Tagg om Karl Knutsson Bonde
Bild:
Karl Knutsson Bonde

Karl Knutsson Bonde

Karl Knutsson Bonde (ca 1408-1470) levde under en ovanligt turbulent period i Nordens historia (Kalmarunionens tid) och fick uppleva många krig och uppror.

Karl var till att börja med svensk riksföreståndare och blev senare, under andra hälften av 1400-talet, vald till kung hela tre gånger - vilket troligen är ett europeiskt rekord.

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som kan relateras till Karl Knutsson Bonde.

Uppdaterad: 
17 maj 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Länkar om Karl Knutsson Bonde

Sortera efter:
          

Artikel i SFV, Uppslagsverket Finland, där du kan läsa kortfattat om Karl Knutsson Bonde (1408-1470). Sveriges kung i flera repriser. Karl Knutsson var troligen född i Finland, där fadern och farfadern innehaft Åbo och Viborgs slottslän...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om den bräckliga Kalmarunionen. I slutet av 1300-talet lyckades den danska drottningen Margareta I ta kontroll över hela Norden. Men den union hon bildade i Kalmar 1397 utmanades av makthungriga adelssläkter som vägrade låta sig styras från Köpenhamn. Efter 80 oroliga år i unionen sände kung Kristian I en invasionsflotta till Stockholm...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om svenska flaggans historia.

Spara som favorit
          

Militärhistorisk artikel i tidningen Pennan & Svärdet där du kan läsa om Karl Knutsson Bonde. Ett brinnande kors på blå botten. Det var han som skapade den svenska flaggan. Han slogs med Engelbrekt, den store upprorsmakaren som ledde de svenska och finska bönderna i uppror mot fogdeväldet. Han bekämpade den katolska kyrkan, adelns självsvåld och strävade efter ett svenskt östersjöimperium. Om Gustav Vasa var den svenska nationalstatens fader, så var Karl Knutsson Bonde dess farfar...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om statsmaktens och andra organisationers användning av propaganda i Sverige från 1400-talet och framåt. I sin nuvarande betydelse kan ordet ”propaganda” definieras som systematiska försök att påverka människors åsikter, värderingar och handlingar i en bestämd riktning – företeelsen är alltså närmast en form av reklam. Därav följer att propagandans historia är intimt relaterad till kommunikationsmedlens utveckling...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om bakgrunden till den svensk-danska fiendskapen. Rötterna ligger i Kalmarunionens upplösning...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dick Harrison berättar om Karl Knutsson (1408-1470). Karl Knutsson är den ende man som varit Sveriges kung tre gånger. Han är också en av de värsta maktpolitikerna i vår historia...

Spara som favorit
          

I Wikipedia finns artiklar om alla de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar eller riksföreståndare/rikshövitsmän) i kungariket Sverige sedan slutet av 900-talet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan lära dig lite om Sverige under Kalmarunionens tid. Här berättas om betydelsefulla händelser och personer under perioden.

Spara som favorit
          

Tacitus.nu är en webbsida om Sveriges och Europas politiska historia. Här kan du bland annat läsa om nordiska kungligheter under medeltiden. Webbplatsen är producerad av Örjan Martinsson.

Spara som favorit
          

Historiska personer i Sverige och Norden är en slags historisk uppslagsbok med kungliga släktrelationer av ca 3000 personer ur Sveriges och Nordens historia från vikingatid till nutid. Här finns dock även en del andra kungliga kändisar från världshistorien att läsa om varför även några av dem har inkluderats i taggarna här nedan. Webbsidan har dessutom ett porträttgalleri, släktträd och en regentslängd.

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns hemsida kan du förjupa dig i Engelbrektsupproret som ägde rum under första halvan av 1400-talet. Här berättas om dess orsaker, händelseförlopp och följder.

Spara som favorit
          

Tacitus.nu är en webbplats om Sveriges och Europas politiska historia. Här hittar du bl.a. en kronologisk sammanfattning över unionstiden där du också kan fördjupa dig i olika händelser under epoken. På sidan kan du också läsa om kända kungar och drottningar under unionstiden.

Spara som favorit
          

På Lars Hammaréns webbsida berättas bland annat om Kalmarunionen under Karl Knutsson och Sturarna (1448-1523).

Spara som favorit
          

På Bengans historiasidor kan du läsa om några händelser och viktiga personer under unionstiden. Här berättas om heliga Birgitta, Engelbrekt, Karl Knutsson Bonde, Sten Sture, Stockholms blodbad, Gustav Vasa m.m.

Spara som favorit