Tagg om Berlinblockaden
Bild:
Ett flygplan landar i Berlin under blockaden 1948.

Berlinblockaden

Berlinblockaden var ett försök från Sovjetunionens sida i början av kalla kriget (24 juni 1948 till 12 maj 1949) att få västmakterna att ge upp Västberlin. Västmakterna lyckades till slut häva blockaden genom att flyga in förnödenheter till Berlin.

Berlinblockaden resulterade i att Västtyskland bytte huvudstad från Västberlin, som låg långt inne på östtyskt territorium, till den västtyska staden Bonn vars geografiska läge var mindre sårbart för utländsk inblandning.

Bakgrund och händelseförlopp
Marshallplanen kom att bli en del i spelet om Tyskland och huvudstaden Berlin som enligt Jaltaöverenskommelsen hade delats upp i fyra ockupationszoner. Tanken hade varit att denna uppdelning skulle vara tillfällig, och att zonerna skulle slås ihop när väl Tyskland hade avrustats, nazisterna straffats och en demokratisk regering hade installerats. Det dröjde dock inte länge förrän motsättningarna mellan ockupationsmakterna blev stora. Detta kom till uttryck inte minst på det ekonomiska området. Sovjetunionen ville driva igenom ett enormt skadeståndskrav gentemot Tyskland för att på så sätt få resurser till det egna återuppbyggnadsarbetet i hemlandet. Ryssarna började därför montera ner östtyska fabriker som de fraktade hem.

USA motsatte sig kraven på tyskt skadestånd och var rädda för att ett alltför stort skadeståndskrav skulle hämma och begränsa den ekonomiska utvecklingen, inte bara i Tyskland, utan även i övriga Europa. Enligt dem gällde det istället att få fart på det tyska näringslivet och att knyta det till marknadsekonomin. USA bidrog till detta genom den s.k. Marshallhjälpen, och för att ytterligare förbättra den ekonomiska stabiliteten i Tyskland lät man 1948 införa en gemensam tysk valuta, benämnd D-mark. Samtidigt slogs de tre västliga ockupationszonerna samman till en ekonomisk enhet (som senare blev Västtyskland).

Ryssarna gillade inte de västallierades ekonomiska reformer och anklagade västmakterna för att vilja dela upp Tyskland. Konflikten blev ännu mer tillspetsad när västmakterna även lät införa D-marken i sin del av Berlin (Västberlin).

Sovjet svarade med att den 24 juni 1948 spärra väg- och tågförbindelserna västerifrån till staden. Denna händelse kom att kallas Berlinblockaden och var den första allvarliga konfrontationen mellan Öst och Väst under det kalla kriget. Risken för en militär konfrontation var tidvis överhängande. Det stora problemet för västmakterna och för befolkningen i Västberlin var att staden låg som en ö mitt ute i den sovjetiska ockupationszonen av östra Tyskland (DDR). Att ta sig dit var enbart möjligt med hjälp av bil och tågförbindelser från västmakternas ockupationszoner i västra Tyskland. Dessa förbindelser var nu stängda.

Genom ett avtal skrivet med ryssarna under Jaltakonferensen 1945 hade dock västmakterna erhållit tre flygkorridorer. Dessa utnyttjades nu genom att organisera en luftbro som förde in livsmedel, bränsle och andra förnödenheter till de två miljoner människorna som bodde i Västberlin. När luftbron var som mest intensiv landade ett flygplan varje minut i Västberlin.

Efter nästan ett år tvingades Sovjetunionen ge upp varefter vägförbindelserna öppnades igen. Berlinblockaden slutade därmed som en propagandaseger för västmakterna.

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen

Relaterade taggar:

Här hittar du material som kan relateras till Berlinblockaden.

Uppdaterad: 
17 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Podcast om Berlinblockaden

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

Länkar om Berlinblockaden

Sortera efter:
          

Faktasida på finska Yle där du kan läsa kortfattat om kalla kriget. Här berättas bland annat om Berlinblockaden, kapprustning, kärnvapen och månlandningen. Det kalla kriget bottnade i stormakternas ideologiska skillnader. Västvärlden stod för en marknadsliberal ekonomi och ett demokratiskt samhällssystem, samtidigt som Sovjetunionen förespråkade en statligt styrd planekonomi och diktatur. En konflikt blev oundviklig i längden...

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:32 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om bakgrunden till Tysklands delning efter andra världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om bakgrunden och början på kalla kriget. Här berörs bl.a. Potsdamkonferensen, Järnridån, Trumandoktrinen, Marshallhjälpen och Berlinblockaden.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (4:37 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar lite om hur det kalla kriget startade.

Spara som favorit
          

En introduktion (13:27 min) till det kalla krigets inledning och perioden fram till och med Kubakrisen i några nedslag. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Easymans första genomgång (31:40 min) om kalla kriget. Här berättas om orsakerna och upptakten till kalla kriget. Filmen riktar sig till gymnasiets grundkurs i historia.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (31:12 min) där historieläraren Joakim Wendell berättar om inledningen på det kalla kriget fram till början av 1950-talet. Här berörs de två supermakternas ideologier, Europas uppdelning, USA:s politik i efterkrigstidens Europa, Sovjetunionens politik, kärnvapenfaktorn, Tysklands delning, Koreakriget, m.m.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

Avsnitt på Joakim Wendells hemsida Historia 2 där du kan läsa om den politiska händelseutvecklingen i början av det kalla kriget. Fokus ligger på stormakternas inverkan på världspolitiken. Efter andra världskrigets slut var världen delad i två delar: en kapitalistisk, ledd av USA, och en kommunistisk, med Sovjetunionen som dominerande makt. Kampen mellan dessa två supermakter kom att dominera de fyrtio åren efter andra världskriget...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om kalla kriget ur olika perspektiv. Kalla kriget var en period av skarpa motsättningar utan konventionellt krig, mellan främst Sovjetunionen och USA, samt deras respektive allierade stater, från omkring 1946, då andra världskriget slutade, till omkring 1990...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om USA:s luftbro som räddade Västberlin 1949. Under några dramatiska månader för 60 år sedan skärptes motsättningarna mellan Sovjetunionen och västmakterna. Tysklands och Berlins öde stod på spel…

Spara som favorit

Relaterade taggar