Bröderna Wright och flygets tidiga historia

I årtusenden har människan drömt om att kunna flyga som fåglarna - att fri och obunden sväva över marken. Det finns mängder med berättelser om hur människor lyckats flyga med hjälp av mattor, trollhästar, kvastar och kanonkulor. En av antikens myter berättar om hur Ikaros med hjälp av konstgjorda vingar kunde flyga, men i sitt högmod flög alltför nära solen; vaxet som höll fast vingarna smälte, och han störtade mot döden. I början av 1900-talet lyckades bröderna Wright uppfylla människans mångtusenåriga dröm – men då var plötsligt ingen intresserad av deras uppfinning.
L

Denna dag föds den moderna flygindustrin. Det är den 17 december 1903, och Orville Wright ligger på vingen i planet "Flyer". Som längst flyger "Flyer" denna dag 250 meter.

Den förste som på allvar studerade flygningens problem var Leonardo da Vinci, som studerade fåglarnas flykt och ritade skisser till en helikopter. Da Vinci trodde att människan med egen muskelkraft skulle kunna flyga - i verkligheten räcker den inte till. Att försöka flyga på samma sätt som en fågel är för människan dömt att misslyckas. Fåglarna kan flyga därför att deras skelett, till skillnad från människans, har ihåliga ben och därför att de i förhållande till sin vikt har väldigt starka ving- och bröstmuskler.

Försöken att erövra luften har skett efter två principer: med farkoster som är lättare än luft och med farkoster som är tyngre.

En av de första som insåg att det var med farkoster tyngre än luft som himlen skulle erövras var britten George Cayley (1773-1857). År 1799 gjorde han en skiss till ett flygplan som skulle bära en människa. Han hade grundprincipen klar för sig; luftens tröghet måste utnyttjas, och det behövdes en tillräckligt kraftig drivkraft - en motor.

ANNONS

ANNONS

Data och fakta

1799: George Cayley skissar på ett flygplan men kan inte finna någon tillräckligt bra motor.

1867: Wilbur Wright föds i USA.

1871: Brodern Orville Wright föds.

1896: Otto Lilienthal störtar under en glidflygning och omkommer.

1903: Första flygturen med ett bensinmotordrivet plan. Bröderna Wrights plan "Flyer" lyfter i Kitty Hawk. Första flygturen är 40 meter lång.

1908: Bröderna Wright börjar flyga passagerare för att dra intresse till sin uppfinning. USA:s regering beställer ett plan.

1909: Fransmannen Blériot blir den förste att flyga över Engelska kanalen.

1912: Wilbur Wright dör.

1914: Första världskriget innebär att flygplanet för första gången används i luftstrider.

1919: Första flygningen över Atlanten.

1927: Charles Lindbergh blir den förste att ensam flyga över Atlanten utan mellanlandning.

1939: Världens första jetplan provflygs i Tyskland.

1948: Orville Wright dör.

Vingarnas form avgörande

Ett flygplan kan lyfta därför att vingens form gör att den luft som strömmar förbi vingen går fortare på översidan än undersidan. Det betyder att det blir undertryck på vingens övre del, övertryck på underdelen och därmed pressas planet uppåt. Cayley räknade ut hur vingarna skulle se ut men bensinmotorn var ännu inte uppfunnen. Cayley kunde därför inte förse sina modeller med någon tillräckligt bra drivkraft. Hans arbete glömdes bort, och länge försökte människan flyga genom att vifta med stora vingar liksom fåglarna. Folk försökte med att hoppa från torn och kullar med diverse anordningar som liknade stora drakar. I bästa fall svävade konstruktören några hundra meter - i sämsta fall störtade han och slog ihjäl sig.

Otto Liljenthal
Bild: Ottomar Anschütz
Tysken Otto Lilienthal är en av flygpionjärerna. Han utförde hundratals experiment med segelflyg. Men han lyckades aldrig lösa problemet med hur segelflygplan skulle hålla sig uppe - de dalade långsamt till marken. Lilienthal omkom 1896 när han skulle pröva ut ett nytt roder till ett av sina segelflygplan.

Andra försökte bygga in ångmaskiner i flygplan, men ångmaskinerna var så tunga att skapelserna omöjligt kunde lyfta. Ibland exploderade hela maskinen.

Flera pionjärer var under 1800-talets slut nära en teknisk lösning, men antingen saknades pengar eller också fick de inte tag i någon motor.

Den tyske ingenjören Otto Lilienthal (1848-1896) var den förste som lyckades genomföra lyckade glidflygningar med farkoster tyngre än luft. Han kom på den rätta principen genom att studera svävande måsar i hamnstaden Stettin. Genom att studera måsarna upptäckte han att en böjd vinge har bättre bärkraft än en rak. Men i augusti 1896 skulle han pröva ut ett nytt höjdroder, störtade i backen och dog nästa dag.

Fågelflykt eller motor?

Arton år tidigare hade två amerikaner, bröderna Wilbur (1867-1912) och Orville (1871-1948) Wright, fått en flygande leksak i present. Med hjälp av en propeller som drevs med gummiband svävade den bräckliga farkosten av bambu och papper. Bröderna var fascinerade och lekte med den tills den gick i bitar.

År 1896 var bröderna 29 och 25 år gamla och drev gemensamt en cykelverkstad i Dayton i Ohio. Nyheten om Lilienthals död skakade bröderna, och på nytt väcktes deras intresse för flygning. Även de som ville flyga med maskiner som var tyngre än luften var uppdelade i två läger. En grupp med Lilienthal i spetsen ville försöka sväva och efterlikna fåglarnas flykt. En annan grupp hävdade att en motor var nödvändig.

Bröderna Wright trodde mest på Lilienthals idé. Men många fler än han hade fått sätta livet till vid provflygningar, och bröderna Wright hade ingen lust att riskera livhanken. De beslöt därför att göra en rad prov och verkligen studera vad som hände vid flygningar innan de själva försökte.

Flera lyckade försök hade gjorts med låddrakar, och denna form användes flitigt av de första flygplansbyggarna. Modellen är välbekant från första världskrigets stridsflygplan - dubbeldäckade plan av lätta material.

Bröderna Wright fick idén att varje vinge skulle få ett speciellt roder, så att de kunde ställas in var för sig. På så sätt kunde planet alltid hålla jämvikt i luften. Ett sådant roder kallas skevningsroder och används än idag.

ANNONS

ANNONS

Bröderna studerade noggrant tidigare försök, och år 1900 började de själva experimentera i Kitty Hawk i Nordkarolina. Platsen var speciellt utvald för de jämna vindar som blåste där. 1903 hade Orville och Wilbur gjort över 1 000 lyckade segelflygningar men hade också ändrat ståndpunkt. Nu var de övertygade om att en motor var nödvändig.

Luftrummet erövras i Kitty Hawk

Men någon lämplig motor stod inte att finna, och bröderna beslöt därför att bygga en själva. De lyckades konstruera en lätt fyrcylindrig bensinmotor på omkring 13 hästkrafter. Den monterades in i ett dubbeldäckat plan med två propellrar. Planet döptes till "Flyer".

Den 17 december 1903 inbjöd bröderna alla som bodde inom 10 kilometers omkrets till det första försöket i Kitty Hawk. Det kom fem personer förutom bröderna själva. Tre av de fem kom från räddningsstationen alldeles intill.

"Det var inte många som hade lust att utsätta sig för den råa decemberblåsten för att, som de utan tvivel trodde, än en gång få se en flygmaskin som inte flög", skrev bröderna Wright efteråt.

Efter tre års oavbrutet arbete var stunden inne. Planet skulle flyga med stjärten först, med piloten liggande på undervingen. Han hade en propeller bakom sig och en framför.

Orville lade sig i planet, och Wilbur startade motorn. "Flyer" började röra sig framåt på sina medar, fortare och fortare och plötsligt höjde sig flygmaskinen över marken. Människan hade erövrat luftrummet.

Men den första flygningen blev kort. "Flyer" flög i tolv sekunder och flög under den tiden omkring 40 meter.

Aerodynamik
Bild: SO-rummet.se
Ett flygplan kan flyga därför att vingarna har sådan form att luften går fortare på vingens översida än på undersidan. Det blir då ett undertryck på vingens övre del, och planet pressas uppåt. Den principen använde bröderna Wright, och den används än idag.

Åskådarna klappade i sina rödfrusna händer men verkade ändå besvikna. Bröderna var dock nöjda. De gjorde ytterligare några försök. Den fjärde flygningen, med Wilbur som pilot, varade i 59 sekunder. "Flyer" flög 250 meter.

Efter de lyckade försöken stod alla och pratade när det inträffade en olycka. En vindpust fick tag i "Flyer", och den började röra sig.

- Vi sprang alla dit för att hålla den, men det var för sent, berättade bröderna efteråt. Mr Daniels, en jättelik karl med stora krafter, drogs med och tappade kontakten med marken. Han föll in i apparaten mellan vingarna och for som en sten i en skallra när maskinen rullade runt flera varv.

Daniels klarade sig ganska bra, men "Flyer" var så svårt skadad att fler försök inte kunde göras den dagen.

ANNONS

ANNONS

Längre och längre

Efter sina lyckade flygningar lämnade bröderna Wright Kitty Hawk och flyttade tillbaka till Dayton. Våren 1904 inbjöd de flera reportrar till en demonstration. Men de många misslyckade försöken som andra gjort hade fått journalisterna att misstro alla galningar som sa sig kunna flyga.

När vinden och motorfel gjorde att flygningen bara blev några meter lång, tappade tidningsmännen intresset.

Det gjorde inte bröderna Wright, som fortsatte att förbättra sin uppfinning. 1905 lyckades de flyga nästan 40 km på 38 minuter.

Nu var uppfinningen färdig, människans tusenåriga dröm var uppfylld - men plötsligt var ingen intresserad. Förgäves försökte bröderna sälja flygplanet till USA:s regering. Inget resultat. De reste till Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Inte heller där ville någon köpa flygplan.

Bröderna Wright
Bild: Okänd
Orville och Wilbur Wright, 1908. Orville överlevde en av världens första flygkrascher och levde så länge att han uppleva jetplan och hur flygplan korsade Atlanten. Wilbur dog redan 1912 i tyfoidfeber och fick aldrig uppleva flygets verkliga genombrott.

Tre år gick, allt fler kom närmare en lösning på problemet. Till sist - 1908 - började bröderna Wright flyga runt passagerare för att öppna folks ögon för den nya uppfinningen. En av passagerarna var brödernas 82-årige far. Den gamle mannen blev förtjust:

- Högre, högre! ropade han oavbrutet till Orville som satt vid spakarna.

Ja, han satt, för under de år som gått hade bröderna gjort flera förbättringar, och piloten behövde inte längre ligga på magen.

Uppvisningarna med passagerare gav effekt, och 1908 beställde USA:s regering ett plan.

Nu gick utvecklingen snabbt framåt. 1906 var bröderna ensamma om att behärska flygkonsten. 1909 var flera andra dem hack i häl. 1909 flög fransmannen Blériot som första människa över Engelska kanalen. 1908 satte Wilbur Wright höjdrekord med 115 meter. 1910 låg rekordet på 3 100 meter presterat av flygpionjären Legagneaux.

1910 störtade Orville Wright då han skulle leverera det första planet till USA:s regering från den fabrik bröderna startat. Orville överlevde, men hans följeslagare omkom.

ANNONS

ANNONS

Bröderna Wright fortsatte att arbeta tillsammans fram till 1912. Då avled Wilbur i tyfoidfeber. Orville sörjde sin bror djupt. I tre år fortsatte han arbeta, men gav sedan han upp flygningen. Orville levde till 1948 och hann med att uppleva flygningar över Atlanten och de första jetplanen.

De första stridsflygplanen

Två år efter Wilburs död utbröt första världskriget - det första krig där flygplan togs i bruk. De första luftstriderna - piloterna besköt varandra med pistoler - ägde rum. Inom kort försågs en del plan med kulsprutor, men eftersom de satt bakom propellern, sköt piloterna i de första försöken sönder sina egna propellerblad. En ny metod gjorde senare att skotten avsköts i sådan takt att de gick mellan propellerbladen. Därmed kunde de första jaktplanen tas i bruk.

Från de första enkla jaktplanen och bombplanen - där bomben hängde i ett rep som kapades med kniv - har utvecklingen gått till datastyrda flygplan med bildskärmar som sekundsnabbt ger piloten all tänkbar information.

Flyget utvecklades snabbt från första världskrigets primitiva plan till att bli en avgörande faktor i krig. Andra världskriget ledde till ytterligare förbättringar, exempelvis jetmotorn. 1939 provflögs världens första jetplan i Tyskland. 1940 avgjordes "slaget om Storbritannien" i luften, en kamp som slutade med brittisk seger.

Flyget erövrar världen

Den snabba utvecklingen av flygplanen som tvingades fram genom första och andra världskriget kom även civilflyget till godo. Efter första världskrigets slut öppnades flyglinje efter flyglinje. Tysken Junkers och holländaren Fokker byggde tillsammans de första planen helt av metall. 1919 flög engelsmännen Alcock och Whitten-Brown över Atlanten. 1927 genomförde svenskättlingen Charles Lindbergh den första ensamflygningen utan mellanlandning över Atlanten. Han flög mellan New York och Paris på något mer än 33 timmar och hälsades vid landningen av hundratusentals människor. Idag kan Atlanten med flyg korsas på några timmar.

På långlinjer användes för passagerare fram till 1937 också luftskepp - zeppelinare - som byggts enligt principen lättare än luft.  Men det året förintades zeppelinaren "Hindenburg", som var fylld med explosiv vätgas, vid en häftig brand. Sedan dess har flygplanens överlägsenhet aldrig ifrågasatts.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Bröderna Wright och den första flygningen

LÄS MER: Lätta fakta om första världskrigets stridsflyg

LÄS MER: Röde baronen - första världskrigets främsta flygaräss

LÄS MER: Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

LÄS MER: Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När och var föddes bröderna Wright?
   
 2. Varför kan en människa omöjligt flyga med hjälp av vingar som fågel?
   
 3. Flera uppfinnare var före bröderna Wright på det klara med hur en maskin tyngre än luften skulle konstrueras för att kunna flyga. Förklara varför de inte kunde förverkliga sina uppfinningar.
   
 4. Vad är ett skevningsroder?
   
 5. Vad hette det plan med vilket bröderna Wright utförde sina första flygningar?
   
 6. Var och när skedde dessa?
   
 7. Hur lyckades bröderna Wright till sist intressera folk för sin uppfinning?
   
 8. Vem var den förste att flyga över Engelska kanalen, och vilket skedde det?
   
 9. Vem var den förste att ensam flyga över Atlanten utan mellanlandning, och vilket år skedde det?
   
 10. Förklara varför ett flygplan kan flyga.
   


Text: Kaj Hildingson, journalist och läromedelsförfattare
 

Senast uppdaterad: 3 juni 2024
Publicerad: 29 november 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
M
Selma Lagerlöf

Nils Holgerssons resa

Selma Lagerlöf föddes 1858 på gården Mårbacka i Värmland. Den lilla flickan hade en höftskada som...

SO-rummet bok
M
Kipling

Rudyard Kipling och Djungelboken

Rudyard Kipling föddes 1865 i Indien och skickades som sexåring till England för att gå i skola....

M
Forntida glasblåsare

Glasets historia

Vilka material av alla som människan framställer och bearbetar har betytt mest för oss? Utan tvekan...

L
Bröderna Lumiere

Lätta fakta om filmens tidiga historia

Det hela började faktiskt på Grand café i Paris. Lördagskvällen den 28 december 1895 visade de båda...

M
Dreyfusaffären

Dreyfusaffären - ett av historiens mest kända justitiemord

År 1894 blev den franska officeren Alfred Dreyfus oskyldigt dömd för högförräderi. Dreyfus, som var...

SO-rummet bok
M

Svensk järnhantering under 1800-talet - gruvorna, bruken och människorna kring järnet

Den som en vinterkväll i mitten av 1800-talet färdades i Bergslagen kunde på långt håll se eller...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1776-1914

Under det långa 1800-talet industrialiserades samhället. Vetenskap, teknik och kommunikationer genomgick en kraftig...

Hi

Kända personer 1776-1914

Historia om några av det långa 1800-talets mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Vetenskap, teknik och kommunikationer 1914-1991

Under 1900-talet förändrade vetenskapen, tekniken och kommunikationerna världen.

Hi

Kända personer 1914-1991

Historia om några av 1900-talets kända och ökända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Hi
Flygande fästning

Flygkrig

Första världskrigetNär första världskriget började hade flera länder skaffat sig militärflyg....

Hi
Bild saknas

Uppfinningar

Människan har uppfunnit nya grejer i alla tider. Vissa historiker anser t.o.m. att det framförallt...

Hi
vetenskapspersoner

Vetenskapspersoner och vetenskapshistoria

Se dig omkring ett ögonblick! Allt du ser omkring dig är resultatet av uppfinningar och...

Hi
Bild saknas

Transportmedel

Att transportera innebär att förflytta personer, djur eller varor från en plats till en annan....

Hi
Industrialism

Industriella revolutionens ekonomiska och miljörelaterade följder

Den industriella revolutionen har skapat det samhälle vi lever i idag. Ett samhälle med...

Hi
Forntida stridsvagn

Teknikhistoria

Mycket av människans tidiga teknik har gått ut på att göra det lättare att flytta föremål. Det kan...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till den industriella revolutionen

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2017-03-15

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om den industriella revolutionens orsaker. Vad var den industriella revolutionen och vilka orsaker låg bakom?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Nobelprisets historia

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-12-07

I Nobelveckan pratar Mattias, Julia och Kristoffer om Nobelprisets historia. Lyssna gärna som uppladdning inför Nobeldagen 10 december.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Kärnkraft - fördelar och nackdelar

av: Anna, Kristoffer och Mattias
2016-11-09

Mattias, Anna och Kristoffer pratar om kärnkraft. Vad är kärnkraft? Varför är den så politiskt kontroversiell? Vilka fördelar finns det?

+ Lyssna