Folkrätt - om folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Vad betyder egentligen folkmord? Vad är en humanitär intervention? Vad innebär statens suveränitet? Vad är brott mot mänskligheten? I den här artikeln kan du läsa en sammanställning kring ämnet folkrätt som svarar på frågorna.
S

Idag finns internationella bestämmelser för militär intervention vid folkmord. Bilden är tagen i Kambodja där röda khmererna mördade omkring 1,7 miljoner människor mellan 1975-1979.

Statens suveränitet

FN-stadgan har lagt grunden för internationell lag och folkrätt och baseras på stater som rättsobjekt.

FN-stadgans principer utgår från staten och statens rättigheter under den så kallade suveränitetsprincipen.

I denna artikel ingår också den territoriella integriteten och principen om icke-intervention som syftar till att det internationella samfundet inte ska beblanda sig i en stats inre angelägenheter, samt våldsförbundet vilket betyder att en stat inte får angripa en annan stats territorium med endast ett undantag - i självförsvar.

ANNONS

ANNONS

Statssuveräniteten brukar dateras tillbaka till westfaliska freden 1648 då man beslöt att alla stater är suveräna över sina territorier och juridiskt likvärdiga gentemot varandra. Detta etablerade grunden till det system vi har idag- det internationella statssystemet med stater som centrala aktörer (westfaliska statssystemet).

Humanitär intervention

En humanitär intervention har använts som benämning på en åtgärd som det internationella samfundet vidtar då mänskliga rättigheter kränks och man vill säkra de humanitära förhållandena för dessa människor. Detta kan utföras genom auktorisering av FN:s säkerhetsråd genom icke-militära sanktioner eller militära sanktioner.

Förenta nationerna har som uppgift att skydda och respektera de mänskliga rättigheterna. Det finns dock ingen klar definition om hur allvarligt de mänskliga rättigheterna ska kränkas för att en humanitär intervention ska vara legitim, men det finns fyra förutsättningar som man generellt sätt utgår ifrån. De förutsättningarna är att det existerar en humanitär kris eller ett folkmord i landet, eller att det pågår brott mot mänskligheten och/eller krigsförbrytelser.

Idag används begreppet ”humanitär” alltmer sällan i dessa sammanhang eftersom det inte bör förknippas med något militärt. Istället pratas snarare endast om intervention eller militär intervention.

Folkrätten

Inom folkrätten talar man om tre internationella brott:

1. Folkmord

Folkmord är en straffrättslig term som myntades under andra världskriget och i juridisk bemärkelse definieras i 1948 års folkmordskonvention.

Folkmord definieras enligt folkmordskonventionen som handlingar begångna i avsikt att utplåna, helt eller delvis, en grupp på nationella, etniska, rasmässiga eller religiösa grunder. Till sådana handlingar räknas dödande eller orsakande av allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar tillhörande en sådan grupp. Dit hör också att medvetet förorsaka levnadsbetingelser avsedda att åstadkomma fysiskt utplånande av en grupp, helt eller delvis, att genomföra åtgärder avsedda att förhindra födslar inom gruppen eller att tvångsförflytta barn tillhörande gruppen, till en annan grupp.

2. Brott mot mänskligheten

Brott mot mänskligheten är omfattande kränkningar som begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot civilbefolkningar. Brott mot mänskligheten kan begås under både krigs- och fredstid.

Exempel på brott: mord, utrotning, förslavning, deportation eller tvångsförflyttning, tortyr, apartheid, våldtäkt, påtvingat havandeskap och annan form av sexuellt brott.

3. Krigsförbrytelser

Krigsförbrytelser är grava brott mot de fyra Genèvekonventionerna eller annan internationell lag rörande väpnad konflikt.

Krigsförbrytelser gäller särskilt när de begås som en del av en plan eller en del av förövandet av sådana brott i stor skala.

Krigsförbrytelser kan begås i både internationella och inhemska konflikter.

Exempel på brott: kidnappning, attacker mot civila, våldtäkter.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad är folkrätt och vilken roll spelar FN-stadgan i den?
   
 2. Vad menas med "staters suveränitet" och hur relaterar det till westfaliska freden?
   
 3. Vad menas med en "humanitär intervention" och när anses det legitimt att genomföra en sådan?
   
 4. Hur definieras "folkmord" enligt folkmordskonventionen från 1948?
   
 5. Vilka handlingar klassificeras som "brott mot mänskligheten"?
   
 6. På vilket sätt skiljer sig "krigsförbrytelser" från de andra brotten som nämns inom folkrätten?

Fundera på:

 1. Varför kan det vara svårt att besluta när humanitär intervention är nödvändig?
   
 2. Nämn några positiva och negativa konsekvenser av ett militärt ingrepp i ett annat lands interna affärer för att stoppa brott mot mänskligheten.

Ta reda på:

 1. Nämn några exempel där det internationella samfundet har ingripit, eller valt att inte ingripa, i konflikter på grund av brott mot mänskligheten, och reflektera över konsekvenserna av dessa beslut.
   


Text: Svenska FN-förbundet 
Webbplats: Svenska FN-förbundet UNA Sweden
 

Artikelserie om FN och internationell säkerhetspolitik

+ Visa hela artikelserien
Senast uppdaterad: 6 november 2023
Publicerad: 2 mars 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

M
MLK i talarstolen

Svart kamp i sydstaterna

De svartas kamp för jämlikhet i USA, särskilt i sydstaterna, ledde under andra hälften av 1900-...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Euro - EU:s officiella valuta

Euro är EU:s valuta som idag används i 20 av EU:s medlemsländer. Sverige valde att inte införa euro...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Sh

Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna (MR) grundar sig i folkrätten och har en lång historia. De mänskliga rättigheterna...

Sh

Folkrätt och krigets lagar

Folkrätt är en del av internationell rätt. Internationell rätt kan beskrivas som regler som styr hur stater ska agera...

Sh

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Relaterade taggar

Sh
ICC logga

Internationell rätt

Ett väl fungerande internationellt rättssystem behövs för att kunna skydda folk i världens länder...

Sh
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Sh
Adolf Hitler 1933

Adolf Hitler

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands...

Sh
Porträtt

Josef Stalin

Josef Stalin (1878-1953) tog över som Sovjetunionens ledare efter Lenins död 1924. Under Stalins...

Sh
Barn bakom taggtråd.

Förintelsen

Förintelsen är den svenska benämningen på det folkmord som nazisterna utförde 1933-1945 på drygt...

Sh
Skallar

Folkmordet i Rwanda

Från april till juli 1994 utspelade sig ett folkmord i Rwanda då nästan en miljon invånare mördades...

Sh
emblem

Nationernas förbund (NF)

Nationernas förbund, förkortat NF, var en föregångare till Förenta nationerna (FN) och upprättades...

Sh
FN:s emblem

FN

Den internationella freds- och säkerhetsorganisationen Förenta nationerna (FN) tillkom formellt den...

Sh
Flyktingläger

Flyktingar

Krig, konflikter och naturkatastrofer har varit vanligt förekommande genom hela mänsklighetens...

Sh
Koncentrationsläger

Koncentrationsläger och förintelseläger

Koncentrationsläger och förintelseläger förknippas i våra dagar mest med Förintelsen under andra...

Sh
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Sh
Skallar

Brott mot mänskligheten

Begreppet brott mot mänskligheten användes redan 1890 för att beskriva den belgiska kungen Leopold...

Sh
Idi Amin

Folkmordet i Uganda

De stora massakrer och utrensningar som skedde under diktatorn Idi Amins regim i Uganda mellan 1971...

Sh
Glob

Internationella organisationer

Allteftersom utvecklingen har gått mot en globaliserad värld har även behovet av internationella...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
S

Vad var Sovjetunionen?

av: Mattias Axelsson
2022-03-03

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia och samhällskunskap) om Sovjetunionen.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna