Sveriges militära försvar

Försvarsmakten i Sverige finns till för att försvara det svenska territoriet, invånarnas frihet och rätt att leva som hen själv väljer. Svensk militär är med och bidrar till att skapa fred och säkerhet på andra platser i världen. Försvarsmakten är uppdelad i olika grenar som till exempel armén, flygvapnet, marinen, cyberförsvar och hemvärnet.
M

Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 24 300 personer. Av dem är cirka 23 procent kvinnor och 77 procent män.

Försvarsmakten är en myndighet som lyder under den svenska regeringen. Regeringen bestämmer också hur mycket pengar som ska gå till Försvarsmakten. Den högste chefen för försvaret har titeln Överbefälhavare (ÖB) och utses av regeringen.

Försvarsmakten har till uppgift att hjälpa till så viktiga samhällsfunktioner fortsätter fungera vid kriser, katastrofer och i värsta fall krig. Försvarsmakten är med och bidrar till fred och säkerhet i världen genom att skicka personal för bevakning och utbildning till oroliga platser.

Armén

Armén är den gren av Försvarsmakten som ska möta ett hot eller fiende på marken. Inom armén finns olika förband och enheter med olika uppgifter. Varje uppgift övas mycket så soldaterna blir experter på sitt uppdrag.

ANNONS

ANNONS

Armén består av mycket mer än infanterisoldater, vilket kan vara det som först kommer till tankarna. Artilleriet och luftvärnet ska försvara landet med till exempel kanoner och robotar mot angrepp på marken, till sjöss eller från luften.

I armén finns också mekaniserade förband som använder stridsvagnar och stridsfordon. Andra förband behövs för att andra ska kunna strida som till exempel ledningsförband, ingenjörförband och underhållsförband.

Värnplikten är avgörande för att kunna upprätthålla och utveckla Sveriges militära förmåga. Den gäller för både män och kvinnor.

Flygvapnet

Även inom flygvapnet finns flera förband med olika uppgifter och som är experter på sin uppgift.

Flygvapnet arbetar både inom Sveriges gränser och med internationella uppdrag. Transportflygförband och helikopterflottiljen hjälper även det civila samhället vid krissituationer.

Flygvapnets stridsledning och luftbevakning övervakar och försvarar det svenska luftrummet dygnet runt, året om. Om något annat lands flygvapen flyger över svenskt luftrum utan tillstånd kan stridsledningen kalla in stridsflygplan för att möta främmande flygplan.

Marinen

Marinen övervakar Sveriges vatten och kuster och ser till att de är under svensk kontroll. Marinen har en mängd olika typer av fartyg och enheter med olika uppdrag för att skydda svenskt territorium.

Ubåtsflottiljen är tränad för att göra insatser på över och under vattenytan. Amfibieförbanden arbetar med att skydda kusterna och fungerar även som en länk mellan marinen och armén. Fartyg och enheter från marinen skyddar även svensk civil sjöfart och fiske om det behövs.

Cyberförsvar

Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett väpnat angrepp.

Cyberförsvaret jobbar med att hitta cyberhot och med omvärldsbevakning. Cybersoldater sammanställer rapporter kring händelser på internet utifrån bland annat bloggar och media.

ANNONS

ANNONS

Hemvärnet

Hemvärnet är en del av Försvarsmakten och hemvärnsförbanden är moderna krigsförband. Huvuduppgift är att skydda, bevaka, och stödja samhället vid kris.

Skogsbränder, översvämningar, pandemier eller att delta i sökandet efter försvunna personer är exempel på då hemvärnet kan hjälpa till. De som är med i Hemvärnet är frivilliga som har civila jobb.
 

Mönstring

Ett mönstringsunderlag skickas ut till nästan alla invånare det år de fyller 18. Det är ett digitalt frågeformulär som består av ett antal frågor där svaren avgör om du blir kallad till mönstring eller inte.

Mönstringen består av olika tester, undersökningar, intervjuer och bedömningar. Om du gör en godkänd mönstring får du träffa en handläggare som ger dig ett preliminärt besked om du ska göra värnplikten och i så fall var.

Lumpen

Den militära grundutbildningen brukar kallas för ”lumpen”. Uttrycket kommer från det tidiga 1900-talet då soldaterna fick slitna och välanvända uniformer när de ryckte in. Soldaterna tyckte att kläderna inte var mer än lumpor vilket betyder gammalt, slitet klädesplagg.

Vapenfri tjänst

Om du är övertygad om att du inte kan använda vapen mot en annan människa kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen. Då kan du bli krigsplacerad inom det civila försvaret.
 


LÄS MER: Sveriges beredskap

LÄS MER: Totalförsvaret

LÄS MER: Frivilliga försvarsorganisationer

LÄS MER: Hemberedskap

LÄS MER: Det svenska försvaret under 1900-talet

LÄS MER: Svensk säkerhetspolitik under 1900-talet

LÄS MER: Från centralförsvar till allmän värnplikt

Extern länk: Krisinformation

Extern länk: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Extern länk: Om krisen eller kriget kommer  [PDF från MSB]

Användbara begrepp

Amfibieförband: Soldater som skyddar Sveriges kuster med hjälp av små enheter, snabbgående båtar, minor, robotar och granatkastare. Amfibieförbanden fungerar som en länk mellan marinen och armén.

Artilleriförband använder sig av artilleri, som är ett samlingsnamn för tyngre vapen. Vid ett artilleriförband arbetar du med indirekt bekämpning, vilket betyder att du skjuter mot mål som du inte kan se från skjutplatsen.

Flottilj: Militär enhet som består av fartyg eller flygplan.

Förband: Enhet inom militären som är förberedda för en viss uppgift i krig eller fred.

Infanterist: Soldat som strider på marken.

Ingenjörförband förändrar terrängen på olika sätt för att underlätta för egna soldater och försvåra för fienden. Röjning av ammunition och minor.

Ledningsförband: Kommunikation, informationshantering, kartläggning, IT, psykologiska operationer.

Luftrum: Områden i luften som är indelat i zoner. Zonerna är större än ett lands markterritorium.

Luftvärnsförband skyddar mot hot från luften, som fientliga helikoptrar, flygplan, granater eller raketer.

Territorium: Land-, vatten- och luftområde innanför ett lands gränser.

Underhållsförband ansvarar för att de stridande förbanden har förnödenheter, tillgång till sjukvård och möjlighet för reparationer av materiel.
 

Visste du att:

 • År 1901 infördes allmän värnplikt för män i åldern 21-40.
   
 • Från år 1989 kunde kvinnor göra värnplikten endast om avsåg att gå officersutbildningen.
   
 • Från år 1994 fick kvinnor göra allmän värnplikt utan att behöva söka sig till officersutbildningen.
   
 • Uttrycket mönstring kommer från generalmönstring som förr användes när officerare och befäl inspekterade soldater.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vilken titel har den högste militära chefen för Försvarsmakten?
   
 2. Förutom att försvara Sverige vid en attack, vilka andra uppgifter har Försvarsmakten?
   
 3. Vad är skillnaderna mellan armén, flygvapnet och marinen?
   
 4. Vilka uppgifter har hemvärnet?
   

 

Text: MSB och Statens Försvarshistoriska museer
Webbplats: MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Webbplats: Rädd eller beredd?

 

Senast uppdaterad: 14 november 2023
Publicerad: 11 april 2023

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Votering i riksdagen

Sveriges riksdag - en representativ demokrati

I Sverige har vi en representativ demokrati. Det innebär att vi väljer våra representanter till...

Jämställdhet i Sverige - hur ser det ut idag?

Den här artikeln handlar om hur det ser ut med jämställdheten i Sverige inom områdena politik,...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

EU:s regler, lagar och säkerhetspolitik

I EU finns regler och lagar som gäller för alla medlemsländer. EU har sin egen domstol i Luxemburg...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

M
Fake news

Desinformation

Vi översköljs varje dag av floder av information. Mobilen, datorn, surfplattan, radio, TV,...

S
Centralförsvarstanken

Från centralförsvar till allmän värnplikt

Efter att Sverige hade förlorat Finland 1809 uppstod ett nytt geopolitiskt och utrikespolitiskt...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Ge

Naturkatastrofer, miljöhot och samhällets sårbarhet

Avsnittet tar upp olika sorters naturkatastrofer och orsakerna bakom dessa samt hur individer och samhällen kan...

Sh

Sveriges beredskap

Sveriges beredskap handlar om att förebygga och vara beredd på att hantera hot mot vårt samhälle om de blir verklighet.

Sh
Karta

Fakta om Sverige

Aktuell samhällsfakta om Sverige. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Sh
JAS

Svensk säkerhetspolitik

Omvärlden är i ständig och ofta snabb förändring. Svensk säkerhet påverkas av både händelser i vårt...

Sh
emblem

Värnplikt

Värnplikten var från 1901 ett sätt för den svenska staten att forma, fostra och utbilda majoriteten...

Sh
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Sh
vapen

Vapen

Lika länge som det har funnits människor så har det funnits vapen av olika former. De forntida...

Sh
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Vad är NATO?

av: Mattias Axelsson
2022-02-16

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap och historia) om NATO och dess historia. Vad är NATO?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Att bemöta klimatförnekelse

av: Mattias Axelsson
2021-12-16

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, intervjuar Mattias Axelsson (gymnasielärare) klimatforskaren Kjell Vowles (forskare på Chalmers) om vilka argument som används för att förneka mänsklig påverkan på klimatet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Vad är biologisk mångfald?

av: Mattias Axelsson
2021-05-17

I veckans avsnitt, som görs på uppdrag av Naturskyddsföreningen i samarbete med SO-rummet pratar vi med Erik Hansson (naturjournalist) om biologisk mångfald och biologiska mångfaldens dag som infaller 22 maj.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Parisavtalet

av: Mattias Axelsson
2021-04-05

I veckans avsnitt, som görs i samarbete med Naturskyddsföreningen, pratar Mattias Axelsson om Parisavtalet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sverigefinnar - en av Sveriges nationella minoriteter

av: Mattias Axelsson
2021-02-22

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. samhällskunskap) om sverigefinnar. Avsnittet (del 1 av 5) ingår i en poddserie om Sveriges fem nationella minoriteter.

+ Lyssna