Italien under Mussolini

När Garibaldi och Cavour enade Italien 1870 var det fråga om en nationalism som vilade på frihetsprinciper. Men när vi kommer till tiden efter första världskriget uppträder Mussolini, svartskjortorna och fascismen på den politiska arenan. Det är nu fråga om en aggressiv nationalism.
M

Mussolini var liksom Hitler en skicklig och övertygande talare.

Tåget mot Rom

I Italien rådde efter första världskriget hög arbetslöshet och svåra sociala förhållanden. De förbittrade arbetarna vände blickarna mot det nybildade Sovjetunionen. Den kommunistiska agitationen vann många välvilliga åhörare. Strejker och fabriksockupationer blev allt vanligare. Arbetarna började alltså ockupera sina fabriker. Men motreaktionen kom. Unga män med svarta skjortor och brinnande ögon marscherade genom gatorna. Deras sång "giovinezza, giovinezza" förhärligade ungdomen och modet. De kallade sig fascister.

ANNONS

ANNONS

Från borgerligt håll kände man oro inför den socialistiska anstormningen. Därför fick den extremnationella fascismen med sin ledare Benito Mussolini många anhängare. Mussolini försvarade den privata äganderätten, påvedömet och kungamakten. Under dessa oroliga tider började också många längta efter en stark ledare.

Fascistorganisationerna mobiliserade för ett maktövertagande. Den 26 oktober 1922 började svartskjortorna sin marsch mot Rom. Den historiska förebilden var Garibaldis marsch mot Rom från 1800-talets mitt. Den svarta skjortan skulle också ha sitt historiska ursprung från Garibaldis hjältar.

Under marschen mot Rom ljuder sången "giovinezza, giovinezza". Tåget som startade från fyra olika delar av Italien växte oavbrutet under vägen. Fascisterna mötte inget motstånd. De kunde räkna på armén, som var genomsyrad av fascistisk hänförelse.

Fascismen

Benito Mussolini föddes 1883 och var son till en norditaliensk bysmed. Han utbildade sig till lärare och utvecklades till en eldröd socialist. Han blev huvudredaktör för socialisttidningen Avanti - Framåt.

När första världskriget bröt ut ändrade Mussolini fullständigt politisk inriktning. Han blev en glödande nationalist och han kom nu att agitera för ett italienskt deltagande i kriget på ententens (Storbritannien och Frankrike) sida. Han kom också att gå ut i detta krig som frivillig.

Mussolini skrev ett avtal med påven som ledde till Vatikanstatens upprättande.

Efter kriget på våren 1919 bildade Mussolini med forna krigsdeltagare och likasinnade de första sammanslutningarna av fasci italiani di combattimento, italienska stridsknippen. Namnet kom från latinska "fasces", romartidens spöknippen. Dessa hade används som symbol för italiensk imperialism. Därför fick Mussolinis anhängare namnet fascister.

Anhängarna till den fascistiska rörelsen kom huvudsakligen ur medelklassen. De var uppfyllda av nationell känsla. Socialismen, vilken uppfattades som en internationell rörelse, utmålades som huvudfienden.

Fascismen utlovade äventyr och hjältedyrkan och slog därför an på ungdomen. "Hellre en dag som ett lejon än hundra år som ett lamm".

ANNONS

ANNONS

Staten upplevdes som ett gudomligt väsen. Individerna var till för statens skull. Det var inte staten som var till för individerna. Dock fanns inget av nazisternas rasism. Åtminstone inte i början. Demokrati och parlamentarism betraktades som en döende styrelseform. Det småaktigt vardagliga måste lämna plats för det övergripande storslagna nationella. Parlamentariskt käbbel skulle verka hämmande på nödvändig kraftutveckling. Istället framträdde en ledarkult. Absolut lydnadsplikt till Il Duce, ledaren krävdes. Massan ansågs sakna förmåga att se in i framtiden. Ledaren skulle frigöra folkets kampinstinkt. Han blev den samlande medvetenheten och kraften, som var en förutsättning för kamp och seger.

Fascisterna dyrkade kriget. Krig förklarades vara normaltillståndet för en stat. Barnen uppfostrades i krigisk anda och folket organiserades för kriget. Mussolini talade om sina åtta miljoner välbeväpnade soldater, som endast väntade på hans marschorder. Hans flygvapen kunde "förmörka solen".

Kolonialpolitiken

Fascisterna ansåg att Italien hade behov av nytt afrikanskt land. De menade att Italien måste ha land och jord för sin växande befolkning. Därför angrep de och underkuvade 1935 Abessinien, våra dagars Etiopien. I den fascistiska propagandan hette det att Italiens framtid låg på andra sidan Mare Nostro, i främmande land och på ny mark. Utvandring till italienska kolonier var nödvändigt för att komma tillrätta med befolkningsöverskottet.

Benito Mussolini och Adolf Hitler träffades ett 20-tal gånger och stöttade varandras planer. Men när de väl sattes på prov började samarbetet snabbt att knaka i fogarna.

I Tyskland krävde nationalsocialisterna ett större territorium för sitt land - ett livsrum (lebensraum). Italiens fascister krävde att Medelhavet skulle bli "mare nostrum" (Vårt hav). Såväl Tyskland som Italien ansåg alltså att de inte hade tillräckligt med territorium. Men framtiden tillhörde dem. De framställde sig själva som unga kraftfulla och hungriga stater. Mussolini talade om sina landsmän som "varginnas söner". Enligt legenden grundades Rom av tvillingarna Romulus och Remus, vilka uppfostrats av en varginna. Nationalsocialisterna och fascisterna ställde sina länder som motsats till de gamla "trötta" men på kolonier övermättade demokratierna Storbritannien och Frankrike.

Därför gick Mussolinis Italien under andra världskriget samman med Nazityskland.

Andra världskriget och Italien

När kriget var förklarat mot England och Frankrike talade Mussolini från palazzo Venezias balkong till folkmassan. Den svenske författaren Frank Heller som var närvarande skriver: "Detta var hans stora stund! Hans röst steg till vrål och sjönk till viskningar. Massan vibrerade under hans ord. Trängseln var oerhörd, kvinnorna skrek och svimmade. Men de hundratjugotusen jublade, såsom massan alltid jublar, när den funnit sin domptör."

ANNONS

ANNONS

Efter arton års diktatur hade fascisterna fört Italien till avgrundens rand. Italienarnas motstånd var så gott som obefintligt när de västallierade först drev ut dem ur Afrika och sedan tog Sicilien och avancerade vidare norrut. Italienarna vägrade att låta sig förvandlas till ett fanatiskt militariserat folk. De blev nu också i allt högre grad oemottagliga för vidare fascistisk agitation. Civilbefolkningen hälsade nästan invasionstrupperna med hänförelse och såg dem som befriare.

Fascisternas stora råd beslöt att avsätta Mussolini. Han fördes bort i fångenskap. Tyska fallskärmsjägare lyckades dock befria honom. Men Mussolini blev nu bara en marionett i det av Tyskland ännu ockuperade norra Italien. Där utvecklades ett fascistiskt skräckvälde.

Mussolini greps av italienska partisaner den 26 april 1945. Tillsammans med sin älskarinna, Clara Petacci, arkebuserades han efter en summarisk rättegång. Deras lik hängdes upp till allmänt beskådande.

LÄS MER: Benito Mussolini

LÄS MER: Il duce - Benito Mussolini

LÄS MER: De allierade befriar Italien

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad var skillnaden mellan nationalismen under Garibaldi och Cavour jämfört med den under Mussolini?
   
 2. Varför blev den kommunistiska agitationen ("propagandan") populär i Italien efter första världskriget?
   
 3. Beskriv hur Italiens ekonomiska och sociala situation efter första världskriget påverkade framväxten av fascism.
   
 4. Ge exempel på hur propaganda användes av fascisterna för att förmedla sin ideologi.
   
 5. Vad var Mussolinis åsikter och relation till krig?
   
 6. Varför ansåg fascisterna att Italien behövde afrikanskt land?
   
 7. Hur beskrivs förhållandet mellan fascisternas Italien och Tysklands nationalsocialister?
   
 8. Vilken händelse markerade slutet på Mussolinis styre?

Ta reda på:

 1. Vad var de huvudsakliga orsakerna till att Italien valde att alliera sig med Nazityskland under andra världskriget?
   

 

Litteratur:
Denis Mack Smith, Mussolini, Prisma, 1983
Göran Rystad, Mellankrigstidens Europa 1919-1939, Liber, 1983
 Martin Clark, Modern Italy, 1871-1995, Routledge, 2008
 Robert O Paxton, The Anatomy of Fascism, Penguin Books, 2005


Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare

Läs mer om

Senast uppdaterad: 2 november 2023
Publicerad: 30 juli 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S
Tyska jagare

Tyskland ockuperar Danmark och Norge

Den 9 april 1940 inledde Tyskland operation Weserübung, invasionen av de neutrala länderna Danmark...

SO-rummet bok
M
Berlinmuren

Demokratins globala vågor

Mänskligheten har under de senaste 100 åren firat segrar som få kunde föreställa sig innan...

M
Porträtt

Margherita och Francesco Datinis kärleksbrev : Kärlek och sorg i 1300-talets Italien

Francesco Datini och hans hustru Margherita levde ett rikt liv under senmedeltiden. Parets...

SO-rummet bok
M
Romeo och Julia

Romeo och Julia

Sägnen om Romeo och Julia är troligen världens mest kända berättelse om kärlek. Historien hör hemma...

SO-rummet bok
M
OS flagga

Olympiska spelen och politik, del 1: Krig väcker OS till liv

De första olympiska tävlingarna hölls i antikens Grekland för över 3 400 år sedan. Efter att...

M

Hvidstengruppen

Den danska Hvidstensgruppen bildades i mars 1943. Medlemmarnas viktigaste mötesplats var Hvidstens...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh

Fascism och nazism

Fascismen och nazismen är likartade antidemokratiska och auktoritära ideologier som är präglade av stark nationalism...

Hi

Mellankrigstiden

Under mellankrigstiden (1918-1939) drabbades Europa och USA av en ekonomisk kris som ledde till att diktaturer fick...

Hi

Andra världskriget

Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia....

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Gråtande kvinna som gör hitlerhälsning.

Diktatur

Styrelseskicket diktatur är motsatsen till demokrati. I en diktatur styrs staten av en eller flera...

Hi
bok i ett landskap

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Hi
Benito Mussolini

Benito Mussolini

Benito Mussolini (1883-1945) var Italiens fascistiske ledare 1922-1943 (premiärminister 1922 och...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Andra världskrigets utbrott

av: Mattias, Julia och Johannes
2018-03-06

Julia, Mattias och Johannes tar sig an starten på andra världskriget. Vad hände och varför?

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1940-1949

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-12-05

I årets sista podd fortsätter Julia, Mattias och Kristoffer serien om 1900-talet. Nu om 1940-talet. De pratar om andra världskriget, division Engelbrecht, ransoneringskuponger, beredskapsmusik, Ingrid Bergman och ekonomisk tillväxt.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1930-1939

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-28

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu om 1930-talet. De pratar om skotten i Ådalen, Saltsjöbadsavtalet, kohandel, folkhem, funkishus, Lort-Sverige, Lasse Dahlqvist, pilsnerfilm och proletärförfattare.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Sveriges nittonhundratal: 1920-1929

av: Mattias, Julia och Kristoffer
2017-11-22

Mattias, Julia och Kristoffer fortsätter serien om 1900-talet. Nu det glada 1920-talet. De pratar om framtidstro, rusdrycksförbud och jazz men också om börskrasch och Karl Gerhard.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Hitlers och nazisternas väg till makten

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-02-24

Julia, Mattias och Kristoffer förklarar bakgrunden till att Adolf Hitler och nazisterna kunde ta makten i Tyskland på 1930-talet.

+ Lyssna