Engelbrektsupproret 1434-1436

Midsommarafton 1434 kom revolten. Ilskna bergsmän och bönder brände fogdens borg i Borganäs, nära Borlänge. Upproret spreds över hela landet. Ledaren hette Engelbrekt Engelbrektsson. Detta var upprorens tid i hela Europa. Bönderna hade rest sig i bl.a. Frankrike, Tyskland och Böhmen. Nu var det Bergslagens tur.
M

Engelbrekts armé bestod till största delen av beväpnade bönder. Upproret, med centrum i Dalarna och Bergslagen, spred sig över hela Svealand och Götaland.

Bakomliggande orsaker till upproret

Varför blev det uppror just i Bergslagen?

I Bergslagen fanns Sveriges första industriproletariat (grupp av industriarbetare), gruvarbetare och folk som slet i skog och hytta. Järn och koppar från Bergslagen skeppades ut i Europa genom tyska köpmän och bergsmän som redan bott i Bergslagen i generationer.

Nu var det dyrtider (krigstider och nöd). Det var ont om salt. Det kom nya skatter att betala. Men järnet kom inte ut, för det var krig i Östersjön och Sverige var avskuret. Det blev arbetslöshet. Kungens fogdar ökade trycket, skatterna måste in. Den mest hatade av alla var herren över Bergslagen, fogden i Västerås, dansken Jösse Eriksson.

ANNONS

ANNONS

Upproret bryter ut

Då kom explosionen. Engelbrekt Engelbrektsson var ungefär 40 år, en kortväxt och kraftig bergsman med tyska förfäder. Han var adelsman, lågfrälse, med intressen i gruvdriften. Som ung adelsman hade han troligtvis fått krigserfarenhet, för redan från början av revolten uppträdde han som skicklig organisatör, strateg och folkledare.

Hans bondearmé drog fram med spikklubbor, yxor och brinnande facklor, anförda av adelsmän till häst. Inom några månader hade flera  fogdeborgar förstörts.

Vad bergsmännen och bönderna ville var att få bort de värsta fogdarna, bort med orättvisa skatter och fritt fram för Bergslagens järn igen. De var inte emot Kalmarunionen som sådan. De var inte svenska nationalister, för Sverige var ännu inte en nationalstat. De slogs för Bergslagen och sig själva. Men deras kamp kom långt efteråt att ses som den första svenska frihetskampen.

Engelbrekt blir rikshövitsman och riksråd

Allt eftersom Engelbrekt och hans folk vann nya segrar anslöt sig missnöjda från alla samhällslager. Avgörandet kom i augusti 1434. Riksråden, d.v.s. regeringen, mötte Engelbrekt i Vadstena.

De som ännu tvekade, behövde bara titta ut genom fönstret. Där stod en hotfull bondehär med påkar och störar. Råden anslöt sig och sa upp den trohet och lydnad de tidigare lovat kung Erik. Förmodligen trodde stormännen att de kunde utnyttja situationen för att själva rycka åt sig makten.

Erik av Pommern förhandlade. Löften bröts. Nya strider följde.

Engelbrekt sammankallade ett möte i Arboga som kallats vår första riksdag, för till detta och följande möten i Arboga under 1435 kom representanter för alla samhällsklasser.

Engelbrekt utsågs till rikshövitsman och riksråd, han fick Örebro slott och län på livstid, och hans närmaste man, den unge Karl Knutsson Bonde, blev rikets marsk, chef för armén.

Nu var Engelbrekt herre i Örebro, förmodligen nöjd med vad han uträttat. De värsta fogdarna var borta, kungen lovade att följa lagen och skatterna skulle sänkas.

Engelbrekt mördas

Men missnöjet återkom. Nytt uppror bröt ut på vintern 1436. Engelbrekt ledde striderna i södra Sverige, men insjuknade under strapatserna.

Den 27 april 1436 begav han sig på resa mot Stockholm, under vilken han överfölls och mördades av den unge Måns Bengtsson (Natt och Dag) på en holme i Hjälmaren. Mordet hade delvis privat bakgrund, men rikets herrar sympatiserade med dådet. Engelbrekt och hans bondehärar behövdes inte längre, stormännen hade fått vad de velat. Mördaren greps aldrig, tvärtom, han slutade sina dagar som riksråd, riddare och lagman i Närke.

Mordet chockade folket i Bergslagen. Engelbrekts kista ställdes upp i Nicolaikyrkan i Örebro. Pilgrimer strömmade till. Det gick rykten om underverk kring martyren som i folkmun nu kallades Sankt Engelbrekt. Men han hann aldrig, som hans samtida Jeanne d'Arc bli helgon, reformationen svepte bort all Engelbrektsdyrkan, till och med hans ben försvann. Vart vet ingen.

Två år senare var Erik av Pommern avsatt. Han drog sig tillbaka till Gotland, där han levde som sjörövare i många år. Ny kung blev Kristoffer av Bayern som bara hann styra några år innan han dog och Karl Knutsson Bonde valdes till kung. Han har svenskt rekord som kung, vald tre gånger.

LÄS MER: Järnet och Bergslagen under medeltiden

LÄS MER: Engelbrekt Engelbrektsson

LÄS MER: Engelbrektsupproret

ANNONS

ANNONS

Användbara begrepp

Bergslagen: Ett område som ligger nästan mitt i Sverige. Till Bergslagen räknas Gästrikland, södra Dalarna, Närke, halva Värmland och hela Västmanland. Det finns inga skarpa gränser. l det här området fanns allt som behövdes för att bygga upp en järnindustri: berg, skog, vatten.

Fogde: En kunglig ämbetsman som bl.a. hade som uppgift att driva in skatt inom ett visst område åt kungen. Kungamakten hade flera fogdar som ansvarade för olika delar av landet.

Rikshövitsman var ett militärt ämbete i det senmedeltida Sverige, särskilt under den svenska frihetskampen mot de danska unionskungarna vid tiden för Kalmarunionen. Rikshövitsmannen var därvid överbefälhavare för den nationella svenska armén.

Riksråd: Medlem av dåtidens regering som styrdes av kungen och ett antal riksråd.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

  1. Vilka bakomliggande orsaker till Engelbrektsupproret nämns i texten?
     
  2. Vad var syftet med upproret - vad ville upprorsmakarna åstadkomma?
     
  3. Blev upproret lyckat? Motivera.

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 12 juli 2021
Publicerad: 28 juni 2020

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

S

Ibn Battuta - en tidig utforskare av den muslimska världen

Ibn Battuta var en muslimsk resenär som under sitt liv anses ha besökt stora delar av den värld som...

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket,...

ANNONS

Ämneskategorier

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Medeltida krig och försvar

Vapen, krigföring, uppror och krig under medeltiden (500-1500).

Kända personer på medeltiden

Historia om några av medeltidens mest kända personer och deras levnadsöden (500-1500).

Relaterade taggar

Engelbrekt Engelbrektsson

Engelbrekt Engelbrektsson (död 1436) tillhörde en rysk bergsmannasläkt, som levt i Norberg i...

Engelbrektsupproret

Engelbrektsupproret (1434-1436) leddes av Engelbrekt Engelbrektsson och riktade sig mot den...

Karl Knutsson

Karl Knutsson Bonde (ca 1408-1470) levde under en ovanligt turbulent period i Nordens historia (...

Bondeuppror

Bondeuppror blev under senmedeltiden en allt viktigare faktor i politiken. I samband med...

Kalmarunionen

Det tyska handelsförbundet Hansan hade under medeltidens gång vuxit sig allt starkare och mäktigare...

Erik av Pommern

Erik av Pommern (1382-1459) svensk kung 1412-1439. Erik av Pommern var systerdotterson till...