihet. Parollen är främst känd för att den placerades vid ingångarna till flera av de nazityska koncentrationslägren. Bilden visar ingången till Auschwitz 1.

Koncentrationslägren var bara början

Sedan det politiska motståndet var knäckt i Tyskland stod andra grupper på tur att interneras, religiösa ledare som motsatte sig nazismen, t.ex. alla Jehovas vittnen man hittade och alla homosexuella som inte lyckades dölja sin identitet. 100 000-tals internerades koncentrationsläger.

Varje fånge fick en triangel att sätta på sin fångdräkt. Var du politisk fånge fick du en röd triangel, tillhörde du Jehovas vittne fick du en svart triangel, var du homosexuell fick du en rosa triangel. De judiska fångarna fick oftast två trianglar sammansatta till en sexuddig stjärna på sitt bröst.

Koncentrationslägren var dock bara början till vad som skulle komma. När tyskarna invaderade Sovjetunionen 1941 utarbetades en plan för hur man systematiskt skulle utrota två befolkningsgrupper: judar och romer. Dessa passade inte in i det nazistiska rastänkandet och skulle utrotas.

ANNONS

ANNONS

Bra att veta...

Under Förintelsen mördades inte bara miljontals människor, det var även ett kulturmord. Judarna i Östeuropa hade under århundraden byggt upp en egen kultur, med eget språk - jiddisch, egen litteratur, musik, konst och teater.

För detta syfte byggdes fem dödsläger: Chelmo, Sobibor, Treblinka, Belzec och Auschwitz-Birkenau. De var dödsfabriker med enda syfte att avliva människor.

Warszawas getto

Första steget i Förintelsen var identifiering och urskiljning av judarna. De skulle spåras upp och tvingas bära särskilda igenkänningsmärken t.ex. den sexuddiga Davidsstjärnan på bröstet.

Steg nummer två var gettoiseringen, sammanfösandet av alla judar i särskilda getton med en mur runt, så att ingen kunde komma in eller ut, utan tillstånd. Det största och mest kända gettot upprättades i Warszawa. Staden hade en stor judisk befolkning före kriget och var Polens största stad. Efterhand kom även judar från andra delar av Polen till detta jättegetto. Det blev trångt och ont om mat. Många dog "en naturlig död" som tyskarna cyniskt uttryckte det.

Umschlagplatz, lastplatsen för deportationer i Warszawas getto. För judarna på bilden blev det här deras sista resa. Tåget är på väg till Auschwitz-Birkenau.

Treblinka

Det slutliga steget togs för Warszawas judar i Treblinka, en liten ort 10 mil norr om den polska huvudstaden. Av lägret finns i dag inget kvar. Tyskarna jämnade lägret med marken efter ett misslyckat uppror bland fångarna. Vid detta uppror lyckades några fångar fly, detta gör att vi idag vet en hel del om lägret trots att det förstördes.

Efter urlastning vandrade de dödsdömda denna väg upp mot omklädningsrummen och duscharna. Där det idag står ett stort stenmonument, stod en gång gaskammaren.

Det är inte lätt att skapa ett monument över ett dödsläger. I Treblinka har man valt stenen som symbol. På judiska gravar lägges inga blommor utan stenar. I Treblinka finns en sten rest för varje judisk församling i Polen som utplånades. Tusentals stenar finns på det område där dödsfabriken en gång stod.

ANNONS

ANNONS

Auschwitz

Auschwitz är kanske det mest kända av nazisternas koncentrations- och utrotningsläger. Anläggningarna ligger i den lilla polska byn Oswiecim. Tre huvudorsaker finns till att SS valde denna plats för döds- och koncentrationsläger.

 1. Oswiecim låg någorlunda isolerat och kunde lätt utrymmas och bevakas som ett SS Interessegebit, d.v.s. ingen fick vistas där, inte ens andra tyskar.
   
 2. För det andra låg Oswiecim vid en järnvägsknut. Det var lätt att frakta dit folk från hela det ockuperade Europa.
   
 3. För det tredje fanns där redan polska armébarcker, som "blev över" när den polska armén upplöstes efter nederlaget mot tyskarna. Så kom Auschwitz 1 till, ett läger för polska politiska fångar. De ledande polacker som tyskarna ville internera som ett led i kuvandet av Polen. Politiker, präster, rabbiner, vetenskapspersoner, alla som kunde tänkas hålla kampviljan uppe bland polackerna sändes hit - om de inte redan hade skjutits förstås.

Låt denna plats bli ett rop av förtvivlan och en varning till mänskligheten. Här mördade nazisterna en och en halv miljon män, kvinnor och barn, de flesta judar från Europas alla hörn.

Auschwitz 2 eller Auschwitz-Birkenau byggdes upp med början 1941 och med ett helt annat syfte. Här skulle den judiska befolkningen, ryska krigsfångar och andra icke önskvärda avlivas. Auschwitz-Birkenau var ett döds- eller förintelseläger. Här överlevde man normalt inte mer än några timmar. Såvida man inte blev utvald att arbeta som arbetsjude i ett Sonderkommando.

Som arbetsjude fick man en frist, man fick överleva så länge man var behövlig och så länge man orkade. Matransonerna var så knappa att ingen skulle överleva mer än några månader. Allt var uträknat och planerat för att uppfylla nazisternas syfte: att utrota den judiska befolkningen och andra underlägsna element.

Tyskarna hade inte bara för avsikt att erövra Östeuropa och besätta det militärt, utan att fullständigt göra om befolkningsstrukturen, om vi ska uttala oss neutralt. Det betydde mord på miljontals människor, sterilisering och decimering av den slaviska befolkningen och förflyttning av åter miljontals människor. Det är som om Sveriges befolknings skulle dödas, förflyttas och steriliseras flera gånger om. Det är svårt att förstå hur man kan komma på sådana tankar och man kan lägga många aspekter på detta.

ANNONS

ANNONS

Vi ska här koncentrera oss på frågan om detta är den tyska nationalismens fel, eller nationalismen i största allmänhet, eller om detta rastänkande är något mycket mer.

KARTA: Koncentrations- och förintelseläger i Europa

En resa till Auschwitz-Birkenau

Tänk dig att du sitter i en godsvagn, tätt sammanpackad med hundratals andra människor. Du har blivit infångad som boskap i en stad i Ungern eller Polen. Du vet inte varför. Du har inte gjort något olagligt eller omoraliskt. Efter tre dagar utan mat eller vatten ser du denna byggnad med en stor port i mitten.

Auschwitz_II

Tåget rullar in genom denna dödens port och du befinner dig i Auschwitz-Birkenau, en av nazismens förintelseläger. Du vet inte att du har kommit hit för att dö. De flesta i järnvägsvagnen kommer om blott några timmar att vara förvandlade till rök och aska. Några få kommer att överleva ytterligare några veckor. Kanske kommer en eller två på ett mirakulöst sätt att överleva kriget och kunna berätta om denna mänskliga förnedring.

ANNONS

ANNONS

Dörrarna öppnas äntligen och syre kommer in i den överfyllda vagnen och ger nytt liv åt dem som lever. De gamla och svaga har inte klarat resan och ligger livlösa kvar i vagnen när de övriga hoppar ut. På den grusbetäckta perrongen råder kaos. Skrik och slag. Män och kvinnor ställs upp för sig. Familjer splittras och kommer aldrig mer att återförenas.

Auschwitz, ungerska judar

Sedan följer det historiskt unika och oerhörda. En SS-läkare, utbildad för att rädda människoliv står vid ena ändan av perrongen och dirigerar den orkeslösa skaran av förtvivlade människor till höger eller till vänster. Han är inte bara läkare, utan även domare över liv och död. Han har fått den nazistiska statens uppdrag at välja ut vilka som är värdiga att leva och vilka som omedelbart ska dö. Han har gjorts till domare över människovärdet.

Hur har han kunnat få denna oerhörda uppgift? Vad tänker han på? Vem tar ansvaret för denna handling? Är han själv ansvarig eller är det den nazistiska statens ledare?

ANNONS

Själva domen är utförd på några sekunder, ett finger som böjs åt höger eller vänster betyder liv eller död. Han vet inte vem du är eller vad du har gjort i ditt liv. Om du är snäll eller elak, ond eller god. Du har judiska föräldrar, det räcker för att du har förlorat ditt människovärde och rätten att leva.

De som blev utvalda att leva ytterligare en tid förs till någon av de baracker som står i ändlösa rader. Gamla stall är det som tyskarna gjort om till människoboningar. De hästar barackerna var till för skulle säkerligen fått en betydligt bättre behandling än de judar och romer, som nu flyttade in. Matransonerna var cyniskt uträknade att vara så knappa, att fångarna dog en "naturlig död" efter ett antal veckor, dvs svalt ihjäl.

Sovsal

Två enkla eldstäder fanns i barackerna, helt otillräckligt för att hålla alla varma. Svalt man inte ihjäl eller frös ihjäl, fanns det många andra sätt att mista livet. Det fullständiga godtycket rådde. Fångarna kunde helt enkelt inte räkna ut hur de skulle bete sig för att inte dra på sig SS-vakternas slag och ilska. Ingen form av mänsklig empati, medlidande eller etik fanns i Auschwitz-Birkenau, bara förnedring, slag och skändningar. Tillvaron var tidlös och grå. Ditt ansikte blev grått, alla fångars ansikten blev gråa. Kläderna var grå. Leran under dina fötter var grå, Tittade du upp var himlen full av grå rök.

ANNONS

ANNONS

Tillhörde du inte de "lyckligt lottade" fördes du till den underjordiskt belägna duschen. Du ombads att ta av dig alla dina kläder och komma ihåg var du la dem, så att du kunde hitta dem igen efter duschandet.

Genom hål i taket tömdes innehållet ur burkar med Zyklon B. Cyanväte är annars den vanliga svenska benämningen. Att fylla rum med cyanväte var inte något nytt. Cyanväte användes i många länder för att få bort löss och annan ohyra. 1920 gjorde man det på ett hotell i Stockholm. På det hotellet sov författaren och skalden Dan Andersson och dog i sömnen av resterna av cyanvätet som tidigare använts för att utrota lössen i rummet. Judar och romer var jämställda med löss i nazisternas ögon. Ohyra som de ansåg sig ha en skyldighet att utrota.

De döda kropparna av dessa människor brändes i denna gaskammare. När tyskarna förstod att de skulle förlora sprängde de hela denna dödsanläggning. Genom överlevande vet vi trots detta vad som försiggick här mellan 1940 och 1945.

Majdanek

I utkanten av Lublin ligger dödslägret Majdanek. Du kan se Lublins moderna förorter i bakgrunden. I Lublin fanns fram till 1945 en blomstrande judisk kultur, ett judiskt universitet, orkestrar och konstnärer. Allt försvann under nazisternas terror. De människor som bar upp denna kultur dödas här. Krematoriet med sin stora skorsten står fortfarande kvar som ett vittne.

Lägret ingick i en gigantisk och cynisk plan att göra om Polen till ett enda stort slavläger. Alla skulle arbeta åt tyskarna, det var den slaviska befolkningens enda uppgift. Slaverna skulle bli slavar åt det germanska herrefolket. En del skulle tvångsförflyttas till Tyskland för att jobba i tyska industrier, en del skulle få bo kvar i sina hem och arbeta på någon närliggande fabrik eller något jordbruk, för att förse tyskarna med varor och livsmedel, andra skulle bo i sådana här jätteläger. Lägret skulle även användas som dödsläger, dvs fungera som utrotningsläger för Lublins judiska befolkning.

Om man tänker ett steg vidare och antar att tyskarna segrat, att deras planer med den polska befolkningen genomförts. Hur hade världen då sett ut …

Bad och desinfektion stod det på dörren dit fångarna fördes. Ingen misstanke fick uppstå. Allt skulle gå lugnt och ordnat. Ingen panik fick uppstå. En cynisk dödsfabrik. Dag ut och dag in, tusentals varje dag.

Resterna av cyanvätet finns fortfarande kvar på väggar och tak i gaskammaren, liksom luckan där de dödliga kristallerna släpptes ner. Tydligare än så här kan knappast bevisen för förintelsen bli.

ANNONS

ANNONS

Zyklon B eller cyanväte levererades i tusentals behållare från flera tyska företag. Majdanek försågs med gas av firman Tesch und Stabenow Internationale Gesellschaft für Schändlings-bekämpfung. Gasen tillverkades dock av det världsberömda kemiindustriföretaget I.G. Farbenindustrie. Varför reagerade ingen på dessa mängder av giftiga kristaller? Vilken skuld har cheferna och de anställda i Tesch Stabenow? Vilken skuld har de andra 100 000-tals av tyskar, polacker, fransmän och t.o.m. svenskar, som direkt eller indirekt hjälpte till i detta dödsmaskineri? Hur är mänskligheten beskaffad när detta kan inträffa? Det var inte en handfull galningar som genomförde detta makabra arbete, utan tusen och åter tusen människor. Var ligger ansvaret? Vem ska känna skuld?

Några gröna kullar utanför Lublin. Idylliskt eller hur? Plats för lek och picknick? Den mänskliga fantasin kan förstå och uppfatta mycket, men när du står framför dessa gröna kullar är det svårt att se framför sig 20 000 blodiga och döda människor. Svårt eller inte. Här ligger många människor begravda, dödade på en och samma dag.

Här utspelades ett av de mest makabra av Förintelsens massmord. Den 3 november 1943 höll man "skördefest" i Majdanek. Till tonerna av dansmusik och kring uppdukade bord med förfriskningar, skör SS-styrkan i lägret ihjäl 20 000 judar under en dag. Fångarna stod eller satt på kanten till de stora massgravar som grävts, bakom dem stod det kulsprutor. Grupp efter grupp av människor fördes fram till kanten. Kulsprutorna smattrade, ur högtalarna hördes musiken. I pausen kunde SS-männen förfriska sig vid de dukade borden, där vin och allehanda läckerheter serverades. En del av grönsakerna på bordet var odlade i Majdanek. I trädgårdsland gödslade med askan från krematorieugnarna.

Är detta endast makabert eller något mycket mer? En medelstor svensk kommun utplånad på en och samma dag...

LÄS MER: Förintelsen

LÄS MER: Koncentrationsläger och förintelseläger

LÄS MER: Auschwitz

LÄS MER: Judeförföljelserna och Förintelsen

LÄS MER: Antisemitismen och Förintelsen (artikelserie)

LÄS MER: I nazisternas dödsläger

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilket var det första koncentrationslägret som nazisterna öppnade?
   
 2. Vilka grupper av människor internerades i koncentrationslägren till att börja med?
   
 3. Hur identifierade nazisterna olika grupper av fångar med hjälp av trianglar?
   
 4. Vad var syftet med de fem förintelselägren som nämns i texten?
   
 5. Vilket var det första steget i Förintelsen, enligt texten?
   
 6. Vad var Warszawas getto och vilka problem uppstod där?
   
 7. Varför finns det inget kvar av Treblinka idag?
   
 8. Varför valdes just Oswiecim som plats för Auschwitz?
   
 9. Vad var skillnaden mellan Auschwitz 1 och Auschwitz-Birkenau (Auschwitz 2)?
   
 10. Vad hände med de som blev utvalda att arbeta som arbetsjudar i ett Sonderkommando?

Fundera på:

 1. Tror du att det finns risk för att något liknande som Förintelsen skulle kunna hända igen? Varför eller varför inte?
   
 2. Hur kan vi använda kunskapen om Förintelsen för att förhindra framtida folkmord?

Ta reda på:

 1. Vilka internationella lagar finns idag för att förhindra folkmord och brott mot mänskligheten? Har de haft någon effekt?
   


Litteratur:
Norbert Frei, National Socialist Rule in Germany, Oxford, 1993
David F. Crew (red), Nazism and German Society, 1933-1945, London, 1994
SS, (ingår i bokserien Tredje riket ), 1991
Ockupation och förtryck, (ingår i bokserien Tredje riket ),1993
Claude Lanzmann, Shoah: de överlevande berättar, 1988
Hans-Ulrich Thamer, Verführung und Gewald: Deutschland 1933-1945, Berlin, 1994 (Band 5 av Die Deutschen und ihre Nation)
Bo Svensson och Brutus Östling (red), Terror och förhoppningar: vardag under nazismen och i dagens Västtyskland, del 1-2, , Stockholm, 1984
Friedrich Battenberg, Das Europäische Zeitalter der Juden, Darmstadt, 1990
Norman Cohn, Warrant för genocide, London, 1967
 

Text: Per Höjeberg, lektor i historia på Norra Reals gymnasium
 

Läs mer om

Artikelserie om Antisemitismen och Förintelsen

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 14 november 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

M
Warszawagettot

Warszawagettot och judarnas uppror

I den polska huvudstaden Warszawa hade de tyska ockupationstrupperna inrättat ett getto, speciella...

M

Östfronten under andra världskriget

Klockan 3.15 på morgonen den 22 juni 1941 rullade tusentals tyska stridsvagnar in över...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Hi
Karta

Polens historia

Fördjupa dig i Polens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Hi
Karta

Tysklands historia

Fördjupa dig i Tysklands historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Judisk historia

Judendomens och judarnas historia började för ca 4 000 år sedan i Mesopotamien då Gud uppenbarade sig för Abraham och...

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Relaterade taggar

Hi
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Hi
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Hi
Antiziganism

Antiziganism

Med antiziganism menas rasism mot romer. Antiziganism bygger på fördomar om att romer ser ut och...

Hi
Auschwitz port

Auschwitz

Auschwitz-Birkenau var ett förintelseläger som tyskarna byggde i centrala Polen under andra...

Hi
Koncentrationsläger

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra...

Hi
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Hi
Skallar

Brott mot mänskligheten

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold...

Hi
Judar

Upproret i Warszawa getto

Redan på hösten 1939 avspärrades den norra delen av Warszawa. Den delen av staden beboddes till...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Judar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-10-21

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap) om om judar - en av de nationella minoriteterna i Sverige. Avsnittet (del 3 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna