Tagg om Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

S
Karlkrönikans hjälte, Karl Knutsson.

Engelbrektskrönikan utgör det första avsnittet i Karlskrönikan och innehåller skildringen av den nordiska unionens tillkomst. Krönikans tyngdpunkt är förlagd till åren för Engelbrekts politiska verksamhet (1434-1436).

Länge misstänkte forskarna att Engelbrektskrönikan gick tillbaka på en äldre text, som senare arbetats in i Karlskrönikan. Anledningen till detta var att krönikan lämnar mycket exakta detaljupplysningar om vissa sakförhållanden. Därför antogs det att den måste ha nedskrivits medan dessa ännu var i färskt minne. Som textens författare utpekas numera rådets skrivare under 1430-talet, mecklenburgaren Johan Fredebern, som var samtida med Engelbrekt och som tycks ha författat sitt verk i omedelbar anslutning till de skildrade händelserna.

ANNONS

ANNONS

Karlskrönikan är en rimkrönika som skildrar Sveriges historia under perioden 1389-1452, från Albrekt av Mecklenburgs fall fram till fjärde året av Karl Knutssons första regering. Karl Knutsson är hjälten i historien och originaltexten har av handstilarna att döma nedtecknats av skrivare i kungens kansli.

I texten har Engelbrektskrönikan senare arbetats in, och retuscheringar visar att man även här försökt lyfta fram Karl Knutsson på Engelbrekts bekostnad. Trots sina propagandistiska syften har författarna ändå använt en hel del urkunder som underlag för sin skildring. En del av dessa dokument har senare gått förlorade (i slottsbranden 1697) och är därigenom endast kända genom krönikans förmedling.

LÄS MER: Engelbrekt Engelbrektsson

LÄS MER: Engelbrektsupproret

LÄS MER: Karl Knutsson

LÄS MER: Kalmarunionen

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här nedan hittar du material som kan relateras till Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
20 juli 2020

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

SO-rummet bok
M

Engelbrekt Engelbrektsson i svensk historieskrivning

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-01-11

I 1800-talets historieskrivning beskrivs Engelbrekt som en nationalhjälte. Engelbrektupproret vände sig förmodligen inte mot Kalmarunionen som sådan, utan hade sin spets riktad mot fogdeväldet. Men ändå kan man säga att hos allmogen och den framväxande borgarklassen började embryot till en svensk nationalkänsla långsamt utvecklas...

+ Läs mer

Länkar om Engelbrektskrönikan och Karlskrönikan

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS