M
Tagg
Churchill och Roosevelt
Churchill och Roosevelt vid tecknandet av Atlantdeklarationen.

Atlantdeklarationen

USA och Storbritannien med deras ledare Roosevelt och Churchill utfärdade 1941 - på en båt ute i Atlanten mitt under ett brinnande världskrig -  den s.k. Atlantdeklarationen i vilken det konstaterades att alla människor och folk är lika mycket värda och har rätt till självständighet och rätten att bestämma om sin egen framtid.

Deklarationen ska ses i ljuset av de demokratiska ländernas kamp mot nazism och fascism i ett läge där mycket tydde på att Nazityskland och det fascistiska Italien skulle gå segrande ur striden. Vid tillfället behärskade Tyskland och Italien stora delar av Europa, samtidigt som Japan ockuperade Korea och delar av Kina.

ANNONS

Genom Atlantdeklarationen ville de västallierade (Storbritannien och USA) visa sin lojalitet och solidaritet med alla länder som var ockuperade av axelmakterna. Samtidigt syftade Atlantdeklarationen också till att stärka deras moraliska motstånd i kampen mot nazism, fascism, och japansk imperialism. Men Atlantdeklarationen uppfattades också av många länder och kolonier som ett ställningstagande för hur de allierade tänkte sig att efterkrigstidens värld skulle se ut.

LÄS MER: Kolonial frigörelse

Litteratur:
Björn Kumm, Kalla kriget, Historiska Media, 2006
Geir Lundestad, Öst, väst, nord, syd. Huvuddrag i internationell politik efter 1945, Studentlitteratur, 1997
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här nedan hittar du material som kan relateras till Atlantdeklarationen.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
16 juni 2016

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Atlantdeklarationen

M

USA:s inträde i andra världskriget

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2016-10-07

Washington den 20 januari 1941. Omkring en miljon människor befinner sig vid Capitolium och längs Pennsylvania Avenue. Franklin Roosevelt ska för tredje gången avlägga eden såsom USA:s president. Därmed har USA brutit en tradition lika gammal som landet självt. Roosevelt har som den första presidenten någonsin i USA:s historia blivit omvald för tredje gången, på grund av det mycket allvarliga världsläget...

+ Läs mer

M

FN:s historia - vägen till bildandet av FN

av: Svenska FN-förbundet
2013-10-16

FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, men grundandet av FN ägde rum redan 1945. Här kan du läsa historien bakom bildandet av FN...

+ Läs mer

Länkar om Atlantdeklarationen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS