L

Albert Einstein och relativitetsteorin

Albert Einstein föddes 1879 i staden Ulm i Tyskland. Han är 1900-talets störste vetenskapsperson och är mest känd som skaparen av relativitetsteorin som bland annat låg bakom utvecklingen av atombomben. Einsteins teori kom att förändra hela världen.
Bild:

Albert Einstein under en gästföreläsning i Wien, 1921.

Einstein förändrade vår världsbild

Albert Einstein studerade i Tyskland, Italien och Schweiz. När han inte lyckades få ett akademiskt arbete började han arbeta vid patentverket i Bern i Schweiz under åren 1901-1909.

1905 publicerade Einstein den speciella relativitetsteorin där ekvationen E = mc² utgör en hörnsten. I formeln står E för energin, M för massan och C för ljusets hastighet i kvadrat. Formeln betyder att om man lyckats förvandla massa till energi så ger även en liten massa enorma mängder energi. Detta blev senare den teoretiska bakgrunden till atombombens framställning.

1909 blev Einstein biträdande professor vid universitetet i Zürich.

Efter några år som professor fick han anställning som chef för institutet för fysik vid Humboldtuniversitetet i Berlin.

1915 publicerade Einstein den allmänna relativitetsteorin, som till största delen handlar om gravitation.

Emigrerade från Tyskland till USA

Einstein blev utsatt för förföljelser av nazisterna under 1930-talet eftersom han tillhörde en judisk familj. Samtidigt avfärdades hans relativitetsteorier som "judefysik". Einsteins böcker hamnade därefter på nazisternas bokbål.

För att komma bort från dessa förföljelser emigrerade han 1932 till USA.

Bild:

Albert Einstein i sitt kontor på Berlins universitet, ca 1920. Einstein är en av 1900-talets mest framträdande gestalter och har kommit att personifiera vetenskaplig genialitet.

Einstein påskyndade utvecklingen av atombomben

1939 insåg man i USA att tyska forskare hade upptäckt uranfissionen, det vill säga den yttersta process som skapar energi i en vanlig atombomb. Einstein och andra forskare var övertygade om att Hitler hade gett order till sina forskare att framställa atombomber.

Därför skrev Einstein den 2 augusti 1939 ett brev till president Roosevelt där han rekommenderade presidenten att få fram en atombomb före Tyskland.

Roosevelt tog Einsteins brev på allvar. Presidenten gav order om det så kallade Manhattanprojektet med den amerikanske fysikern Robert Oppenheimer som ledare. Detta ledde fram till atombomben 1945.

Einstein, som var pacifist, blev efter kriget en av de starkaste motståndarna till kärnvapen.

Bild:

Einstein på äldre dagar, troligtvis under 1950-talet.

Fick Nobelpriset i fysik

Einsteins teorier som låg till grund för kärnenergin revolutionerade vår världsbild. Men det var inte för relativitetsteorin som han fick 1921 års Nobelpris i fysik, det var istället för sina teorier om fotoelektriciteten.

1952 blev Einstein erbjuden att bli president i den judiska staten Israel. Han tackade nej med motiveringen: ”Ekvationer är viktigare för mig än politik. Politik är förgängligt men ekvationer är för evigt”.

Albert Einstein, 1900-talets mest geniale men tankspridde vetenskapsman, avled 1955 i Princeton, USA.

Visste du att:

  • Manhattanprojektet, skapandet av atombomben, startades 1942, och 1945 fanns tre atombomber klara i Los Alamos i New Mexico. I mitten av juli 1945 hade en provbomb, som kallades Besten, sprängts i en öken i västra USA. Resultatet hade överträffat alla förväntningar. Mannen bakom Manhattanprojektet, Oppenheimer, citerade en hinduisk skrift och sade: ”Nu har jag blivit döden, världars förstörelse.” Manhattanprojektet sysselsatte 150 000 människor och framställningskostnaden för den första atombomben sägs ha gått på två miljarder kronor.

Uppgifter och frågor

1. Vad har Albert Einstein blivit mest känd för?

2. Nämn några fakta om relativitetsteorierna.

3. Varför flyttade Einstein från Tyskland?

4. Varför skrev Einstein ett brev till USA:s president?

 

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Uppdaterad: 17 september 2018
Publicerad: 08 augusti 2017