Tagg om Potsdamkonferensen
Bild:
Winston Churchill, Harry S. Truman och Josef Stalin i ett trippelhandslag.

Potsdamkonferensen

I juli 1945 när Tyskland var besegrat, ägde en konferens rum mellan segrarmakterna i Potsdam utanför Berlin. Under konferensen enades de allierade bl.a. om hur Tysklands gränser skulle se ut efter andra världskriget. Storbritannien, USA och Sovjetunionen kom här också överens om att förbjuda nazistiska organisationer och att ställa de ansvariga för tyskarnas krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten inför rätta av en internationell domstol. Detta fick sin följd i de s.k. Nürnbergrättegångarna.

Under Potsdamkonferensen framträdde tydligt konflikten mellan Väst och Öst. Många av de motsättningar som nu kom upp till ytan berodde på att den militära situationen hade förändrats sedan Jaltakonferensen tidigare samma år. Sovjetunionen hade sedan dess flyttat fram sina militära positioner överallt. Vid tidpunkten för Potsdamkonferensen behärskade Sovjetunionen hela Östeuropa och stora delar av Asien. Det som parterna kommit överens om vid Jaltakonferensen hade heller inte efterlevts av Stalin och Sovjetunionen. Potsdamkonferensen slutade därför i vissa grundbeslut men utan full enighet.

I den s.k. Potsdamdeklarationen den 26 Juli 1945, hotade USA:s nytillträdde president Harry S Truman Japan med total förstörelse om inte landet gick med på en villkorslös kapitulation. Japanerna vägrade. Några dagar efter konferensens slut, den 6 augusti, fälldes den första amerikanska atombomben över den japanska staden Hiroshima och den 9 augusti fälldes ytterligare en atombomb över staden Nagasaki. Den 15 augusti 1945 kapitulerade Japan och andra världskriget var slut.

Beslutet av att fälla atombomber över Japan har av vissa bedömare ansetts som en styrkedemonstration och varning från USA gentemot Sovjetunionen. Från Potsdamkonferensen och framåt blev relationerna mellan USA och Sovjetunionen alltmer frostigt.
Läs vidare om kalla kriget >
 

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Hemsida: Poetzsch Historica

 

Här hittar du material med anknytning till Potsdamkonferensen.

Uppdaterad: 
14 juni 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Potsdamkonferensen

Sortera efter:
          

Föreläsning (14:55 min) där gymnasieläraren Anders Larsson berättar om kalla krigets orsaker, händelseförlopp och varför det slutade.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:32 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om bakgrunden till Tysklands delning efter andra världskriget.

Spara som favorit
          

En introduktion (13:27 min) till det kalla krigets inledning och perioden fram till och med Kubakrisen i några nedslag. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Easymans första genomgång (31:40 min) om kalla kriget. Här berättas om orsakerna och upptakten till kalla kriget. Filmen riktar sig till gymnasiets grundkurs i historia.

Spara som favorit
          

På Anne Franks webbguide hittar du massor av fakta om andra världskriget och Förintelsen. Här kan du läsa om Nazityskland, Adolf Hitler, krigets början, förlopp och slut, Förintelsen, Jaltakonferensen, Tysklands kapitulation, Nationernas Förbund, FN:s födelse, och mycket annat.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den politiska händelseutvecklingen i början av det kalla kriget. Fokus ligger på stormakternas inverkan på världspolitiken. Efter andra världskrigets slut var världen delad i två delar: en kapitalistisk, ledd av USA, och en kommunistisk, med Sovjetunionen som dominerande makt. Kampen mellan dessa två supermakter kom att dominera de fyrtio åren efter andra världskriget...

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa kortfattat om andra världskrigets händelseförlopp och följder. Det krig som började i Europa 1939 kom så småningom att knytas samman med Japans krig mot Kina i Asien. Här behandlas de två krigsskådeplatserna var för sig.

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Populär Historia kan du läsa om Potsdamkonferansen 1945, då Europas karta ritades om och grunderna till kalla kriget befästes. När vapnen hade tystnat i Europa samlades ledarna för USA, Sovjetunionen och Storbritannien för att besluta om framtiden. Men motsättningarna mellan öst och väst var redan tydliga…

Spara som favorit