Tagg om bondeuppror

Bondeuppror

S

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med agrarkrisen (senmedeltidens jordbrukskris) blev bondeuppror vanliga i hela Västeuropa. Stora resningar ägde bland annat rum i Frankrike 1356 och i England 1381. Från Sverige kan Engelbrekts och Erik Pukes uppror nämnas, liksom de resningar mot Kristian II 1521-1523 som förde Gustav Vasa till makten.

De västeuropeiska böndernas missnöje orsakades ytterst av ett ökat tryck från kungamakten, vilken i jordbrukskrisens spår överallt sökte höja skatter och pålagor. I handling kom deras missnöje dock ofta att drabba adeln, den enda överhet de kände till och hade i sin närhet. Bondeupproren kom därigenom att på ett verksamt sätt bidra till att slå sönder det feodala systemet i Västeuropa.

ANNONS

ANNONS

De svenska bönderna var enligt lagen skyldiga att delta i hembygdens försvar och att hålla sig med vapen. I den kuperade och skogbevuxna terrängen hade de också helt andra möjligheter att hävda sig mot bepansrade ryttarhärar än deras ståndsbröder på kontinenten hade. Ledare som Karl Knutsson, Sturarna och Gustav Vasa förstod därför vikten av att stödja sig på väpnade allmogeuppbåd. De svenska bonderesningarna kom med andra ord ofta att gå upp i den politiska elitens interna uppgörelser.Böndernas politiska perspektiv var begränsat till lokalsamhället och det egna landskapet, men deras missnöje kunde utnyttjas i rikspolitiken. Bönder från Uppland ställdes mot bönder från Bergslagen som vid Brunkeberg och Rotebro. Att deras stöd var oundgängligt visar samtidigt på den svenska allmogens politiska styrka och självständiga ställning.

Armborst

Armborst är ett bågvapen som dök upp i Norden på 1100-talet men tycks ha blivit allmänt först under 1400-talet. Armborstet tillverkades ofta i hårdare material som ben, horn och metall.

Det krävs ingen längre utbildning för att använda ett armborst, och det har relativt lång skottvidd och stor genomslagskraft. Det blev därför ett viktigt vapen i de bondeuppror som från 1400-talet spelade en allt större roll i det politiska livet, och det bidrog till att det organiserade våldet spreds i vidare folkkretsar under senmedeltiden.

LÄS MER: Engelbrektsupproret

LÄS MER: Dackefejden

LÄS MER: Gustav Vasa - bondeupproren och riksbygget

LÄS MER: Svenska skatteväsendets historia


Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till senmedeltidens och 1500-talets bondeuppror.

Uppdaterad: 31 juli 2021
Publicerad:
11 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Bondeuppror

S

Armén och flottan under Vasatiden

av: Gunnar Åselius
2021-07-30

Gustav Vasa var en av de mest framgångsrika företrädarna för det västeuropeiska nationalstatsprojektet. Det var under hans regering 1523-1560 som det moderna Sverige i väsentliga delar kom till. I Sverige, liksom i övriga Västeuropa, kom krigen att fungera som en drivande kraft bakom nationalstatsbygget. Gustav Vasa såg därför till att Sverige fick en stående armé och en permanent flotta som kunde försvara riket och och utmana dess fiender....

+ Läs mer

S

Sverige under Gustav Vasa

av: Lars Hammarén
2021-05-08

När Gustav Vasa steg upp på tronen som svensk kung var den politiska situationen långt ifrån problemfri. Det gällde främst att få till stånd fred, att ordna statsfinanserna, organisera styret av landet och bygga upp näringslivet samt att undvika religiös splittring som hotade genom reformationen. Trots stora problem och många konflikter var Gustav Vasa framgångsrik i ansträngningarna att stärka både kungamakten och riket. Under hans ledning lades grunden för den moderna svenska staten och inte utan skäl kallas han i historieskrivningen ofta för riksbyggmästaren...

+ Läs mer

M

Engelbrektsupproret 1434-1436

av: Herman Lindqvist
2020-06-28

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Gustav Vasa - landsfader och hänsynslös diktator

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

Där satt han nu, Gustav Vasa, som Sveriges kung. Det är så vi har lärt oss att se honom, som en sträng, men god landsfader. Hans samtid såg honom inte så, de var rädda för Gustav Vasa. Det är lätt att förstå varför...

+ Läs mer

S

Tjeckiens historia från medeltiden till 1989

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2017-04-20

Under 1000-talet införlivades Tjeckien i det tysk-romerska kejsardömet. Tjeckerna tillhörde den slaviska kulturkretsen. Det tyska inflytandet växte starkt genom tyska kolonisters inflyttning. Emellertid fanns alltid en stark tjeckisk nationalkänsla...

+ Läs mer

Länkar om Bondeuppror

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS