Tagg om bondeuppror

Bondeuppror

S

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med agrarkrisen (senmedeltidens jordbrukskris) blev bondeuppror vanliga i hela Västeuropa. Stora resningar ägde bland annat rum i Frankrike 1356 och i England 1381. Från Sverige kan Engelbrekts och Erik Pukes uppror nämnas, liksom de resningar mot Kristian II 1521-1523 som förde Gustav Vasa till makten.

De västeuropeiska böndernas missnöje orsakades ytterst av ett ökat tryck från kungamakten, vilken i jordbrukskrisens spår överallt sökte höja skatter och pålagor. I handling kom deras missnöje dock ofta att drabba adeln, den enda överhet de kände till och hade i sin närhet. Bondeupproren kom därigenom att på ett verksamt sätt bidra till att slå sönder det feodala systemet i Västeuropa.

ANNONS

ANNONS

De svenska bönderna var enligt lagen skyldiga att delta i hembygdens försvar och att hålla sig med vapen. I den kuperade och skogbevuxna terrängen hade de också helt andra möjligheter att hävda sig mot bepansrade ryttarhärar än deras ståndsbröder på kontinenten hade. Ledare som Karl Knutsson, Sturarna och Gustav Vasa förstod därför vikten av att stödja sig på väpnade allmogeuppbåd. De svenska bonderesningarna kom med andra ord ofta att gå upp i den politiska elitens interna uppgörelser.Böndernas politiska perspektiv var begränsat till lokalsamhället och det egna landskapet, men deras missnöje kunde utnyttjas i rikspolitiken. Bönder från Uppland ställdes mot bönder från Bergslagen som vid Brunkeberg och Rotebro. Att deras stöd var oundgängligt visar samtidigt på den svenska allmogens politiska styrka och självständiga ställning.

Armborst

Armborst är ett bågvapen som dök upp i Norden på 1100-talet men tycks ha blivit allmänt först under 1400-talet. Armborstet tillverkades ofta i hårdare material som ben, horn och metall.

Det krävs ingen längre utbildning för att använda ett armborst, och det har relativt lång skottvidd och stor genomslagskraft. Det blev därför ett viktigt vapen i de bondeuppror som från 1400-talet spelade en allt större roll i det politiska livet, och det bidrog till att det organiserade våldet spreds i vidare folkkretsar under senmedeltiden.
 

LÄS MER: Engelbrektsupproret

LÄS MER: Dackefejden

LÄS MER: Gustav Vasa - bondeupproren och riksbygget

LÄS MER: Svenska skatteväsendets historia


Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till senmedeltidens och 1500-talets bondeuppror.

Uppdaterad: 24 november 2022
Publicerad:
11 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bondeuppror

M

Taipingupproret - när Jesus lillebror ödelade Kina

av: Magnus Västerbro
2023-03-18

Åren 1851-1864 skakades Kina av det förödande Taipingupproret, som är en av de blodigaste konflikterna som inträffat i historien. Under inbördeskrigets våldsorgier beräknas åtminstone 20 miljoner människor ha dött, allt som följd av den nyfrälste revolutionären Hong Xiuquans försök att skapa ett fredligt gudsrike på jorden. Ytterligare lika många tros ha dött av svält och missväxt i upprorets spår...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Henrik VIII, del 2: Kungen som lät avrätta två av sina fruar

av: Carl-Henrik Larsson
2022-09-07

I den föregående artikeln om Henrik VIII kunde vi på slutet läsa att kungen äntligen fick sin älskade Anne Boleyn. Detta blev möjligt tack vare att han bröt med den katolska kyrkan och lät utropa sig själv till den engelska kyrkans överhuvud. I den här avslutande artikeln ska vi dock få se att kärleken inte var beständig. Eller att den var det, men att föremålen växlade, som man brukar säga. Och det gällde i högsta grad för Henrik VIII...

+ Läs mer

M

Gerilla

av: Kaj Hildingson
2021-11-10

Gerilla brukar man kalla grupper av män och kvinnor som tagit till vapen för att slåss mot en bestämd fiende. En sådan styrka kan bildas av olika anledningar. En gerilla kan vara religiös - medlemmar av en religion känner sig förtryckta av folk som tillhör en annan religion. Gerillan kan vara etnisk, alltså vara organiserad efter folkgrupp. Gerillan kan vara socialt grundad. Då slåss gerillan mot orättvisor i samhället, ofta med målet att inrätta en kommunistisk eller socialistisk stat. En gerilla kan också kämpa mot en inkräktare eller en kolonialmakt...

+ Läs mer

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

av: Herman Lindqvist
2020-06-28

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur...

+ Läs mer

Länkar om Bondeuppror

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS