M
Tagg
Uppror
Pragvåren 1968 fick ett brutalt slut när ryssarna invaderade Tjeckoslovakien.

Pragvåren

Pragvåren är benämningen på den reformperiod som ägde rum under våren och sommaren 1968 i det kommuniststyrda Tjeckoslovakien (dagens Tjeckien och Slovakien). Reformerna gillades inte av Sovjetunionen som lät invadera landet och återställa den gamla ordningen.

När Alexander Dubcek i januari 1968 valdes som ny ledare för kommunistpartiet och regeringen i Tjeckoslovakien, fick folket en ledare som ville reformera landet och göra upp med partiets stalinistiska förflutna. Dubcek ville istället införa en socialism med mänskligt ansikte.

ANNONS

ANNONS

Dubcek började därefter under den s.k. Pragvåren att demokratisera Tjeckoslovakien.

Pragvåren innebar bland annat att yttrandefrihet infördes i landet. Reformerna skapade en stark optimism bland befolkningen.

För att lugna den kommunistiska ledningen i Moskva försäkrade Dubcek att Tjeckoslovakien även i fortsättningen skulle vara helt lojal mot Sovjetunionen och Warszawapakten. För Sovjetunionens ledare Leonid Brezjnev fanns dock inget utrymme för dialog eller spelrum. Istället utformade han Brezjnevdoktrinen i vilken det konstaterades att Sovjetunionen och dess allierade hade rätt att ingripa i varje broderland där socialismen var hotad. Genom denna förklaring var Dubceks Pragvår dömd att gå under.

Den 21 augusti 1968 invaderades Tjeckoslovakien av 250 000 soldater från Warszawapakten. Reformrörelsen krossades. Dubcek arresterades och avsattes.

LÄS MER: Efterkrigstidens huvudlinjer 1945-1991

LÄS MER: Kalla kriget

PODCAST: Vad var kalla kriget?


FÖRFATTARE

Text: Johnny Poetzsch, SO-lärare och författare
Webbplats: Poetzsch Historica

Här hittar du material som handlar om Pragvåren 1968.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Pragvåren

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

S

Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991

av: Per Höjeberg
2015-09-10

1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt sina hemländer med järnhand uppbackad av sovjetiska bajonetter...

+ Läs mer

Podcast om Pragvåren

SO-rummet podcast icon
M

Vad var kalla kriget?

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

+ Läs mer

Länkar om Pragvåren

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS