Tagg om Berlinmuren
Bild:
Endast omkring 5 000 personer lyckades rymma till väst efter 1961.

Berlinmuren

Berlinmuren runt Västberlin byggdes 1961 av kommunistregimen i Östtyskland för att förhindra östtyskar från att lämna landet via Västberlin. Åren 1949-1961 flydde 2,7 miljoner människor till väst via Berlin.

Berlinmuren blev med tiden ett monument för kalla kriget och kom i västvärlden att stå som symbol för kommunistisk diktatur och ofrihet i öst.

Berlinmuren revs 1989 i samband med återföreningen av Tyskland.

Fördjupning
Berlinmurens uppförande kom som en överraskning för den tyska befolkningen i Berlin när östtyska soldater, poliser och arbetare natten mellan den 12:e och 13:e augusti 1961 började uppföra en tre meter hög betongmur försedd med vakttorn och skjutklara soldater genom de centrala delarna av staden. Samtidigt började den östtyska regimen att omgärda Västberlin med taggtråd, och stänga av alla tillfartsleder och vägar mellan den östra och västra delen av staden.

Före murens tillkomst hade gränsen mellan Öst- och Västberlin varit tämligen obevakad och berlinarna hade kunnat promenera eller ta tunnelbanan över till den andra sidan. Nu stängdes gränsövergångarna och alla fönster i byggnaderna vid gränsen murades igen. Allteftersom tiden gick revs också byggnader intill gränsen på den östtyska sidan så att man lättare kunde bevaka zonen intill muren. Samtidigt kompletterades muren med ytterligare vakttorn, diken, minfält och automatiska övervakningsanordningar.

Orsaken till Berlinmurens uppförande var att Östtyskland höll på att tömmas på människor, främst på unga och välutbildade medborgare. I och med detta hotades hela Östtysklands och det kommunistiska systems överlevnad. Från 1949 till 1961 hade 2,7 miljoner människor lämnat landet för friheten i Västtyskland. Nu stoppades detta. Hädanefter var en flykt över eller under muren förenad med livsfara. Trots detta lyckades omkring 5000 personer att fly till Västberlin fram till murens fall den 9:e november 1989. Beräkningar visar samtidigt att ca 150-200 personer dödades vid dessa flyktförsök.

Enligt den östtyska kommunistregimen var det officiella syftet med Berlinmuren att förhindra inkräktare från väst att ta sig in i landet. De östtyska ledarna gav den därför namnet "Den antifascistiska skyddsmuren".

För västvärldens människor (och många av de instängda östtyskarna) utgjorde Berlinmuren en konstruktion som tydligt visade upp den fysiska järnridå som skilde östblocket från länderna i väst. Muren blev på så sätt en symbol för ofrihet och för den kommunistiska diktaturen som växte fram i Östeuropa under kalla kriget.
 

Text: Johnny Poetzsch och Robert de Vries (red.), lärare i historia och andra samhällsorienterande ämnen
Hemsida: Poetzsch Historica

Läs mer om Berlinmuren >

Här hittar du material med anknytning till Berlinmuren.

Uppdaterad: 
17 januari 2018
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Artiklar om Berlinmuren

M
Carsten Ryytty
2016-05-21
Den 9 november 1989 var dagen då Berlinmuren föll. Då framträdde en av Östtysklands partiledare i TV och förkunnade att östtyskarna nu kunde resa fritt vart de ville utan tillstånd och utan att...
S
Leif Löwegren
2015-09-16
Berlinmuren restes 1961 runt Västberlin för att hindra östtyska medborgare att fly till väst. Under det kalla kriget blev muren en symbol för ofrihet och kommunistiskt tvång. När sedan...
S
Per Höjeberg
2015-09-10
1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt...

Podcast om Berlinmuren

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2016-04-06

Kristoffer, Julia och Mattias tar sig an kalla kriget. Vad var det för något? När började och när slutade det? Och fanns det andra saker än väpnade konflikter som var viktiga?

Länkar om Berlinmuren

Sortera efter:
          

Läxhjälpsfilm (16:04 min) där två SO-lärare går igenom några av de viktgaste händelserna under 1900-talet. Filmer är extra bra för att snabbt se hur många politiska och/eller  ekonomiska händelser hänger ihop.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:16 min) av SO-läraren Håkan som ger en sammanfattning av kalla kriget inklusive Berlinmuren.

Spara som favorit
          

Webbföreläsning (4:48 min) där Anna Hälinen, SO-lärare och IKT-pedagog, berättar om kalla krigets slut.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång (4:32 min) där historieläraren Mattias Axelsson berättar om bakgrunden till Tysklands delning efter andra världskriget.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 5 av 5, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om Sovjetunionens nedgång och fall 1979-1991 - slutet på kalla kriget.

Spara som favorit
          

Lättöverskådlig genomgång (16:05 min) där SO-läraren Daniel Johansson tillsammans med en kollega berättar om några av 1900-talets huvudlinjer och viktigaste händelser. Här berörs bl.a. första världskriget, andra världskriget, kalla kriget, Berlinmurens fall 1989, Gulfkriget 1990, Jugoslavienkriget 1991-1998, folkmordet i Rwanda 1994, terrorattacken mot World Trade Center 2001 samt de nya förhållandena som nu gäller i världen i början av 2000-talet.

Spara som favorit
          

Del 13 av 16 "Från dröm till terror – en film (7:11 min) av Forum för levande historia om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten". LÖSENORD + övningar och lärarhandledning till filmen hittar du här. Avsnitten får endast användas i utbildningssyfte. Du som är lärare kan se filmen tillsammans med dina elever. Du kan även se filmen i Forum för levande historias filmrum:
1. Intro 4.40 | 2. Kommunismens rötter 3.50 | 3. De ryska revolutionerna 8.30 | 4. Den röda terrorn 4.30 | 5. Sovjetunionen bildas 6.00 | 6. Fånglägersystemet Gulag 10.30 | 7. Den stora svälten 6.40 | 8. Den stora terrorn 6.30 | 9. Rädslan för världsrevolution 4.00 | 10. Propaganda 7.00 | 11. Hitler och Stalin 7.15 | 12. Bakom järnridån 7.30 | 13. Perestrojka och glasnost 7.00 | 14. Mao i Kina 10.15 | 15. Röda khemererna i Kambodja 12.30 | 16. Slutord 3.15

Spara som favorit
          

I tidningen Offensiv, som drivs av Rättvisepartiet Socialisterna kan du läsa om Berlinmurens fall och vad som hände i Östtyskland efteråt, betraktat ur ett socialistiskt perspektiv.

Spara som favorit
          

Dokumentär (47 min) i SVT:s Öppet arkiv. Berlinmuren föll den 9 november 1989 och glädjescenerna var förståeligt nog nästan hysteriska. Men hur gick det sedan? Den mentala muren mellan befolkningen i östra och västra Berlin har inte varit helt lätt att riva. En dokumentär av Ingrid Thörnqvist.

Spara som favorit
          

En introduktion (13:27 min) till det kalla krigets inledning och perioden fram till och med Kubakrisen i några nedslag. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Presentation (5:33 min) som handlar om det kalla krigets slut med fokus på Sovjetunionens sammanbrott och Berlinmurens fall. Filmen är gjord av Hans Strömhäll som är gymnasielärare i historia och svenska.

Spara som favorit
          

Pedagogisk genomgång i form av ett bildspel (41:07 min) där historieläraren Joakim Wendell fortsätter att berätta om kalla kriget fram till dess upplösning. Presentationen tar upp Kubakrisen, Vietnamkriget, det sovjetisk-afghanska kriget och Sovjetunionens upplösning. Dessutom nämns Stanislav Petrov, mannen som räddade världen från ett kärnvapenkrig.

Spara som favorit
          

På kalla-kriget.se kan du läsa om det mesta som har med kalla kriget att göra. Här berättas om dess rötter i andra världskriget, kärnvapen, ideologier, konflikterna, totalförsvarstanken m.m. Webbsidan belyser kalla kriget ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Du kan läsa om de stora konflikterna under perioden, samt om händelseutvecklingen i många enskilda länder runt om i världen.

Spara som favorit
          

På SR:s hemsida kan du lyssna på ett program (ca 19 min) ur Historiska klubben som handlar om när Berlinmuren föll, hösten 1989. Walburga Habsburg Douglas var på plats. Hon berättar om vad som egentligen hände när de symboliskt klippte sönder taggtråden och vilken ny syn hon har fått på händelserna idag.

Spara som favorit
          

På Vetamix innehållsrika webbsida kan du se en film (4:27 min) om Berlinmurens uppkomst och livet i Östtyskland (DDR) fram till 1989 då muren revs. Sök själv på webbplatsen så hittar du fler filmer i ämnet. Vetamix är en finlandssvensk skolsida för elever och dig som undervisar.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Berlinmurens historia. Sommaren 1961 konstaterade förvånade berlinbor att en avspärrning i betong byggdes tvärs igenom deras stad. Berlinmuren, som föll för 20 år sedan, blev kalla krigets mest påtagliga symbol...

Spara som favorit
          

På Peter Englunds hemsida kan du läsa en essä om Berlinmurens fall och vad som egentligen låg bakom det hela.

Spara som favorit