Karl XII och stormaktsväldets undergång

L

Karl XII blickar ut mot Fredrikstens fästning på kvällen den 30 november 1718. Målning av Gustaf Cederström.

Karl XII:s död vid Halden

Vid niotiden på kvällen söndagen den 30 november 1718 gick Karl XII ner i löpgravarna intill Fredrikstens fästning vid staden Halden i Norge. Längst fram klättrade han upp på krönet, lutade sig över kanten och låg där en stund för att inspektera arbetet på nästa löpgrav.

Sedan någon vecka tillbaka belägrade svenskarna fästningen och nu höll karolinerna (de svenska soldaterna) sakta på att gräva sig allt närmare.

Det var en mörk kväll och himlen lystes då och då upp av eldflammor från exploderande granater. Plötsligt märkte officerarna nedanför Karl XII att kungen sjönk ihop. Han hade träffats av en projektil som gått rakt genom huvudet. Ingen vet varifrån kulan kom eller vem som sköt av den.

ANNONS

ANNONS

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721. Kriget utkämpades mellan Karl XII:s Sverige och en varierande uppsättning allianser med Ryssland, Danmark och Polen som de främsta motståndarna.

Kriget gick till en början bra för Sverige, men vände efter det stora svenska nederlaget mot ryssarna vid Poltava i Ukraina 1709.

Efter Karl XII:s död under det norska fälttåget i november 1718, sökte den svenska regeringen fred med sina fiender. Sveriges ekonomiska och befolkningsmässiga resurser var vid det laget i det närmaste uttömda efter årtionden av krig och andra olyckor som drabbat landet (bl.a. en stor pestepidemi 1710).

Med den kulan avslutades den svenska stormaktstiden.

I arton år hade Karl XII då försvarat den stormakt han fått i arv.

Tvingades ut i krig redan som tonåring

Det stora nordiska kriget började år 1700 med att Danmark, Polen och Ryssland anföll Sverige. Kungen, som då bara var 17 år, gick genast i fält.

Det karolinska indelningsverket fungerade perfekt. Inom några månader var hela armén på fötter.

Danmark besegrades lätt och efter en rad lyckade ingripanden och strider segrade kungen, först över en stor rysk armé vid Narva (den 30 november 1700), och några år därefter över polackerna.

Men så kom motgångarna. Karl XII försökte sig på en djärv stöt mot Rysslands hjärta, mot Moskva, men fälttåget misslyckades. Kungen och hans armé tvingades därefter under mycket svåra strapatser retirera till Ukraina där de drabbades av en extremt hård vinter.

Början på slutet - slaget vid Poltava

Den 28 juni 1709 mötte den försvagade svenska armén den ryske tsaren och en stor armé i en avgörande drabbning vid Poltava i Ukraina. Svenskarna förlorade den ojämna striden varefter Karl XII och hela armén tvingades fly från slagfältet. Den sårade kungen och ett tusental man räddade sig söderut, in på turkiskt område.

LÄS MER: Slaget vid Poltava

ANNONS

Krigsfångar i Ryssland

Totalt fördes över 30 000 svenskar och folk som kämpat i Karl XII:s arméer vid olika fältslag som krigsfångar till Ryssland. Bland dem fanns flera tusen civila personer, eftersom många av officerarna hade sina familjer med sig. Dessa kvinnor och barn hamnade också i fångenskap liksom pigor och drängar till officerarna, fältpräster, hantverkare och tjänstemän som alltid reste med armén. Fångarna spreds över hela det ryska riket.

Karoliner på reträtt i Ukraina strax efter det ödesdigra slaget vid Poltava 28 juni 1709. Tre dagar senare kapitulerade general Lewenhaupt med resterna av den svenska hären vid Perevolotnja. Karl XII lämnade då den slagna armén och begav sig av söderut mot det Osmanska riket. Nästan hela den resterande svenska fältarmén togs till fånga av ryssarna. Detalj från en målning av Gustaf Cederström (1845-1933).

Många fick vara med om att bygga upp Sankt Petersburg på erövrat svenskt område, andra sändes till Sibirien.

De flesta omkom i Ryssland. Bara en fjärdedel av manskapet och omkring hälften av officerarna kom hem igen efter fem-tio-femton, upp till 35 års fångenskap. Under tiden drev fångarnas hustrur torpen, gårdarna och slotten i Sverige. Tusentals brev och dagboksanteckningar berättar om fångarnas svårigheter och om familjernas uthållighet och lojalitet. Det var år av missväxt, hungersnöd och pest i Sverige.

Den stora massan av de välorganiserade svenska krigsfångarna behöll under hela sin tid i fångenskap sin nationalitet och religion. Bara en handfull gick i tsarens tjänst.

Under några år försökte Karl XII från sin bas i Bender få turkarna med i kriget mot Ryssland. Men till slut tvingades han ge upp.

ANNONS

ANNONS

Karl XII ville göra Norge svenskt

Vid hemkomsten till Sverige fortsatte koalitionens (alliansens) krig mot Sverige, nu förstärkt med England och Preussen.

Sverige som det såg ut 1721, efter landavträdelserna vid fredsslutet i det stora nordiska kriget.

Södra Sverige var allvarligt hotat. Det var i det läget kungen inledde sitt sista fälttåg - ett försök att besegra Danmark genom att slå till mot danska Norge. Detta var ett för tiden nytt sätt att föra krig på. Norge skulle anslutas till Sverige och norrmännen skulle bli svenskar. Kungen menade att det enda sättet att genomföra detta på var att armén hade med sina egna förråd och behandlade norrmännen som sina bröder, inte som fiender.

En kula satte stopp för Karl XII:s planer.

Det norska fälttåget avbröts i samband med kungens död.

Slutet på stora nordiska kriget

I den osäkerhet som uppstod vid maktskiftet då Karl XII hade stupat gick den ryska skärgårdsflottan till anfall längs hela den svenska ostkusten. Städer, bruk, säterier och ett tusental bondgårdar sattes i brand. Mer än 10 000 människor blev hemlösa. Säd och boskap fördes bort. Men en rysk stöt mot Stockholm hejdades vid Stäket.

Efter 20 år av krig kom fredssluten där Sverige undan för undan tvingades ge ifrån sig provinserna i Baltikum, delar av östra Finland och merparten av de tyska provinserna. Därmed var det svenska stormaktsväldet upplöst. Kvar fanns bara - vid sidan av Sverige (inkl. Finland) - några små besittningar i norra Tyskland.

ANNONS

ANNONS

Uppgifter och frågor

 1. Hur började det stora nordiska kriget?
   
 2. Vad hände med den svenska fältarmén efter slaget vid Poltava 1709?
   
 3. Varför anföll Karl XII Norge?
   
 4. Hur dog Karl XII?
   
 5. Vad hände med Sverige efter kungens död?

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 14 maj 2022
Publicerad: 30 oktober 2017

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

SO-rummet bok
L

Boskapsdjuren var livsviktiga i det gamla jordbrukssamhället

Husdjuren i det gamla jordbrukssamhället under tidigmodern tid, var småväxta jämförda med dagens...

L

Tsar Peter I formade Ryssland till en stormakt

I Kreml föddes år 1672 ett gossebarn i tsarfamiljen. Pojken döptes till Pjotr, på svenska Peter....

S

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna - svensk regent i en mörk tid

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna levde i gränslandet mellan medeltiden och den tidigmoderna tiden...

S

Karolinska enväldet

Det karolinska enväldet infördes under Karl XI:s regering under helt lagliga former genom beslut...

M

Häxprocesserna i 1600-talets Sverige

Häxprocesserna var resultatet av en märklig masspsykos som i Sverige fick sin början i Hälsingland...

SO-rummet bok
L

Ingeborg dömd till döden - ett case om ett sexualbrott på 1600-talet

Varken hovrätten eller landsbygdens domstolar slarvade när de undersökte sexualbrotten....

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Stormaktstidens Sverige

Den svenska stormaktstiden var en turbulent period i Sveriges historia då Sverige agerade som stormakt i norra Europa (...

Krig och försvar 1500-1776

Vapen, strider, fältslag, krigföring och krig under den nya tiden.

Kända personer 1500-1776

Historia om några av den nya tidens mest kända personer och deras levnadsöden.

Relaterade taggar

Karl XII

Karl XII (1682-1718) var son till Karl XI och Ulrika Eleonora (d.ä.) och Sveriges kung fr.o.m. 1697...

Stora nordiska kriget

Det stora nordiska kriget var en väpnad konflikt som utspelades i norra och östra Europa 1700-1721...

Slaget vid Poltava

Slaget vid Poltava (i Ukraina) 1709 avgjorde det stora nordiska kriget. Under slaget besegrades...

Peter den store

Peter den store (1672-1725), eller Peter I, var rysk tsar och Karl XII:s huvudmotståndare i det...

Fältherrar

Genom historien har de stora fältherrarna varit mycket olika sinsemellan. Samma kan sägas om deras...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Lyssna