Napoleon III och andra franska kejsardömet 1852-1870

S

Napoleon III. Målning av Wilhelm Camphausen (1818-1885).

Napoleon III sympatiserade med de nationella enhetsrörelserna i Europa

Under det andra kejsardömets tid enades både Italien och Tyskland till stater. Frankrike hade tidigare haft ett stort inflytande i såväl Italien som Tyskland, då dessa regioner ännu inte var politiskt enade. Napoleon III (1808-1873) strävade efter att behålla det franska politiska inflytandet över den europeiska kontinenten. Därför borde han egentligen motarbeta enhetssträvandena i dessa länder. Men Napoleon III hyste istället sympatier för de nationella enhetsrörelserna i Europa framförallt i Italien. Han sympatiserade även med den polska frihetsrörelsen mot Ryssland. Dessutom hävdade han att danskarna i Nordschleswig borde få komma tillbaka till Danmark, efter det att Preussen 1864 annekterat området.

ANNONS

ANNONS

Ett politiskt enat Italien förutsatte att kyrkostaten, där Rom var huvudstad och påven härskade, inlemmades ett nytt italienskt rike. Att stödja den italienska enhetsrörelsen skulle ställa Napoleon mot katolikerna även i Frankrike. Men katolikerna tillhörde ju de grupper Napoleon stödde sin makt på. År 1858 grubblade Napoleon på det olösliga problemet, hur han skulle kunna vinna det katolska Frankrike och samtidigt hjälpa Italien.

Den italienska enhetsrörelsens drivande kraft var Camillo di Cavour. Han var premiärminister i den italienska staten Piemonte. Den vackra grevinnan de Castigione fick av honom i uppdrag, att förföra kejsar Napoleon och sedan underblåsa hans italienska sympatier. Trots risken att misshaga de franska katolikerna, kejsarinnan och många i det franska katolska etablissemanget bestämde sig Napoleon. Han lovade att Italien skulle bli "fritt från Alperna till Adriatiska havet". Folket jublade även i Frankrike, då kejsaren bestämde sig för att stödja nationalitetsidén och det revolutionära Italien. Med stormande hänförelse omgav man hans vagn. Kvinnorna av folket ropade, att de troget skulle skydda kejsarinnan och kejsarprinsen under Napoleons frånvaro.

År 1863 gjorde ryska Polen uppror. Här gick Napoleons sympatier alldeles jämsides med det revolutionära Frankrikes - att upprätta ett fritt Polen. Men det goda förhållandet till tsar Alexander förstördes. Samma nationalliberala välvilja för nationalitetsidén vad gällde polackerna, hyste Napoleon även i den Schleswig-Holsteinska frågan. De tysktalande till Tyskland och de dansktalande till Danmark, ansåg han.

Det nya enade Tyskland kom 1870-1871 att i krig besegra Frankrike. Därefter var det Tyskland och inte Frankrike som blev den mäktigaste makten på europeiska kontinenten. Napoleon III blev steg för steg utmanövrerad av Otto von Bismarck. Slutligen lurades han att förklara det nya Tyskland krig. Nederlaget mot Tyskland ledde också till att kejsardömet i Frankrike störtades. Den tredje republiken inträdde. Men först måste Paris genomlida förstörelsen i samband med kommunen.

ANNONS

ANNONS

Napoleon III och katolska kyrkan

Napoleon III sökte stöd hos den katolska kyrkan. Kyrkan fick starkt inflytande på undervisningen. Det fick negativa konsekvenser speciellt för kvinnorna. Deras läs- och skrivkunnighet var låg. Man har konstaterat att 45% av de fransyskor som gifte sig 1860 inte kunde skriva. Kyrkan var motståndare till att inrätta läroverk för flickor. Prästerna fruktade att en förbättrad undervisning skulle komma att beröva dem inflytandet över kvinnorna. Kyrkans makt över undervisningen ledde också till omfattande utrensningar vid universiteten. Många antikatolska professorer, bibliotekarier och andra akademiker avsattes. Det starka kyrkliga inflytandet låg också bakom sedlighetsrättegången 1857 mot Gustave Flauberts roman Madame Bovary.

Det "ljuva livets" Paris

Trots all kyrklighet var kontrasten mellan den officiella moralen hos de ledande klasserna och deras faktiska livsstil uppenbar. Som alltid talar äldre generationer om tidens lättsinne, ytlighet och nöjeslystnad. Vid denna tid uppstod också en alldeles ny genre på musikens område, operetten. Jacques Offenbach var den som skapade operetten. Den äldre generationen förfasade sig också över Offenbachs musik. "Sköna Helena", "Pariserliv" och "Riddar Blåskägg" hette tidens slagdängor. Men den Offenbachska musiken med sina fräcka, oblyga texter flög i ilande fart ut över hela världen.

Under perioden 1852-1870 byggdes Paris om. Omkring tjugotusen gamla hus revs. Härmed försvann de smala gator där revolutionernas barrikader byggdes. De som bodde där förpassades ut till förorterna. Genom det uppröjda området drogs breda avenyer och boulevarder. Nya, monumentala trafikleder byggdes liksom eleganta, moderna sexvåningshus. Paris blev Europas huvudstad, platsen för den nya, självmedvetna överklassens luxuösa liv, med trottoarserveringar och stora välförsedda butiker längs de raka, breda boulevarderna. I det nya Paris hölls världsutställningar och glittrande fester.
 


Litteratur:
Colin Jones, The Cambridge Illustrated History of France, Cambridge, 1994
Max von Boehn, Från Kejsardöme till republik, Hökerberg, 1918
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
 

Text: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm, författare
 

Läs mer om

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023
Publicerad: 31 juli 2014

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

Liknande artiklar

S

Kolonierna - en god affär?

Att kolonierna blev en god affär för de allra flesta entreprenörer och bolag som verkade där är...

S

Upplysningens idéer spreds i Paris salonger

Få epoker i historien har en sådan strålglans som upplysningstiden under 1700-talet. Överallt (...

S

Christine de Pizan - den första feministen

Christine de Pizan fick en bättre utbildning än de flesta flickor på 1300-talet. När hennes make...

L

Jeanne d'Arc - bondflickan som sadlade om till krigare

Jeanne d'Arc är troligtvis Frankrikes mest kända kvinna genom tiderna. Idag är hon sedan länge...

M

Slaget vid Poitiers 732 - vad hände egentligen?

"Karl Martell stod emellertid redo att med sina franker ta emot den fruktade stöten av Österns...

M

De svarta skeppen öppnar Japan för omvärlden

År 1853 anlände en mindre men tungt utrustad amerikansk flottstyrka till Japan. Uppdraget gick ut...

ANNONS

ANNONS

Ämneskategorier

Nationalism och imperialism

Nationalismens och imperialismens tidevarv (1815-1914) då Europa styrde världen.

Frankrikes historia

Fördjupa dig i Frankrikes historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Relaterade taggar

Kungar och kejsare

De sammansvurna som mördade Julius Caesar hade hävdat att de dödat honom för att rädda den romerska...

Liknande Podcasts

SO-rummet podcast icon
M

Orsaker till första världskriget

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-01-27

Det är mer än hundra år sedan första världskriget bröt ut. Mattias, Julia och Mattias pratar om orsakerna till att kriget bröt ut - nationalism, imperialism och alliansbyggande nämns, liksom skotten i Sarajevo.

+ Lyssna

SO-rummet podcast icon
M

Franska revolutionens orsaker

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2015-11-04

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om franska revolutionens orsaker. Vad är en revolution? Vilka orsaker låg bakom franska revolutionen? Här berättas bland annat om upplysningens idéer, franska krig och höjda skatter, om ståndssamhället och hur tredje ståndet krävde rättigheter.

+ Lyssna