Jugoslaviens upplösning

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta.
M

Flera miljoner människor tvingades fly från krigen i Jugoslavien. Många av dessa bor fortfarande kvar i olika länder runt om i Europa.

Därför mördade man och begick kollektiva våldtäkter mot kvinnorna. Man ville också utplåna de andra folkens minnen. Otaliga kyrkor, moskéer och bibliotek utplånades.

Jugoslavien hade skapats som belöning åt Serbien

Det var efter första världskriget som segermakterna sammanförde Serbien med Österrike-Ungerns kroatiska och bosniska områden. Serbien hade under första världskriget varit allierat med segermakterna USA, Frankrike och Storbritannien. Österrike-Ungern hade å andra sidan varit allierat med förloraren Tyskland. Därför kunde segermakterna tillfredsställa serbernas önskan att få grunda ett Storserbien eller ett Jugoslavien.

ANNONS

ANNONS

Men varken kroaterna eller muslimerna i Bosnien kände sig hemmastadda i det serbdominerade Jugoslavien. Så länge Jugoslaviens diktator Tito styrde höll dock landet ihop.

Under den kommunistiska tiden höll Josip Tito nere de etniska motsättningarna i Jugoslavien genom en kombination av politisk diktatur och regionalt självbestämmande. Men missnöjet växte under ytan, särskilt i de ekonomiskt mera välmående norra delarna.

Karta över Jugoslavien.

Då Tito försvann och östblocket frigjorde sig från Sovjetunionen 1989, föll Jugoslavien samman som ett korthus. När diktaturen föll försvagades centralregeringen, samtidigt som Jugoslavien liksom övriga öststater drabbades av omställningsproblem i övergången till marknadsekonomi och demokratisering.

Öppna strider utbröt snart därefter då regionala politiker som Slobodan Milosevic i Serbien och FranjoTudjman i Kroatien började utnyttja en aggressiv form av  nationalism som verktyg för att stärka sin maktställning.

Jugoslavien bestod av tre helt olika folk

Olika historiska traditioner och religioner har skapat tre olika folk:

 • Serberna är grekiskortodoxa och har en lång historia av krig mot de muslimska turkarna som tidigare härskade på Balkanhalvön.
 • Kroaterna som är romerska katoliker har historiskt varit knutna till det mer västerländska Österrike-Ungern.
 • Muslimerna i Bosnien hade tidigare i historisk tid gjort gemensam sak med härskarfolket turkarna.

ANNONS

ANNONS

Det fanns därmed en motsättning genom historien mellan t.ex. bönderna i Bosnien, vilka var kristna och en jordägande överklass som var muslimsk.

Motsättningarna kom också till uttryck i ländernas medier och litteratur. Detta märktes inte minst i de muslimska skolböckerna där turkarnas herravälde kallades för "en tid av framsteg och kultur". Medan det i serbiska och kroatiska läroböcker talades det om "en period av förtryck".

Skapandet av Jugoslavien efter första världskriget blev för serberna en nationell födelse, medan det för de andra folken var fråga om nationellt förtryck.

Jugoslaviska krigen

År 1991 förklarade sig Slovenien och Kroatien självständiga. Detta vägrade serberna - som dominerade inom den jugoslaviska staten - att acceptera. Ett häftigt krig utspelade sig innan FN lyckades genomdriva en vapenvila. Striderna flyttade då över till Bosnien, där serber, kroater och muslimer sedan lång tid tillbaka bott tätt inpå varandra, ofta i samma byar. Genom inbördeskriget förvandlades denna samvaro till bitter fiendskap.

De bosnienserbiska krigarbanden gjorde sig skyldiga till grymma övergrepp, med massavrättningar och massvåldtäkter, när de genom "etnisk rensning" försökte ta kontroll över så stora områden som möjligt. Men kroatiska förband visade samma hänsynslöshet då de fördrev den serbiska minoriteten från grannlandet Kroatien och de kroatiskt dominerade områdena i Bosnien. Först efter ingripande från NATO upphörde striderna. Läs mer om Bosnienkriget >

Nästa konflikthärd blev Kosovo, där den albanska folkmajoriteten tröttnat på det serbiska förtrycket och gjorde uppror. Också här ingrep NATO genom att bomba militäranläggningar, fabriker, broar och städer i Serbien för att få slut på förföljelserna och framtvinga fred.

Krigen i före detta Jugoslavien väckte omvärldens fasa. Man trodde inte att sådana grymheter var möjliga i ett Europa som upplevt nazismens illgärningar under andra världskriget.

Jugoslavien splittras

I samband med inledningen på de jugoslaviska krigen 1991 förklarade sig både Slovenien och Makedonien självständiga. De båda länderna, som utgjorde gränsområden i norr och söder i det forna Jugoslavien, kom relativt lindrigt undan den storskaliga konflikten som rasade i det inre av Jugoslavien.

ANNONS

ANNONS

Värre blev det för Bosnien. Efter nästan fyra års krig enades Bosniens, Kroatiens och Serbiens ledare - under starka påtryckningar från framförallt USA och EU-staterna - om ett fredsavtal den 21 november 1995. Detta skedde efter tre veckors intensiva förhandlingar i Dayton, Ohio, USA. Enligt Daytonbestämmelserna skulle Bosnien förbli en enda stat. Men i praktiken blev det delat i två delar: den bosnisk-kroatiska federationen och den bosnisk-serbiska republiken. Idag är landet känt som Bosnien-Hercegovina.

1995 uppnådde även Kroatien självständighet efter nästan fem års krig. De sista FN-soldaterna lämnade Kroatien 1998.

Den sista officiella resten av det forna Jugoslavien upplöstes 2006 då statsförbundet mellan Serbien och Montenegro upphörde. Båda länderna blev därmed självständiga stater.

Det hela slutar emellertid inte riktigt där. 2008 förklarade sig Kosovo också självständigt från Serbien. Men Serbien har ännu inte accepterat utbrytningen utan ser istället Kosovo som en del av Serbiens territorium, men i form av en autonom (självstyrande) provins. Internationella domstolen i Haag har godkänt självständighetsförklaringen, men Kosovo är idag (2024) inte medlem i FN och har inga formella relationer till EU.

LÄS MER: Balkankonflikten

LÄS MER: Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

LÄS MER: Srebrenicamassakern

LÄS MER: Kosovokriget

LÄS MER: Nutidshistoria

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Redogör kortfattat för bakgrunden och orsakerna till krigen i det forna Jugoslavien på 1990-talet.
   
 2. Hur skapades Jugoslavien ursprungligen efter första världskriget?
   
 3. Vad gjorde Josip Tito för att hålla ihop Jugoslavien när han styrde landet?
   
 4. Vilka tre stora folkgrupper bodde i Jugoslavien och hur skilde de sig åt?
   
 5. Vad hände i Bosnien-Hercegovina efter Daytonavtalet 1995?
   
 6. Vilken status har Kosovo idag enligt texten?

Fundera på:

 1. Varför var de etniska motsättningar så starka i det forna Jugoslavien?
   
 2. Varför tror du att omvärlden blev så chockad av krigen i Jugoslavien, särskilt med tanke på Europas 1900-talshistoria?
   

 

Litteratur:
Kjell Magnusson, Jugoslaviens undergång, Ordfront Förlag, 1995
Laura Silber, Allan Little, Yugoslavia: Death of a Nation, Penguin Books, 1997
Noel Malcolm, Bosnia: A Short History, Macmillan, 1996
Jan Öberg, Fred och framtvingade förändringar: FN och fredsprocessen i Jugoslavien, Studentlitteratur, 1999
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare; Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.
 

Senast uppdaterad: 9 januari 2024
Publicerad: 13 september 2015

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
S
Metoo-demonstration

Dagens och morgondagens folkrörelser

Åtminstone sedan 1960-talet har man talat om ”folkrörelsernas kris”. Det råder ingen tvekan om att...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 2: Politikens skugga växer

Under de antika olympiska spelen skulle det råda fred i Grekland. Samma princip har inte gått att...

SO-rummet bok
L
EU:s flagga.

Sverige och EU

1994 röstade svenska folket om att gå med i Europeiska unionen. Ja-sidan vann folkomröstningen och...

M

Gavrilo Princip ångrar ingenting

Den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinand och hans fru Sophie besökte Sarajevo den 28 juni 1914...

S

Globalisering - orsaker och följder

Globaliseringen har ”krympt” världen och ändrat många människors sätt att leva. Globaliseringens...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Hi
Karta

Bosnien-Hercegovinas historia

Få en helhetsbild av Bosnien-Hercegovinas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika...

Hi
Karta

Kosovos historia

Få en helhetsbild av Kosovos historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i...

Hi
karta

Kroatiens historia

Få en helhetsbild av Kroatiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Hi
Karta

Montenegros historia

Här hittar du material som behandlar Montenegros historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa...

Hi
Karta

Serbiens historia

Här hittar du material som behandlar Serbiens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Relaterade taggar

Hi
Gata i Sarajevo

Balkankonflikten

Balkankonflikten handlar om inbördeskriget i Jugoslavien och krigen i de omkringliggande länderna...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
FN:s högkvarter

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Hi
Massaker

Folkfördrivning, etnisk rensning och folkmord

Folkfördrivning är precis som begreppet antyder en tvångsförflyttning av en viss folkgrupp från det...

Hi
skalle

Srebrenicamassakern

Massakern i staden Srebrenica i Bosnien-Hercegovina ägde rum under juli 1995 och beräknas ha krävt...

Hi
varningsskylt krig

Nutida väpnade konflikter och krig

Det finns nästan lika många orsaker till världens konflikter som det finns konflikter. En konflikt...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Bakgrunden till konflikten om Krimhalvön

av: Mattias Axelsson
2022-01-25

I veckans avsnitt (inspelat i slutet av januari 2022) pratar Mattias Axelsson, gymnasielärare i historia och samhällskunskap, om Krimhalvöns historia och bakgrunden till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Talibanernas historia

av: Mattias Axelsson
2021-09-06

I veckans avsnitt av I fokus berättar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap, historia och religion) om talibanerna i Afghanistan. Vilka är de? Vad vill de? Var kommer de ifrån?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Frågan om Skottlands självständighet

av: Mattias Axelsson
2021-05-10

I veckans avsnitt pratar Mattias Axelsson (gymnasielärare i samhällskunskap och historia) om Skottland och kraven på skotsk självständighet.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Nordirlands historia

av: Mattias Axelsson
2021-04-12

I veckans avsnitt pratar gymnasieläraren Mattias Axelsson om Nordirlands historia under 1900-talet och framåt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
S

Konflikten i Nagorno-Karabach

av: Mattias Axelsson
2020-10-19

I veckans avsnitt försöker gymnasieläraren Mattias Axelsson förklara bakgrunden till konflikten i Nagorno-Karabach.

+ Lyssna