M
Tagg
DDR
Västtyskland (BRD) och Östtyskland DDR).

DDR

DDR (1949-1990) var den östtyska förkortningen för Tyska demokratiska republiken (Deutsche Demokratische Republik) som i allmänhet benämns Östtyskland.

När Nazityskland besegrades av de allierade under andra världskriget, blev det upp till segrarmakterna USA, Storbritannien, Frankrike och Sovjetunionen att bestämma vad som skulle hända med landet.

Konsekvensen blev att Tyskland helt enkelt delades i en västlig del, Västtyskland (BRD), som till en början kontrollerades och stöttades av västmakterna; och en kommunistisk östlig del, Östtyskland (DDR), som kontrollerades av Sovjetunionen. Huvudstaden Berlin delades också i en östlig och en västlig del, med Västberlin som en enklav i Östtyskland (Bonn var huvudstad i Västtyskland).

I mer än fyra årtionden - under kalla kriget - existerade två Tyskland sida vid sida.

I november 1989 lättade den östtyska kommunistregimen på utresereglerna. Detta visade sig vara slutet för DDR. Staten upphörde att existera den 3 oktober 1990 då dess delstater, som tidigare under året hade ansökt om inträde i Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland), återförenades med Västtyskland.

I dagligt tal kallas det enade landet för Tyskland. Det officiella namnet är Förbundsrepubliken Tyskland.

LÄS MER: Berlinmuren

PODCAST: Delningen av Tyskland efter andra världskriget

FÖRFATTARE

Text: Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia, samhällskunskap och religionskunskap

Här hittar du material som kan relateras till Östtyskland (DDR).

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om DDR

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

+ Läs mer

Artiklar om DDR

S

Östtyskland och Östberlin under kalla kriget

av: Carl-Henrik Larsson
2020-12-14

Den 9 november 1989 öppnades Berlinmuren, den främsta symbolen för kalla kriget. Mindre än ett år senare slutade Östtyskland (DDR) att existera. I denna artikel ska vi bland annat titta närmare på vilka synliga spår från forna DDR som finns bevarade i dagens Berlin, samt även berätta historien bakom Östtysklands och murens tillkomst...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M
Flaggor

Fem europeiska länder som slutat att finnas de senaste hundra åren

av: Mattias Axelsson
2016-02-12

Europas karta har genomgått stora förändringar under det senaste århundradet. Länder som Östtyskland och Jugoslavien har delats och upplösts, medan andra, som Sovjetunionen, har försvunnit helt. Österrike-Ungern och det Osmanska riket är också exempel på stater som en gång var mäktiga men som inte längre existerar. Deras historier visar hur politiska och sociala omvälvningar kan förändra kartan och därmed också människors liv...

+ Läs mer

S

Östeuropa och Ryssland efter kommunismens fall

av: Leif Löwegren
2015-09-16

Berlinmuren restes 1961 runt Västberlin för att hindra östtyska medborgare att fly till väst. Under det kalla kriget blev muren en symbol för ofrihet och kommunistiskt tvång. När sedan Berlinmuren föll den 9 november 1989 gick startskottet för de östeuropeiska kommunistregimernas sönderfall och det kalla krigets avveckling...

+ Läs mer

S

Kommunistregimernas fall i Central- och Östeuropa 1989-1991

av: Per Höjeberg
2015-09-10

1989 hamnade händelserna i Centraleuropa i centrum för världens intresse. Kommunistpartierna i Östtyskland, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, och Bulgarien hade alltsedan andra världskriget styrt sina hemländer med järnhand uppbackad av sovjetiska bajonetter...

+ Läs mer

Podcast om DDR

SO-rummet podcast icon
M

Delningen av Tyskland efter andra världskriget

av: Julia, Mattias och Johannes
2018-03-14

Julia, Mattias och Johannes tar sig an hur det gick till när Tyskland delades i (Väst- och Östtyskland efter andra världskriget). Vad hände och varför?

+ Läs mer

Länkar om DDR

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS