Järnet och Bergslagen under medeltiden

I över 800 år har man gjort järn i Bergslagen. Det behövdes mycket arbetskraft i skogen, gruvan och hyttan, därför lockades folk hit tidigt med särskilda privilegier. Hyttorna anlades vid vattendrag så att masugnarnas bälgar skulle kunna drivas med vattenhjul. Man eldade runt berget för att sedan kyla det så att det sprack, varefter malmen kunde brytas loss. Redan på 1200-talet kom järnmalmsexporten från Sverige igång, då man skeppade ut järnet i järnstycken.
M

Smed i arbete, enligt Olaus Magnus "Historia om de nordiska folken".

Bergsmännen var en maktfaktor i svensk politik

Det var folket från Bergslagens mörka gruvor och dånande, glödande masugnar som gjorde den första riktiga revolten i landet (Engelbrektsupproret) Bergsmännen blev nu en viktig faktor i svensk politik, en kraft som herrarna i Stockholms slott alltid måste ta hänsyn till.

Ur elden kom järnet, Sveriges första stora exportprodukt. Järn hade gjorts länge på många håll i landet, men ingenstans fanns det så mycket malm som här i Bergslagen, som då omfattade delar av Västmanland, Dalarna och Värmland. Driften kom igång tidigt, kanske i slutet på 1100-talet, långt innan de första tyskarna dök upp i Bergslagen.

ANNONS

ANNONS

Gamla anor

En av de äldsta masugnarna i landet är Lapphyttan utanför Norberg i Västmanland. Järndrift i Norberg nämns i ett pergamentbrev från 1303, men arkeologer har visat att här har man framställt järn utan avbrott i över 800 år. Den sista hyttan släcktes 1981 (Spännarhyttan) och den sista gruvan i Bergslagen (Dannemora) stängdes så sent som 1992.

Bergslagen är ett område, som ligger nästan mitt i Sverige. Till Bergslagen räknas Gästrikland, södra Dalarna, Närke, halva Värmland och hela Västmanland. Det finns inga skarpa gränser. l det här området fanns allt som behövdes för att bygga upp en järnindustri: berg, skog, vatten.

Särskilda privilegier skulle locka arbetskraft

Att göra järn krävde mycket arbetskraft. Det behövdes folk i gruvorna, folk som avverkade skog och levererade bränsle för masugnarna och andra som skötte vattenhjulen. Det behövdes folk som höll eldarna vid liv och som bearbetade det glödande järnet. För att suga till sig frivillig arbetskraft bestämdes det att brottslingar kunde få asyl i Bergslagen, förutsatt att de arbetade i gruvan. Här rådde egna lagar, man hade en egen bergsrätt och ett eget bergsting.

Malmen i jorden tillhörde kronan (kungen), men bönder som ägde mark i närheten slöt sig samman i ett kooperativt järn- eller kopparbergslag. De var då fria bergsmän som gemensamt ägde och drev sin egen gruva, hytta eller masugn. Tillstånd till driften, privilegium, fick de av kungen. Bönderna arbetade själva säsongsvis med jorden och med järnet.

Men ofta behövdes det mer folk, de som kom frivilligt räckte inte till. Därför tvingades ibland vägstrykare och allehanda löst folk av fogdarna upp till gruvorna där de ålades arbetsplikt.

Bergsmännen var inte bundna till jordbrukets säsonger

På det viset uppstod här en lättrörlig och ibland orolig befolkning som inte var bunden till jordbruket, den blev vårt första industriproletariat (industriarbetarklass).

Det var för att försvara sig mot eventuella bråkmakare som de fria bergsmännen hade rätt att vara beväpnade, ett faktum som kom att spela en viss roll i svensk historia.

Tidigt tyskt inflytande

Tidigt, redan under 1200-talet, kom tyska experter, bland dem Engelbrekts förfader, till Bergslagen vilket ortnamn som Saxhyttan (Saxland var fornsvenska för Tyskland) och Saxåhyttan vittnar om. Namn som Garphyttan och Garpenberg kan antyda att kanske inte alla tyskar var populära, för garp betydde nämligen, på medeltiden en tysk skrävlare eller översittare. Det var köpmän från Hansan, i synnerhet Lübeck, som drev exporten och satsade i nya hyttor och gruvor.

ANNONS

ANNONS

Falu koppargruva växer fram

Kopparbrytningen och exporten började också under tidig medeltid. Vid Kopparberget i Falun var driften i full fart på 1300-talet, då Magnus Eriksson 1360 utfärdade landets första lagar för hur arbetet skulle organiseras. Dessa var detaljerade regler för gruvfolket - på klingande latin.

LÄS MER: Svenskt bergsbruk under medeltiden och Vasatiden

LÄS MER: Järnhantering

LÄS MER: Engelbrektsupproret - bakgrund och orsaker

LÄS MER: Medeltida vetenskap och teknik

LÄS MER: Sverige och Norden på medeltiden

LÄS MER: Sveriges medeltid

Sala silvergruva

Sala silvergruva omnämns första gången 1511 och fick sina första privilegier 1512. Under Gustav Vasas tid blev gruvan en viktig inkomstkälla för kronan och gav som mest (1530- och 1540-talen) 3 000-4 000 kg silver per år.

Lönsamheten gick tillbaka efter 1550, då fyndigheten börjat sina. Dessutom medförde den ökade silverimporten från Amerika fallande priser på världsmarknaden.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Hur länge har man arbetat med järnhantering i Bergslagen?
   
 2. Resonera kortfattat kring varför bergsmännen utgjorde en viktig matfaktor inom svensk politik under medeltiden.
   
 3. Ungefär var i Sverige ligger Bergslagen?
   
 4. Varför behövdes mycket arbetskraft inom bergsbruket?
   
 5. Nämn några sätt som användes för att få arbetskraft till bergsbruket.
   
 6. Ge några exempel på ortsnamn som vittnar om att det funnits många tyskar i Bergslagen under medeltiden.

 

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Webbsida: http://www.hermanlindqvist.se

Herman-Lindqvist

Senast uppdaterad: 27 juli 2021
Publicerad: 12 november 2019

ANNONS

ANNONS

Liknande filmer och poddradio

ANNONS

Liknande artiklar

Sponsrad

Livesända medeltidslektioner från Glimmingehus

De livesända medeltidslektionerna från Glimmingehus har blivit en succé och hundratals...

M

Hansan dominerade handeln i Nordeuropa på medeltiden

I den gamla fiskestaden Bergen på Norges västkust har det alltid sjudit av liv på bryggor och i...

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från...

S

Mynt under medeltiden och Vasatiden

Under de första århundradena efter Kristi födelse importerades mynt till Sverige från romarriket,...

ANNONS

Ämneskategorier

Ekonomi och handel på medeltiden

Ekonomi och handel i Europa och världen på medeltiden (500-1500).

Medeltida vetenskap, teknik och kommunikationer

Vetenskaplig och teknisk utveckling och om att resa på medeltiden (500-1500).

Sverige och Norden på medeltiden

Nordens medeltid (1050-1520) räknas senare än i övriga Europa eftersom det tog lång tid för det som utmärker medeltiden...

Relaterade taggar

Järnhantering

Utvinning av järn ur järnmalm började troligtvis redan under 2000-talet f.Kr. Exakt var den här...