+ Visa hela artikelserien
S

Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.
Bild:

Idag finns internationella bestämmelser för militär intervention vid folkmord. Bilden är tagen i Kambodja där röda khmererna mördade omkring 1,7 miljoner människor mellan 1975-1979.

Humanitär intervention

En humanitär intervention har använts som benämning på en åtgärd som det internationella samfundet vidtar då mänskliga rättigheter kränks och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor. Detta kan utföras genom auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner.

Förenta nationerna har som uppgift att skydda och respektera de mänskliga rättigheterna. Det finns dock ingen klar definition om hur allvarligt de mänskliga rättigheterna ska kränkas för att en humanitär intervention ska vara legitim, men det finns fyra förutsättningar som man generellt sätt utgår ifrån. De förutsättningarna är att det existerar en humanitär kris eller ett folkmord i landet, eller att det pågår brott mot mänskligheten och/eller krigsförbrytelser.

Idag används begreppet ”humanitär” alltmer sällan i dessa sammanhang eftersom det inte bör förknippas med något militärt. Istället pratas snarare endast om intervention eller militär intervention.

Statens suveränitet

FN-stadgan har lagt grunden för internationell lag och folkrätt och baseras på stater som rättsobjekt. FN-stadgans principer utgår från staten och statens rättigheter under den så kallade suveränitetsprincipen. I denna artikel ingår också den territoriella integriteten och principen om icke-intervention som syftar till att det internationella samfundet inte ska beblanda sig i en stats inre angelägenheter, samt våldsförbundet vilket betyder att en stat inte får angripa en annan stats territorium med endast ett undantag - i självförsvar.

Statssuveräniteten brukar dateras tillbaka till Westfaliska freden 1648 då man beslöt att alla stater är suveräna över sina territorier och juridiskt likvärdiga gentemot varandra. Detta etablerade grunden till det system vi har idag- det internationella statssystemet med stater som centrala aktörer (Westfaliska statssystemet).

Folkrätten

Inom folkrätten talar man om tre internationella brott:

 1. Folkmord är en straffrättslig term som myntades under andra världskriget och i juridisk bemärkelse definieras i 1948 års folkmordskonvention.

  Folkmord definieras enligt folkmordskonventionen som handlingar begångna i avsikt att utplåna, helt eller delvis, en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder. Till sådana handlingar räknas dödande eller orsakande av allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar tillhörande en sådan grupp. Dit hör också att medvetet förorsaka levnadsbetingelser avsedda att åstadkomma fysiskt utplånande av en grupp, helt eller delvis, att genomföra åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen eller att tvångsförflytta barn tillhörande gruppen, till en annan grupp.
   
 2. Brott mot mänskligheten är: Omfattande kränkningar som begås som en del av ett vidsträckt eller sytematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningar. Brott mot mänskligheten kan begås under både krigs- och fredstid.

  Exempel på brott: mord, utrotning, förslavning, deportation eller tvångsförflyttning, tortyr, apartheid, våldtäkt, påtvingat havandeskap och annan form av sexuellt brott.
   
 3. Krigsförbrytelser är grava brott mot de fyra Genèvekonventionerna eller annan internationell lag rörande väpnad konflikt.

  Krigsförbrytelser gäller särskilt när de begås som en del av en plan eller en del av förövandet av sådana brott i stor skala.

  Krigsförbrytelser kan begås i både internationella och inhemska konflikter.

  Exempel på brott: kidnappning, attacker mot civila, våldtäkter.


Text: Svenska FN-förbundet
Hemsida: Svenska FN-förbundet UNA Sweden
 

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 02 mars 2014