S
Tagg
Gustav Vasa i Dalarna
Gustav Vasa talar till dalkarlarna i Mora.

Befrielsekriget

Befrielsekriget (1520-1523) är en traditionell benämning på det av Gustav Vasa ledda upproret mot Kristian II som resulterade i att Sverige definitivt lämnade Kalmarunionen och att Vasadynastin fick makten. Upproret började i Småland redan i slutet av 1520. Centrum kom dock snart att förflyttas till Dalarna där Gustav Vasa valdes till hövitsman (militär befälhavare) i januari 1521.

Sedan Kristians befälhavare i Stockholm Didrik Slagheck besegrats vid Brunnbäcks färja nära Västerås i april kom större delen av inlandet i upprorsmännens händer före årets slut.

ANNONS

ANNONS

På ett möte i augusti 1521 Vadstena valdes Gustav Vasa till riksföreståndare (tillfällig statschef tills en ny kung tagit över styret). Den finska riksdelen och befästa strategiska platser som Stockholm, Kalmar och Älvsborg motstod dock framgångsrikt bondeuppbåden.

I detta läge vände sig Gustav till Hansan i Lübeck och fick i utbyte av löfte om handelsprivilegier militär hjälp. Därigenom kunde under sommaren 1523 de kvarvarande fästena intas. Intåget i Stockholm på midsommardagen brukar traditionellt anges som slutpunkt för kriget. Blekinge, Bohuslän och Gotland var dock fortfarande omstridda landskap, och Gotland invaderades av Gustavs trupper våren 1524. Vid det laget ville emellertid Lübeck ha en fredlig uppgörelse, och på hösten undertecknades Malmö recess (se nedan).

Några följder

Det är uppenbart att befrielsekriget aldrig skulle ha varit framgångsrikt om det hade varit ett renodlat nationellt bondeuppror. Istället var det tyska landsknektar, lübska skepp och lübska pengar som fällde avgörandet. För biståndet fick Gustav betala dyrt, bland annat med ett löfte om att Sverige inte skulle bedriva handel utanför Östersjöområdet. Problemet med betalningen av krigsskulden satte också i gång utvecklingen mot reformationen.

Senare under den s.k. grevefejden skulle Sverige och Danmark gemensamt göra upp med lübeckarna.

ANNONS

Malmö recess 1524

Malmö recess var den fred som slöts den i september 1524 mellan Sverige och Danmark efter befrielsekriget. De omstridda landskapen Gotland, Bohuslän och Blekinge skulle fördelas genom skiljedom av Hansan. Skiljedomen, som var utsatt till pingsten 1525, kom dock aldrig till stånd då den svenska förhandlingsdelegationen infann sig för sent. Danmark, som behärskade Gotland och Blekinge, behöll dessa landskap, och 1532 överlämnade Sverige dessutom Bohuslän. Det skulle dröja drygt ett sekel innan gränserna mellan länderna ändrades.
 

LÄS MER: Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

LÄS MER: Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

LÄS MER: Gustav Eriksson (Vasa) i Dalarna (artikelserie)

LÄS MER: Vasatidens Sverige 1521-1611

LÄS MER: Gustav Vasa
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Gustav Vasas befrielsekrig.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
10 augusti 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Befrielsekriget

SO-rummet bok
M

Kalmarunionens upplösning - Gustav Vasa tar makten i Sverige

av: Herman Lindqvist
2018-05-29

1520 var ett dystert år för de svenska motståndarna till Kalmarunionen. Först besegrades svenskarna av en dansk invasionsarmé och senare samma år lät den danske unionskungen Kristian II iscensätta Stockholms blodbad där de flesta av de kvarvarande unionsmotståndarna avrättades. När han sedan återvände till Danmark tycktes det som att Norden återigen skulle stå enat under en dansk unionskung. Men så blev det inte...

+ Läs mer

SO-rummet bok
L

Gustav Vasa - befrielsekriget, Hansan och reformationen

av: Hans Thorbjörnsson
2016-03-08

Sverige skulle tvingas tillbaka i unionen med Danmark. Och det såg bra ut för den danske kungen Kristian II. År 1520 lyckades han inta Stockholm och lät där kröna sig till svensk kung. Hans storslagna kröningsfest pågick flera dagar. Till den hade Sveriges förnämsta adelspersoner bjudits in...

+ Läs mer

Podcast om Befrielsekriget

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

Länkar om Befrielsekriget

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS